11. Правно положение на общинския съветник

Теми, нормативни актове, статии, публикации и разработки посветени на общинското право.

11. Правно положение на общинския съветник

от Marv » Чет Юли 28, 2011 12:40 am

11. Правно положение на общинския съветник
(ЗМСМА гл.3 и 4.)

В българската правна литература, най-звестните имена, изследвали правното положение на народния представител и общинския съветник са Велко Вълканов, Стоян Ганев и Златанов. Според техните изследвания съществува аналогия между правното положение на двете фигури. Стоян Ганев приема, че общинския съветник, респективно народния представител има едно основно публично задължение, от което произтичат всички негови останали права и задължения – това е представителство. При това, общинския съветник, респективно народния представител, са политически представители на всички избиратели, не само на гласувалите за тях.
Лице, което иска да е общински съветник, трябва да отговаря на условията за местни избори – навършени 18 години, неосъждано, не поставено под запрещение, няма образователен ценз. Избира се по пропорционална система, издигнати от политически партии. Сложен фактически състав – освен пряка изборност, полага се клетва и се подписва клетвен лист. От факта на сложен фактически състав произтичат следните права и задължения – основното му задължение е да: поддържа връзки с избирателите; присъствието на заседанията на Общинския съвет; те имат право да бъдат избирани за председател на ОС, омбудсман, или да участват в постоянни или временни комисии. Общинския съветник, подобно на народния представител, има право на реплики, дуплики към кмета и да вземат участие за актовете на ОС (основно задължение). Категорично трябва да се подчертае, че общинския съветник няма статут на самостоятелен орган - не издава никакви самостоятелни юридически актове, може да прави изявления, той е част от колективен орган и всички актове официално се представят като актове на ОС. Той има право на възнаграждение. Трудовото му правоотношение – той е на основен договор, запазва се за срока на мандата и има право на дневни и квартирни разходи, ако е от населено място, различно от административния център. Функциите се прекратяват с изтичане на 4-годишния мандат, при смърт, трайна невъзможност при административно-териториални промени, оставка.
Във връзка със статута на общинския съветник се разглежда т. нар. обществен посредник(омбудсман - чл. 21а, ЗМСМА). След като се приеме омбудсман на ниво общини, тази фигура носи наименованието обществен посредник. Съгласно текста общественият посредник съдейства за спазване правата и задълженията на гражданите от органите на местното самоуправление. Той се избира и освобождава от заеманата длъжност с квалифициран кворум от 2/3 от Общинския съвет. ОС приема правилник за организация на неговата дейност. Гражданите могат да пишат искания до него и да подават сигнали, разясняване на гражданите за правилата, по които се оспорват актовете.
 
Мнения: 26

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта