Страница 1 от 1

Как преминава изпита по юридическа правоспособност

МнениеПубликувано на: Чет Авг 31, 2017 5:13 pm
от atanassoff
ИЗПИТЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ има за цел да провери познанията на стажант-юристите, придобити по време на стажа относно основните функции на органите на съдебната власт, организацията на дейността им, формата и съдържанието на постановяваните актове.

(->) Стажант-юристите отговарят устно пред изпитната комисия на изтеглен от тях един въпрос. Комисията може да задава допълнителни въпроси по изтеглената или по други теми от въпросника.

По време на изпита стажант-юристите не могат да ползват нормативни материали или други писмени материали (изискването се прилага за всички стажант-юристи, които се явяват след 1 май 2008 г.)

(->) Конспект за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

(>>) Учебник/Помагало по юридическа правоспособност