Страница 1 от 1

ВЪПРОСНИК по ПОЛИТОЛОГИЯ

МнениеПубликувано на: Пон Окт 03, 2011 9:05 pm
от bmw_fen
ВЪПРОСНИК

по ПОЛИТОЛОГИЯ1. Предмет на политологията.
2. Методи за политологичен анализ. Връзката на политологията с другите науки.
3. Политическите теории на ХХ век.
4. Съвременни политически теории – характеристика на либерализма и консерватизма.
5. Същност на политиката – методи за изследване.
6. Генезис и същност на демокрацията.
7. Принципи на демокрацията.
8. Политически процес и политическо участие. Изборни системи.
9. Властта като социален феномен. Анатомия на властта.
10. Същност и структура на политическата система.
11. Типологизация на политическите системи.
12. Държавата – основни характеристики.
13. Насоки и развитие на съвременната държава.
14. Конституционализъм. Конституционни принципи.
15. Парламентаризъм. Същност и функции на парламента.
16. Мандат на депутата, парламентарни функции и типове парламенти.
17. Изпълнителна власт. Формиране и функциониране на правителството.
18. Политически партии и партийни системи – типологизация.
19. Същност и роля на опозицията.
20. Либерални и консервативни партии.
21. Социалистически и социалдемократически партии.
22. Крайно леви и крайно десни партии.
23. Християндемократически и други партии.
24. Групи за натиск. Лобизъм.
25. Политическо лидерство. Типологизация на лидерите.
26. Политическа култура – типологизация.
доц. д-р Величко Пантелеев