6. Търговски обезпечения - понятие, видове, особености.

Търговски сделки; ценни книги; менителнични ефекти; способи за прехвърляне на ценни книги.

6. Търговски обезпечения - понятие, видове, особености.

от atanassoff » Нед Окт 17, 2010 5:03 pm

6. Търговски обезпечения - понятие, видове, особености.
Зимен семестър 2009/2010 г. по лекции на проф. А. Калайджиев; д-р А. Антонова.

1. Понятие за търговско обезпечение.

Търговските обезпечения представляват способи за защита на кредитора при неизпълнение на длъжника. За търговските сделки могат да се използват и обезпеченията, уредени в Глава VII на ЗЗД - секвестируемост на имуществото на длъжника, косвен иск, Павлов иск, поръчителство, ипотека (договорна или законова - чл. 168 ЗЗД; и още една хипотеза по чл. 60, ал. 4 ЗКИ в полза на търговска банка върху недвижим имот, придобит изцяло или частично с парични средства от търговски кредит). В ТП приложение намират и общите обезпечителни мерки по ГПК. Обезпечителна функция имат и неустойката, задатъка и солидарността.

2. Видове търговски обезпечения и техните особености.

Изпълнението на търговските сделки се гарантира чрез лични и реални обезпечения.В ТП особен режим притежават залога, правото на задържане и привилегиите. И в ТП приложение намира чл. 136 ЗЗД, но наред с тези разпоредби законът въвежда и специфичните хипотези за привилегиите - чл. 16а ТЗ, чл. 722 ТЗ, чл. 94 ЗБНесъст.
Съществуват и обезпечения, характерни само за търговското право. Такива са банковата гаранция, акредитивът, авалът, клаузата delcredere.
(^) Банковата гаранция представлява едностранно писмено волеизявление на банка, с което тя се задължава да плати определена парична сума в полза на посоченото в гаранцията лице и при условията, посочени в гаранцията.
(^) Акредитивът е една от основните форми на безкасово плащане. Той представлява волеизявление на банка да заплати определена парична сума на посоченото в акредитива лице при определени в него условия. Той има обезпечителна функция срещу неизпълнение от страна на длъжника или евентуално срещу обявяваване на длъжника в несъстоятелност.
(^) Авалът намира приложение при менителничните ефекти. Той е едностранно писмено волеизявление, с което едно лице поема задължение да плати изцяло или частично вземане, материализирано в менителничен ефект. Авалът е едностранно формално волеизявление с абстрактен характер (т.е. представлява абстрактна сделка).
(^) Клаузата Delcredere намира приложение при договорите за търговско представителство и при комисионния договор. Чрез нея се поема лична гаранция за изпълнението на задължението от страна на трето лице.

С изключение на клаузата delcredere всички тези обезпечения са едностранни формални волеизявления, които в основата си са абстрактни сделки. Те дават по-голяма сигурност на кредитора, т.к. срещу тях не могат да се правят възражения, черпени от каузалната сделка.

(->) Разграничават се три групи обезпечения съобразно тяхната уредба: 1) обезпечения с правна уредба в гражданския закон; 2) обезпечения, които са модификации на гражданскоправни обезпечения (залог, право на задържане, привилегии); 3) търговски обезпечения, характерни само за търговското право (без аналог в ГП).
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта