1. Търговски сделки - понятие и видове.

Търговски сделки; ценни книги; менителнични ефекти; способи за прехвърляне на ценни книги.

1. Търговски сделки - понятие и видове.

от atanassoff » Нед Окт 17, 2010 4:16 pm

1. Търговски сделки - понятие и видове. Общи положения за търговските сделки. Злоупотреба с право.
Зимен семестър 2009/2010 г. по лекции на проф. А. Калайджиев; д-р А. Антонова.

1. Понятие за търговска сделка.

Търговската сделка съдържа всички белези на гражданскоправната сделка. Спецификите, които разкрива са с оглед на два критерия:
- икономически - търговските сделки са сделки, които обслужват процеса на обращение на стоките (продажба, замяна) и сделки, подпомагащи сферата на стокооборота (превозни сделки, банкови сделки).
- юридически - посредством този критерий сделките се квалифицират като търговски съобразно някой от техните юридически белези.
Чл. 286. (1) Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие.
(2) Търговски са и сделките по чл. 1, ал. 1 независимо от качеството на лицата, които ги извършват.
(3) При съмнение се смята, че извършената от търговеца сделка е свързана с неговото занятие.
Член 286 ТЗ въвежда два юридически критерия за квалифициране на сделките като търговски. Първият е с оглед особеността на сделките (обективен критерий), а вторият - с оглед на лицата, които ги извършват (субективен критерий).
Сделките, които обслужват процеса на обращение на стоките са изброени в чл. 1, ал. 1 ТЗ. Те винаги са търговски сделки, независимо от кого са извършени. Те се определят като сделки на оборота. Изброяването в чл. 1, ал. 1 обаче не е изчерпателно. Тези сделки са абсолютни търговски сделки, т.к. не зависят от качеството на страните по тях.
Качеството на субекта също придава търговско качество на сделката, ако е сключена от лица, които имат качеството на търговци. Поради това този тип сделки са относителни търговски сделки.
Алинея 3 на чл. 286 ТЗ въвежда една трета категория сделки - т.нар. „презумптивни търговски сделки“. Презумпцията по чл. 286, ал. 3 ТЗ е необорима (обратно проф. О. Герджиков) и реално е свръзана с физическите лица, имащи качеството едноличен търговец.

2. Видове търговски сделки.

2.1. Едностранни и двустранни - в зависимост от броя на волеизявленията. Едностранни търговски сделки са чека, менителницата, запис на заповед; двустранни са договорите (продажба, банкови сделки, спедиционни сделки и т.н.).
2.2. Формални и неформални. В ТП преобладават неформалните сделки.
2.3. Абстрактни и каузални. В ТП преобладават абстрактните сделки (менителница, чек, акредитив); каузални са продажбата, банковите сделки, застрахователните сделки и т.н.
2.4. Комутативни и алеаторни.
2.5. Рални и консенсуални. Повечето сделки са консенсуални; реални са договор за ЖП превоз, крайбрежен воден превоз и една от разновидностите на договор за банков влог.
2.6. Възмездни и безвъзмездни. По правило търговските сделки са възмездни. Няма пречка обаче да се сключи безвъзмезден заем между търговци.

Съществува и една специфична за търговското право класификация:
В зависимост от това дали и двете страни притежават търговско качеството или само едната, сделките се делят на двустранни търговски сделки и едностранни търговски сделки. По правило ТЗ намира приложение както за двустранните, така и за едностранните търговски сделки, но съществуват редица разпоредби, които изключват приложението на ТЗ, когато една от страните по сделката не е търговец (чл. 318, ал. 2; чл. 294 и др. ТЗ).с

3. Злоупотреба с право.

Приема се, че чл. 289 ТЗ въвежда т.нар . субективна теория за злоупотребата с право.
Чл. 289. Упражняването на право въз основа на търговска сделка е недопустимо, ако се извършва само с намерение да се увреди другата страна.
Злоупотреба с право във връзка с търговска сделка е налице, когато съответното субективно право е упражнено, за да се навреди на другата страна. Лицето, което твърди, че е налице злоупотреба с право, трябва да докаже това намерение. Приема се, че то ще бъде доказано ако се установи, че субективното право не е било упражнено с оглед задоволяване на свои лични интереси.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 1. Търговски сделки - понятие и видове.

от aahz » Съб Окт 29, 2011 11:04 am

За презумпцията по чл. 286, ал. 3 - мисля, че в момента няма становище, че е необорима. А и ако е необорима, то каква би била ползата от нея - тя има приложение само при ЕТ и по силата й всяка сделка, сключена от ЕТ, би била търговска.
Модератор
 
Мнения: 81

Re: 1. Търговски сделки - понятие и видове.

от atanassoff » Сря Ное 02, 2011 9:02 pm

Не е всяка, а само сделка, при която има "съмнение", че е сключена като търговска. В случая мисля, че съмнение следва да се тълкува като обосновано съмнение т.е. сделка, която е сключена от ФЛ и която обслужва предприятието, но той е опитал да я прикрие като потребителска.

Във всеки случай не знам дали има ясен критерий.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 1. Търговски сделки - понятие и видове.

от aahz » Чет Ное 03, 2011 9:28 pm

Според мен по-скоро става дума за тези, които нямат явно потребителски характер(макар че тук ще опрем до фактическия предмет н а дейност) и не е изрично посочено с каква цел се сключват. Макар че, дори да е посочено с каква цел се сключва сделката, това може да е само привидно. Като цяло спорен въпрос, затова и си мисля, че тази разпоредба би имала приложение към всички сделки на ЕТ и да се остави той да доказва, че те не обслужват предпрятието му.
Модератор
 
Мнения: 81

Re: 1. Търговски сделки - понятие и видове.

от atanassoff » Пет Ное 04, 2011 11:20 am

Много добра гледна точка и има основание да смяташ така - т.е. върху ЕТ лежи тежестта да изчисти съмнението, ако има такова.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта