10. Търговско право на задържане.

Търговски сделки; ценни книги; менителнични ефекти; способи за прехвърляне на ценни книги.

10. Търговско право на задържане.

от atanassoff » Чет Дек 09, 2010 12:57 pm

10. Търговско право на задържане.
Зимен семестър 2009/2010 г. по лекции на проф. А. Калайджиев; д-р А. Антонова.

1. Понятие, предмет и предпоставки за упражняване правото на задържане.

Чл. 315. (1) Търговецът има право на задържане за изискуемото си вземане срещу друг търговец от сключена между тях сделка върху движимите вещи и ценните книги на длъжника, получени от него правомерно. Това право съществува, докато търговецът има движимите вещи и ценните книги в свое държане.
(2) Правото на задържане съществува и когато:
1. собствеността на вещите е преминала върху кредитора, но той трябва да я прехвърли обратно;
2. собствеността на вещите е прехвърлена на трето лице за длъжника върху кредитора, но той е трябвало да я прехвърли обратно на длъжника.
(3) Правото на задържане има действие и за третите лица, доколкото на тях могат да се противопоставят възражения, които кредиторът има срещу претенцията на длъжника за предаване на вещта.
(4) Правото на задържане отпада, ако длъжникът е наредил друго до предаването на вещта или кредиторът се е задължил да постъпи с нея по определен начин.
(5) Правото на задържане може да се упражни и за неизискуеми вземания:
1. ако длъжникът е в открито производство по несъстоятелност;
2. ако е предприето безуспешно принудително изпълнение срещу длъжника.
(6) Правото на задържане се запазва, ако длъжникът е наредил друго до предаването на вещта или кредиторът се е задължил да постъпи с нея по определен начин, щом обстоятелствата по ал. 5 са узнати от кредитора след предаването на вещта.


ТЗ урежда възможността за кредитора да упражни право на задържане с оглед на вещите или ценните книги у него за обезпечаване на своето вземане. Предмет на ПЗ са движими вещи или ценни книги. Парите са движими вещи и ценни книги следователно в предма на ПЗ се включват и парите.
Предпоставки за възникване на ПЗ.
1) Вземането да произтича от търговска сделка.
2) Вземането да е изискуемо към момента на упражняване на ПЗ. Ако падежът е настъпил след като кредиторът е трябвало да предаде вещта не може да бъде упражнено ПЗ. Вземането може да е търсимо или носимо. Не е необходимо длъжникът да е в забава.
В две хипотези се допуска да се упражни правото на задържане по отношение на неизискуемо вземане на кредитора:
- спрямо длъжник в производство по несъстоятелност.
- ако е предприето безуспешно принудително изпълнение. Тук няма значение кой го е провел - кредиторът или трето лице. Нямат значение и обстоятелствата във връзка с претенцият, въз основа на която е предприето принудителното изпълнение (дали е от граждански или търговски характер). Няма значение и предмета на вземането - пари или не.
3) Кредиторът трябва да е придобил правомерно фактчиеска власт върху вещите респ. ценните книги, по отношение на които се упражнява ретенционното право. Те трябва да са собственост на длъжника към момента на упражняване на правото на задържане. От тази постановка съществуват две изключения:
- собствеността върху вещта или ценната книга да е преминала върху заложния кредитор, но кредиторът следва да прехвърли правото на собственост обратно на длъжника (при фидуциарните сделки).
- когато собствеността е прехвърлена на кредитора от трето лице, но кредиторът е длъжен да я прехвърли на длъжника (договор за търговско представителство, косвен представител, комисионен, спедиционен договор).
4) Кредиторът трябва да упражнява фактическата власт със съгласието на длъжника, дадено изрично или конклудентно. Съгласието може да бъде дадено лично от длъжника или от негов представител в рамките на пълномощията му.
5) Няма изискване вземането на кредитора да произтича от същата сделка, по силата на което той е получил вещта или ценната книга.
6) Неизпълнение от страна на длъжника.
Ако до предаването на вещите длъжникът е направил особено разпореждане за тях (т.е. той е определим предназначението им) кредиторът няма ПЗ. Няма ПЗ и ако кредиторът се е задължил да постъпи с получените вещи или ценни книги по определен начин. В тези хипотези ПЗ е възможно единствено, когато длъжникът е в производство по несъстоятелност или когато е предприето безуспешно принудително изпълнение.

2. Последствия за кредитора.

(->) 2.1. Предпочтително удовлетворяване. Член 315 ТЗ не предвижда изрично възможността за предпочтително удовлетворяване на кредитора. Въз основа на чл. 288 ТЗ обаче се прилагат субсидиарно првилата на ЗЗД. Следователно правото на предпочтително удовлетворяване от задържаното имущество може да се упражни по съдебен ред.

(->) 2.2. Право да задържи до удовлетворяване на своето вземане вещите респ. ценните книги. ПЗ е противопоставимо на третите лица, доколкото на тях могат да се противопоставят възражения, които кредиторът може да противопостави на длъжника. Следователно търговското ПЗ е противопоставимо на: останалите кредитори на длъжника, на третите лица встъпили или поели насрещното задължение, на универсалните правоприемницина длъжника ако последните също се явяват длъжници на съответния кредитор.

3. Отграничение от ПЗ по чл. 91 ЗЗД.

Обезпеченото вземане при ПЗ по ЗЗД произтича от запазване, поддържане, поправяне на движими вещи по иск свързан с едно парично вземане, докато търговското ПЗ обезпечава вземане, произтичащо от търговск сделка, независимо от предмета на това вземане.
За да се упражни търговското ПЗ не се изисква да съществува връзка между вземанията и задържаната вещ респ. ценни книги, докато чл. 91 ЗЗД изисква такава връзка.
По ЗЗД ПЗ се упражнява само по отношение на движими вещи, докато в ТП и по отношение на ценни книги, включително и пари.
По чл. 315 (2) търговското ПЗ обезпечава и едно неизискуемо вземане, докато по ЗЗД винаги става въпрос за изискуемо вземане.
В ТП законът допуска да бъде изключено упражняването на ПЗ, докато по ЗЗД това не е възможно.
ПЗ по ЗЗД има вещен и абсолютен характер и е противопоставимо на всички трети лица. Търговското ПЗ по принцип е непротивопоставимо на частните правоприемници на длъжника.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 10. Търговско право на задържане.

от snow_white1234 » Нед Яну 08, 2012 2:49 pm

До колкото знам предмет на търговско право на задържане не могат да бъдат поименни ценни книги. Въпросът ми е защо?
 
Мнения: 4

Re: 10. Търговско право на задържане.

от atanassoff » Нед Яну 08, 2012 4:55 pm

Може би защото се прехвърлят чрез цесия т.е. самото държане на документа по никакъв начин не обслужва кредитора. Това е моето мнение...
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 10. Търговско право на задържане.

от teddyb_ear » Вто Яну 10, 2012 4:45 pm

atanassoff написа:Може би защото се прехвърлят чрез цесия т.е. самото държане на документа по никакъв начин не обслужва кредитора. Това е моето мнение...


може ли и допълнително разяснение (blush)
 
Мнения: 2

Re: 10. Търговско право на задържане.

от atanassoff » Пон Яну 23, 2012 12:18 pm

Ами това, че един кредитор държи документа, не пречи на кредитора да прехвърли правата по него чрез цесия (тя е отделен договор) и следователно правото на задържане няма как да обезпечи кредитора.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 10. Търговско право на задържане.

от stiiw » Вто Ное 20, 2018 4:37 pm

A относно давнoст на цесия след като вече е конституирана от чси
имаме ли право да видим този документ ?

в него не трябва ли да е упоменато период през които трябва да бъде изпълнен договора ?
имам предвид няколко години и след това новия собственик да си търси парите от банката / първия кредитор / ?

мерси и хубав ден .
 
Мнения: 1


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron