(ПУ) 1. ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИНА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО И РОЛ

Разработки по екологично право, съобразени с актуалната нормативна уредба и съдържанието на учебната дисциплина.

(ПУ) 1. ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИНА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО И РОЛ

от lindeman_ » Сря Дек 17, 2008 5:50 pm

1. ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИНА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО И РОЛЯТА НА ПРАВОТО В ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Бурното развитие на научно-техническия процес особено през последното столетие доведе до увеличаване на човешкото въздействие в/у околната среда. Отриц. последици от това въздействие се проявяват понякога в много по-късен момент от извършването на вредоносното влияние и поради това са трудно предвидими. Причините за еколог. проблеми на съвременното общество са от субек. и обективен х-р. Сред обект. причини могат да бъдат посочени геогр. положение на съответната д-ва, степента на иконом. й развитие, развнището на използваните технологии в производството и др. Сред субек. причини могат да се посочат подценяване значимостта на еколог. проблеми, ниска еколог.култура сред населението и др.
Роля на правото в решаване на окологичните проблеми – неговата цел в тази насока е да осигури чрез съответни ПН-ми екологосъобразно взаимодействие м/у обществото и природата
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Екология – за първи път е дадено от един немски учен биолог Ернст Хекел – 1866 г. За да даде понятието е използвал 2 гръцки думи – “ойкос” (дом, среда) и “логос” (наука). С две думи екологията е наука за взаимодействието м/у живите организми и средата, к/о ги заобикаля.По своя х-р тя е интердисциплинарна
наука, т.е. включва знания от отделни отрасли на науката.
Правното понятие “околна среда” – то е дефинирано в параграф 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – 2002 г.Околна среда (ОС) е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, к/о се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят в/у еколог. равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и историч. наследство
Тълкуване на дефиницията !!! (за изпита) – правното понятие околна среда включва 2 елемента:
1) създаденото от природата в хода на нейната еволюция ;
2) създаденото от човека в хода на историческото развитие на човешката цивилизация
Аватар
 
Мнения: 168

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта