3. Участници, субекти и страни в процеса (2011)

Разработки по административен процес, съобразени с актуалния учебен план и съдържание на изучавания материал.

3. Участници, субекти и страни в процеса (2011)

от atanassoff » Пет Юни 24, 2011 3:51 pm

3. Участници, субекти и страни в процеса

1. Понятия за участници, субекти и страни в процеса. Отношение между понятията

1.1. Участници. Участници в административния процес са всички правни субекти, които играят някаква роля в него, независимо каква е тя. Понятието е максимално широко и обхваща:
- различни държавни органи (административни органи, част от съдебната власт- адм. съдилища, ВАС, районни съдилища, прокуратура (във всяка окръжна прокуратура е създадено административно отделение);
- обществени организации;
- граждани;
- длъжностни лица;


Тези лица нямат еднаква роля и участие в административния процес.

1.2. Субекти. Това са такива участници в административното производство, без които то не може да въобще да се развие. Субектите имат решаваща роля в процеса, могат да поставят началото на процеса, от тях зависи ще има ли производство или не, могат да придвижват процеса, могат да спрат производството, приключват процеса. Тези лица трябва да притежават административнопроцесуална правоспособност. В отделните производства един субект може да има различна роля, в зависимост от производството може да се сменя статутът на субекта.

1.3. Страни. Страна е всеки правен субект, който започва производството, встъпва или е привлечен в него, защото неговите субективни права, свободи или законни интереси могат да бъдат засегнати от административен акт или защото административен акт би породил за него права или задължения. Страни в административния процес могат да бъдат административният орган, прокурорът и всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те биха породили права или задължения (чл. 15 АПК).

2. Представителство на страните в административния процес

2.1. Предствителство на колективните органи. Колективните административни органи се представляват от своите председатели или от овластени от тях други членове на органа. Едноличните административни органи действат лично или се представляват от овластени от тях заместници. Пред съда административните органи могат да се представляват по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс.

2.2. Представителство на гражданите и организациите. Гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс. Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации.
________________________________
(i) Въпросът е актуален към: 24.06.2011 г.

(o) Използвани източници:
1. Лекционен курс на проф. Д. Хрусанов (2009 - 2010)
2. Административен процес., Лазаров, К., И. Тодоров, С. 2009
3. Административнопроцесуален кодекс (ДВ, Бр. 39 от 20.05.2011 г.)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron