Конспект по Международно трудово право (СУ)

Конспект по Международно трудово право (СУ)

от Assasiyah » Пон Юни 09, 2008 8:05 pm

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Въпросник по Международно трудово право


(#) Обща част
1. Възникване и развитие на международното трудово право.
2. Предмет на международното трудово право.
3. Създаване и функции на Международната организация на труда (МОТ).
4. Принципи, органи и дейност на МОТ.
5. Източници на международното трудово право – понятие, обща характеристика, видове.
6. Актове на ООН като източници на международното трудово право.
7. Актове на Съвета на Европа и на Европейския съюз като източници на международното трудово право.
8. Актове на МОТ – понятие, видове.
9. Конвенции на МОТ – правна характеристика.
10. Ред за приемане, ратификация и денонсиране на конвенциите на МОТ.
11. Препоръки на МОТ – понятие, правно значение, видове.
12. Задължения на държавите-членове на МОТ по конвенциите и препоръките.
13. Въвеждане нормите на международното трудово право във вътрешното право.
14. Контрол за спазване на международноправната уредба на трудовите и осигурителните отношения в системата на ООН,Съвета на Европа и Европейския съюз.
15. Международен контрол за спазване на конвенциите и препоръките на МОТ – обща характеристика, органи, процедури.
16. Редовен периодичен общ контрол за спазване на конвенциите на МОТ.
17. Специални процедури за спазване на конвенциите на МОТ. Рекламации и жалби. Комитет за синдикална свобода.
18. България и международното трудово право – практика и перспективи.

(#) Особена част
19. Международноправна уредба на правото на сдружаване на работниците и служителите и на работодателите.
20. Международноправна уредба на забраната на принудителния труд.
21. Международноправна уредба на трудовата заетост.
22. Международноправна уредба на забраната на дискриминацията в труда и професиите.
23. Международноправна уредба на работното време.
24. Международноправна уредба на седмичната почивка.
25. Международноправна уредба на отпуските.
26. Международноправна закрила на трудовото възнаграждение.
27. Международноправна уредба на безопасните и здравословни условия на труда.
28. Международноправна закрила на труда на непълнолетните.
29. Международноправна уредба на закрила на труда на жените.
30. Международноправна уредба на закрила на труда на моряците и рибарите.
31. Международноправна уредба на труда в земеделието, държавната служба и на медицинския обслужващ персонал.
32. Международноправна уредба на труда на мигрантите, на чужденците и в неметрополните територии.
33. Международнопрвана уредба на инспекцията по труда.
34. Международноправна уредба на управлението на труда, статистиката по труда и тристранните консултации относно международните трудови норми.
35. Международноправна уредба на краткосрочното обществено осигуряване.
36. Международноправна уредба на пенсионното осигуряване.
Аватар
 
Мнения: 531

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта