Казус

Тестове и казуси по материята на гражданското право - обща част.

Казус

от PoSsitiv3 » Вто Мар 17, 2009 11:13 pm

м.март 2002 г кмет на община издава заповед с която учредява безвъзмездно/дарение/ на "ЕТ" право на строеж на имот частна общинска собственост. Месец октромври 2002 год. в изпълнение на заповедта между общината и "ЕТ" е сключен договор за учредяване право на строеж. През 2006 год. по указания дадени от Прокуратурата по реда на чл.119 /новия член е 145/ от ЗСВ кметът предявил против "ЕТ" съдебен иск. С него кметът претендира нищожност през 2002 год. на учреденото пред 2002 год. право на строеж , както и ,че "ЕТ" не е носител на право на строеж. Съображенията са : /1/нарушен е установения от чл.37 от ЗОС императивен ред за разпореждане с общински недвижими имоти.Правото на строеж е учредено без решение на Общинския съвет, без търг или конкурс
/2/не може да се учреди безвъзмездно право на строеж на "ЕТ", а само на юридическо лице на бюджетна издръжка.
На така предявения иск ответника е направил следните възражения: /1/правото на строеж не е учредено безвъзмездно. През 1993 год. между общината и "ЕТ" е сключен договор за съвместна дейност. По силата на договора "ЕТ" е вложил 100 000 лв в изграждане на инфраструктура/улица/ срещу което Общината се е съгласила да му учреди право на строеж т.е. сделката е възмездна. /2/процедурата по учредяване правото на строеж е започнало преди влизане в сила на ЗОС , защото "ЕТ" е подал молба да му се учреди право на строеж още 1993 год. и поради това е следвало да се приложи параграф 8 от ПЗР на ЗОС според който започнатите процедури по учредяване правото на строеж върху общинска земя да се довършат по досегашния ред.
Въпросите са:
1/Кой е прав в дадения спор?
2/Може ли общината да предяви иск и да твърди че сделката е нищожна като се позовава сама на себе си и да черпи права сама от себе си?
3/може ли ответника да се защитава като твърди че е добросъвестен?
4/Каква е съдбата на изграденото от "ЕТ"

казуса е по реално дело, съжалявам ако ви се струва елементарен просто съм нов в решаването на казуси ще съм благодарен на максимално изчерпателната информация и мерси за помощта на всички :)
 
Мнения: 5

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта