Казус от държавен изпит - СУ 2008 г.

Тестове и казуси по материята на гражданското право - обща част.

Казус от държавен изпит - СУ 2008 г.

от Mura » Пон Ное 10, 2008 8:52 pm

На 15.04.2006 г. ЕТ „Роза – Иван Иванов” и „Крам” ООД сключили писмен договор за наем на производствено хале, собственост на „Крам” ООД с площ 500 кв.м. Уговорено било, че халето ще се използва от наемателя за производство на дървени плоскости. По силата на договора наемателят се задължавал до 5-то число текущия месец да плаща наем в размер на 5000 лв. Договорът бил сключен за срок от 5 г., като можел да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие или с 1-месечно предизвестие от наемодателя при неплащане на два месечни наема от страна на наемателя.

След 1 г. наемателят престанал да плаща наем. Въпреки поканите, той не се издължил за 4 месеца – от май до август 2007 г. На 1.09.2007 г. управителят на „Крам” ООД отправил писмено изявление за прекратяване на договора, считано от 1.10.2007 г. Наемателят в дадения му срок напуснал наетото помещение и преустановил производството, без обаче да изнесе машините си. До края на февруари 2008 г. оставените от наемателя вещи били държани в халето, а на 1.03.2008 г. управителят на „Крам” ООД наредил да бъдат пренесени в складово помещение с площ 100 кв.м., тъй като сключил договор за наем на производствено хале с друго лице.

На 05.05.2008 г. „Крам” ООД предявило иск срещу ЕТ „Роза – Иван Иванов”, с който претендирало заплащане на наем за времето от 1.05.2007 г. до 1.03.2008 г. по 5000 лв. месечно. След тази дата до деня на предявяване на иска претендирал наем в намален размер от 1000 лв. месечно за ползването на складовото помещение. Претендирал също и законна лихва върху тези суми за времето на забавата.

Ответникът в отговора на исковата молба заявил, че е готов да плати наема за времето до 1.10.2007 г., но заявил че не дължи наем за времето след напускане на наетото помещение.

Въпроси:

1. Има ли действие изявлението за „прекратяване” на договора за наем и какво?
2. Има ли право „Крам” ООД да търси наем или друго възнаграждение или обезщетение за заеманите от вещите на ЕТ „Роза – Иван Иванов” помещения?
3. Имал ли е право наемодателят да премести вещите в по-малко помещение?
4. Какви са правните последици от частичното признание на иска от страна на ответника?
5. Редовна ли е исковата молба, ако петитумът е формулиран по начина, посочен в текста? Ако не, как би трябвало да бъде формулиран?
6. Кой съд и по какъв съдопроизводствен ред е компетентен да разгледа спора като първа инстанция?
7. Как бихте се произнесли по всеки от предявените искове въз основа на отговорите на горните въпроси?
Аватар
 
Мнения: 25

Re: Казус от държавен изпит - СУ 2008 г.

от northern-star » Пон Ное 10, 2008 9:33 pm

Прекрасно попълване във форума. Сега ако можехме и да решим казуса! ;)
Аватар
 
Мнения: 307

Re: Казус от държавен изпит - СУ 2008 г.

от Mura » Пон Ное 10, 2008 9:39 pm

Ми, аз още не мога много, много ... (blush) Ама утре ще имам решението и ще го постна...
Аватар
 
Мнения: 25

Re: Казус от държавен изпит - СУ 2008 г.

от Mura » Вто Ное 11, 2008 3:12 pm

Решение на казуса:

1. Касае се за разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задължение на наемателя (чл. 87, ал. 1, във връзка с чл. 88, ал. 1 от ЗЗД). Писмото от 01.09.2007 г. е изявление за разваляне, което произвежда действие за в бъдеще 1 месец след датата на получаването му.

2. След разваляне на договора наемателят е длъжен да върне наетата вещ (чл. 233, ал. 1 ЗЗД). Оставяйки вещите си, той дължи обезщетение за ползването. По естеството си това е договорна отговорност за неизпълнение – чл. 236, ал. 2 ЗЗД във вр. с чл. 82 ЗЗД.

3. Касае се за поведение на кредитора по чл. 83, ал. 2 ЗЗД – с преместването на вещите в по-малко помещение той ограничава размера на вредите, които търпи. Могъл е и е трябвало да направи това значително по-рано.

4. Признанието в случая няма да доведе до понасяне на разноските от ищеца – чл. 78, ал. 2 ГПК, тъй като се отнася само за наема, дължим по време на действие на договора, за който е бил уговорен срок за плащане. Не е налице предпоставката „ответникът с поведението си да не е дал повод за завеждане на иска”.

5. Не е редовна. Претендираните суми за наем и обезщетение следва да бъдат изчислени, а не посочени по начина, описан в текста.

6. При изчисление ще се получи цена на иска около 60 хил. лева. Делото е родово подсъдно на ОС по реда на особеното исково производство по търговските спорове.

7. Предявени са три обективно съединени иска: за изпълнение на договорно задължение – чл. 79 ЗЗД, за обезщетение поради неизпълнение, и за законна лихва върху тези вземания. Съединяването е допустимо.

- искът за изпълнение – по 5 000 лв. месечен наем следва да бъде уважен за времето до разваляне на договора. Ако приемем, че изявлението за разваляне е получено на 01.09.2007 г. – за времето от 01.05 до 01.10, т.е. за 25 000 лв.
- искът за обезщетение следва да бъде уважен, като сумата 5000 лв. се присъди най-много за 1 месец след развалянето, а за останалото време до предявяване на иска – по 1000 лв.
- искът за законна лихва е акцесорен и доколкото са уважени основните искове, следва да се уважи.
Аватар
 
Мнения: 25


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта