ТЕСТ Погасителна Давност

Тестове и казуси по материята на гражданското право - обща част.

ТЕСТ Погасителна Давност

от sivoko » Пет Апр 11, 2008 5:31 pm

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ

1.Непотърсването на правна защита на едно субективно право в продължение на законно определения срок или продължителното нереагиране на едно нарушение на субективното право:
a) е основание за завеждане на установителен иск
b) е без значение са съда, той трябва винаги да окаже съдействие на носителя на субективното право
c) не може да задължи съда да окаже съдействие на носителя на субективното право
d) е проява на явна небрежност и бездействие

2.С давността се погасяват:
a) правото на иск за защита на съответното субективно право
b) самото субективно право
c) конститутивните искове

3. Погасителната давност може да се определи като:
a) бездействие на носителя на едно юридическо задължение през определения от закона срок което той дължи към точно определен носител на едно субективно право за да задоволи неговия правен интерес.
b) бездействие на носителя на едно субективно право да го упражни или да поиска принудителното му изпълнение през определения от закона срок, което води до погасяване на искането за принудително осъществяване.
c) бездействие и на двете страни по правоотношението
d) престиране от страна на правно задълженото лице към носителя на субективното право в точно определения от закона срок

4.Погасителната давност намира приложение при:
a) осъдителните искове
b) установителните искове
c) конститутивните искове

5.Изтичането на законноопределен срок, от който настъпват определени от закона правни последици:
a) се приема за юридически факт
b) може да доведе до погасяването или възникването на права
c) не се приема за юридически факт

6.Погасителната давност:
a) е свързана с бездействието на носителя на едно субективно право
b) е случай при който съответното субективно право се погасява
c) е основание за защита на правната сигурност
d) не е юридически факт с правопогасяващо действие

7.Юридически факт с правопогасяващо действие е:
a) придобивната давност
b) погасителната давност
c) няма такъв юридически факт


8.Чрез придобивната давност:
a) се придобива едно вещно право чрез продължително владение
b) не се придобива вещно право
c) се погасяват права
d) отпада правото на защита на предишния носител на правото на собственост

9.При изтичането на един преклузивен срок:
a) се заличава правото на иск за защита на субективното право
b) се заличава субективното право
c) не се заличава субективното право
d) даденото е лишено от правно основание и подлежи на връщане

10. Изпълнението след изтичането на един преклузивен срок:
a) се явява недължимо платено
b) не е лишено от правно основание
c) подлежи на връщане
d) подлежи на връщане само ако страната пожелае

11.Искове за вземане за обезщетение и неустойка от неизпълнен договор се погасяват с:
a) 3-годишна давност
b) 5-годишна давност
c) 7-годишна давност
d) не се погасяват

12.Искове за вземане за периодични плащания, изрично не посочени в закона се погасяват:
a) 3-годишна давност
b) 5-годишна давност
c) 7-годишна давност
d) не се погасяват

13.Установените със съдебно решение вземания се погасяват след изтичане на:
a) 5-годишен срок на бездействие , независимо какво е тяхното основание
b) 5-годишен срок на бездействие в зависимост от основание посочено от закона
c) не се погасяват

14.Добросъвестен владелец придобива право на собственост:
a) след 10 години непрекъснато владение
b) след 5 години непрекъснато владение
c) след 3 години непрекъснато владение
d) не придобива право на собственост

15.При движимите вещи законът изисква 5 годишен срок на владение за придобиване право на собственост:
a) без значение дали владението е добросъвестно или недобросъвестно
b) само при добросъвестно владение
c) когато движимата вещ е завладяна чрез престъпление тя не може да се придобива по давност
d) владението не се прекъсва ако владелецът го загуби за повече от 1 година

16.При спирането на давността:
a) правото на иск не може да бъде упражнено
b) правоимащото лице не може да потърси правата си
c) давностният срок фактически се увеличава с периода на спирането
d) правото на иск може да бъде упражнено

17.Основанията за спиране на давността:
a) са законно установени и не могат да се определят договорно
b) са законно установени, но законът предписва, че страните могат да ги договорят
c) се определят само договорно
d) щом основанието за спиране отмине давността продължава да тече

18.Периодът на давността се увеличава при:
a) преклузивният срок
b) спиране на давността
c) не може да се увеличава периодът на давността
d) спиране на давността само до 1 година

19. Признаване на вземането от длъжника през време когато давността тече е случай на:
a) спиране на давността
b) прекъсване на давността
c) формален акт
 
Мнения: 27

Re: ТЕСТ Погасителна Давност

от Josefinne » Сря Апр 16, 2008 11:08 am

Много готин тест, може ли да пуснете и отговорите, за да може да си ги проверя ( ако може преди 18ти (itwasntme) )?
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116

Re: ТЕСТ Погасителна Давност

от Josefinne » Пет Апр 22, 2016 8:39 am

Пускам отговорите, за да може всеки да си провери теста (smile) . Надявам се да са ви от полза:

ТЕСТ Погасителна Давност - отговори
въпрос 1- cd
въпрос 2- a
въпрос 3- b
въпрос 4- a
въпрос 5- ab
въпрос 6- ac
въпрос 7- b
въпрос 8- ad
въпрос 9- bd
въпрос 10- ac
въпрос 11- a
въпрос 12- a
въпрос 13- a
въпрос 14- b
въпрос 15- ac
въпрос 16- abc
въпрос 17- ad
въпрос 18- b
въпрос 19-c
въпрос 20- a

Отговорите са предоставени от sivoko.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта