ТЕСТ Недействителност

Тестове и казуси по материята на гражданското право - обща част.

ТЕСТ Недействителност

от sivoko » Чет Апр 10, 2008 10:48 pm

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ

1.Основанията за нищожност на една правна сделка:
a) са посочени изрично в закона
b) са валидни само за многостранните договори
c) могат да се предвидят и от страните в договор
d) са валидни от момента на влизане в сила на договора

2.Порок в начина на сключване на сделката, съдържанието и,елементи и структура:
a) е елемент от противоречието на правната сделка със закона
b) е основание за унищожаемост на сделката
c) е несъществено отклонение, което съконтрагентите могат да изменят по свое усмотрение
d) е сделка, която нито за момент не поражда преследваните от страните правни последици

3.Сделка, която нито за момент не поражда преследваните от страните правни последици се нарича:
a) нищожна сделка
b) унищожаема сделка
c) фидуциарна сделка
d) алеаторна сделка

4.Правни сделки които още от началото пораждат търсените правни последици, но те могат да бъдат заличени от съда по искане на правоимащия с обратна сила се нарича:
a) фидуциарна сделка
b) нищожна сделка
c) алеаторна сделка
d) унищожаема сделка

5.Недействителната сделка е:
a) сделка от публично правен характер
b) незавършена правна сделка
c) завършена правна сделка

6.Незавършената правна сделка се характеризира с това, че:
a) и липсва елемент от фактическият и състав
b) е неправомерна
c) поражда търсените правни последици
d) е недействителна

7.Развалянето на една правна сделка е:
a) нейното унищожаване
b) настъпването на нов юридически факт
c) основание за обявяването и за недействителна

8.Сделки с висяща недействителност се характеризират с това, че:
a) изискват допълнително действие или волеизявление на страните, без да се придвижда изрично от закона
b) изискват точно определен от закона срок за настъпване на новият ЮФ
c) изискват пораждането и на допълнителен юридически факт, предвиден от закона
d) са недопустими от правният ред

9.Относително недействителните сделки :
a) пораждат търсените правни последици между правните субекти, но към определено лице могат и да нямат действие
b) се наричат още и “релативно недействителни”
c) могат да се трансформират в действителни
d) са действителни, те не нарушават императивните норми

10.Нищожната сделка:
a) не може да се санира, може да се валидира само със закон
b) може да се санира с насрещно волеизявление на страните
c) притежава дефект, който не дава възможност да се породят търсените от страните правни последици

11.Основанията за нищожност на една правна сделка
a) са посочени изрично в закона
b) са валидни само за многостранните договори
c) могат предварително да се предвидят от страните в договор

12.Противоречието със закона, заобикалянето на закона,накърняването на добрите нрави и договорите върху неоткрити наследства е основание за:
a) унищожаване на правната сделка
b) обявяването и за нищожна
c) несключването на сделката
d) сключване на сделка, при която липсва съгласие

13.Основание за обявяване на една сделка за нищожна е:
a) сключването и от недееспособен
b) сключването и при измама
c) липса на предписана от закона форма
d) сключването и при използване на заплаха

14. Привидната сделка е:
a) вид фидуциарна сделка
b) е винаги законна сделка и съответстваща на законните изисквания
c) е нищожна сделка
d) е унищожаема сделка

15.Унищожаването на една правна сделка може да се иска :
a) само от съда по искане на една от страните в конкретен срок
b) от съда по искане на трета страна без конкретен срок
c) от едната страна към другата страна по сделката в строго определен срок
d) чрез иск или чрез възражение в заведено дело

16.Недействителни сделки, които могат да се потвърдят са:
a) частичнонедействителните
b) всички унищожаеми правни сделки
c) само унищожаемите правни сделки без сделките, сключени при крайна нужда

17.Конверсията е допустима при:
a) само при нищожните правни сделки
b) само при унищожаемите правни сделки
c) по принцип при всички недействителни правни сделки

18.Основание за унищожаване на една правна сделка е:
a) липсата на съгласие между страните
b) използване на заплаха при сключване на сделката
c) липсата на предписана от закона форма
d) нейната привидност

19.Договори, сключени с грешка само в пресмятането
a) подлежат на унищожаване
b) са нищожни
c) не е основание за унищожаване, а подлежат на поправяне
d) са без порок

20.Договор, сключен под заплаха
a) подлежи на унищожаване само ако заплахата бъде противоправна
b) подлежи на унищожаване без оглед на вида заплаха
c) е нищожен
d) е частичнонедействителен
 
Мнения: 27

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта