48. Разследване на палежи

Разработки по Криминалистика, съобразени с актуалното учебно съдържание.

48. Разследване на палежи

от balletlover » Чет Дек 10, 2009 11:27 pm

Палежът е едно от общоопасните престъпления по глава 11 от Особената част на НК. Криминалистичната характеристика на палежа е следната:
- протича бързо и се възприема от множество лица
- причинява значителни материални щети
- следите и доказателствата са силно увредени или унищожени
- значително противодействие на извършителя
- разследването да се извърши бързо и своевременно

Образуването на досъдебното производство и при законен повод и достатъчно данни:
1) Съобщения до органа на досъдебното производство за извършен палеж
2) Непосредствено разкриване от органа на досъдебното производство – най-често при противодействие на извършителя на повече от едно престъпление
3) Лично явяване на дееца с признание за извършен палеж – чл. 332 от НК
4) Публикации в печата за извършен палеж

Обстоятелства, подлежащи на установяване и доказване

1) Относно обекта на палежа
- видът и характерът на запаленото имущество
- стойността му
- има ли историческа, научна и художествена стойност
- дали е гора, която се намира в защитена територия
- каква е собствеността
- застраховано ли е имуществото
- каква част е унищожена и повредена

2) От обективната страна на престъплението
- обстоятелства, при които е възникнал пожара
- какви запалителни средства са използвани
- каква е непосредствената причина за възникване
- посоката и интензивността на разпространение
- колко огнища има
- какви действия са извършени за потушаване и др.

3) Относно дееца и деянието
4) Относно последиците
- причинена ли е смърт
- характера на вредите

Типични следствени ситуации:
1. известни са способът на запалване и причината за пожара, установена е стойността на запаленото имущество и вредите, извършителят не е известен
2. не са известни способът на запалване и причините за пожара, установена е стойността на запаленото имущество, не е установена стойността на вредите, извършителят не е известен
3. не са известни способът на запалване и причините за пожара, установена е стойността на запаленото имущество и на вредите, извършителят не е известен

Първоначални и неотложни следствени действия:
I. Оглед на местопроизшествието
1. Подготовка на огледа преди отиване
а) запознаване с полученото съобщение за пожара и назначаване на охрана на местопроизшествието
б) изясняване на обстоятелствата, предшестващи възникването на пожара
в) установяване на обстоятелствата относно пострадалите лица
г) осигуряване на техническите и технико-криминалистичните средства за извършване на огледа
д) осигуряване на участниците в огледа

2. Типичните следи, които се образуват при палежи се определят от зоните на развитие на пожара – огнището на пожара, зона на горене, зона на задимяване и зона на топлинно въздействие. Необходимо е да се търсят няколко вида следи:
а) механоскопни следи
б)следи от леснозапалими и горими течности
в) следи от ускорители на горене
г) хомоскопни следи

3. Тактически правила при оглед на местопроизшествие:
- да се определят поне два постоянни ориентира
- да се следва логиката на горенето
- от периферията към центъра по възможност
- системност - да не се пропускат участъци
- да се започне от застрашените от непосредствено увреждане или унищожаване следи и доказателства
- задължително фиксиране със снимки и видеозапис

4. Обзорен стадий на огледа
5. Общ статичен оглед

II. Оглед на труп
- при смърт от температурно въздействие – позата, степента на овъгляване и др.; най-напред изгарят крайниците и главата
- при смърт от електричество – кожата, дрехите, стопяване на метал и др.

III. Разпит на свидетели
1. Разпит на свидетели очевидци
- мястото, където за първи път са забелязали признаците на горене
- цвета на пламъците и дима
- имало ли е гърмеж
- кой от признаците на пожара се е появил най-напред - дим, пламъци, миризма
- посоката на разпространение на огъня и др.
2. Разпит на лицата, участвали в потушаването
3. Разпит на пострадалите лица

IV. Назначаване на пожарни експертизи:
1. Пожаро-техническа експертиза
- обекти – инсталации на сградите, обгорели предмети, запалителни средства, електроуреди, противопожарна техника и дреги
- задачи – причаната за възникване на пожара; обстоятелства; къде е възникнал, колко са били огнищата, каква е посоката на разпространение, спазени ли са правилата за безопасност; кой е вероятният източник и др.
2. Пожаро-тактическа експертиза
- обекти – протоколите за оглед на местопроизшествие при палежи; протоколи за оглед на веществени доказателства; документи, свързани с описание на пожара и други
- задачи – свързани с установяване действията по потушаване и свързани с причинно-следствената връзка между действията по гасене на пожара и причинените вреди

V. Освидетелстване на живи лица
Аватар
 
Мнения: 86

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта