17. Организация на предварителното разследване и на съдебнот

Разработки по Криминалистика, съобразени с актуалното учебно съдържание.

17. Организация на предварителното разследване и на съдебнот

от balletlover » Пон Ное 30, 2009 7:28 pm

17. Организация на предварителното разследване и на съдебното следствие. Планиране на предварителното разследване и на съдебното следствие.

Обща характеристика на съдебното следствие:

1. част е от съдебното заседание
2. насочено е към разкриване на обективната истина в процеса на доказване
3. има нормативно определена структура, започва с прочитане на обвинителния акт
4. съдът събира доказателства по направените от страните искания или когато това се налага за разкриване на обективната истина
5. извършва се от един и същ състав на съда от започването до завършването на съдебното заседание; когато член от състава не може да участва, заседанието започва отначало
6. ръководи се от преседателя на съдебния състав
7. последователността на събиране на док. материали е следната:
- събиране на гласни док. средства (разпит на свидетели и на подсъдимия)
- приобщаване на гласни док. средства, събрани на досъдебното производство или пред друг състав на съда – чл. 279 и чл. 281 от НПК
- прочитане на протоколите (за оглед, претърсване, изземване и т.н.) и на другите документи, приложени към делото
- извършване на оглед

8. приключване – чл. 286 от НПК


Особености на процесуалната организация на съдебното следствие

1. Дейността по доказване е насочена в две направления – оценка на събраните на досъдебното производство доказателства и преодоляване на доказателствени празноти чрез събиране на нови доказателства
2. извършва се в по-кратки срокове от досъдебното
3. не участват поемни лица, както при досъдебното
4. намират проявление началата на процеса устност, непрекъснатост, състезателност, публичност
5. има равностойно участие и на двете страни в процеса
6. способите на доказване се извършват пред колективен и колигиален орган
7. могат да се издяснят всички обстоятелства, включени в предмета на доказване чрез способите на доказване

Особености на тактическата организация на съдебното следствие
1. диференциран подход към извършване на отделните способи на доказване
2. ограничаване на ситуативния характер в общата организация на способите на доказване
3. ограничаване на етапността
4. ограничаване на приложението на някои от тактическите правила и препоръки
5. възможност заседанието или или отделни съдебни действия да се провеждат извън помещението на съда

Планирането е мисловно-логическа дейност, по време на която, въз основа на наличните данни и изградените версии, компетентният орган определя дейността, способите и средствата, които трябва да се използват в процеса на разследване. Функциите, които изпълнява, са организираща, контролно-регулираща и прогностична. Субект на планирането е компетентният орган на процеса.

Особености на планирането:
- целенасочена, конкретна следствена дейност
- има абстрактен характер и протича при специфични условия
- извършва се аналитично, синтезно и сравнително изследване на известните обстоятелства
- има управленски и прогностичен характер

Източници на информация за планирането:
а) фактически – наличните доказателства и постъпващата нова информация по делото
б) логически – следствените версии
в) емпирични – следствената и съдебна практика

Технологията на планирането обхваща три етапа:
1) аналитичен – определят се основните факти и обстоятелства, подлежащи на изясняване
2) прогностичен – определят се следствените действия
3) писмено закрепване
Аватар
 
Мнения: 86

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron