14. Криминалистични експертизи – понятие, обща характеристик

Разработки по Криминалистика, съобразени с актуалното учебно съдържание.

14. Криминалистични експертизи – понятие, обща характеристик

от balletlover » Нед Ное 29, 2009 3:28 pm

Експертизата е процесуална дейност, извършвана при необходимост от решаване на въпроси, които изискват специални знания. Тя е процесуално регламентирана дейност, насочена към разкриване на обективната истина относно събитието на престъплението. Подчинява се на общите принципи на съдебното дирене – обективност, пълнота, всестранност. Извършва се в рамките на определено съдопроизводство Има единен процесуален субект – компетентият орган на процеса и вещото лице.

Класификация на видовете експертизи по класове:
1. Криминалистични

а) на писмени доказателства:
- за изследване материалите на писмените доказателства
- на почерка и подписа
- на писмената реч

б) трасологични
- на хомоскопни следи
- на механоскопни следи

в) съдебно-балистична експертиза
- на оръжието
- на боеприпаси

г) биометрични криминалистични експертизи
- дактилоскопна
- фоноскопна
- фотопортретна

2. Съдебномедицински
3. Съдебно психофизиологични
4. Съдебно икономически
5. Съдебно инженерно – технически
6. Съдебно биологични
7. На материали, вещества и изделия
8. Съдебно селско-стопански
9. Съдебно изкуствоведски

Обект на експертизата е индивидуално определен матириален обект или неговото проявление в действителността. Обекти са веществени доказателства, веществено доказателствени средства, следи, писмени доказателства, микроследи, живи лица, трупове и части от трупове и други.

Задачите на експертизата биват:

1) според степента им на категоричност – категорични и условни
2) според характепа на използваните знания – еднородни и интеграционни
3) според степента им на индивидуализация – идентификационни и диагностични

Инициативата за назначаване на експертизата може да изхожда от разследващия орган или от страните в процеса. При назначаване трябва да се спазват следните тактически изисквания:

1. Определяне на мястото на експертизата в системата на следствените действия
2. Определяне на вида спициални знания
3. Определяне на вида на експертизата
4. Определяне на обекта
5. Определяне на задачите
6. Определяне на срока – чл. 149, ал 3 от НПК
7. Определяне на конкретното вещо лице
8. Определяне на материалите, които да се предоставят на вещото лице

Подготовката на експертизата включва:

1. Връчване на вещото лице на процесуалния документ за назначаване на експертизата
2. Разясняване на процесуалните задължения на вещото лице
3. Уточняване на срока, обекта и задачите
4. Осигуряване на сравнителни образци
5. Предоставяне на материалите по делота на вещото лице

Особености на методика на експертизата:
- вид научно изследване, насочена е към решаване на конкретни задачи
- може да е с категоричен или препоръчителен характер
- има специфична методика за всеки от видовете експертизи

Според общата методика извършването на експертизата преминава през пет етапа:
1) предварителен
2) подготвителен
3) изследователски – разделно изследване и сравнително изследване
4) оценъчен
5) заключителен

Протоколът за извършена експертиза в практиката се нарича “експертно заключение”. Трябва задължително да е в писмена форма и да съдържа обстоятелствата, посочени в чл. 152 от НПК.

Приемането на експертизата трябвма да отговаря на общите изисквания: да не се извършва формално, да не се извършва на доверие, да е критично, да не е едностранно.

Назначаване на допълнителна експертиза – в чл. 153 от НПК се съдържат основанията за назначаване на допълнителна експертиза:
1) недостатъчна пълнота на заключението
2) недостатъчна яснота на заключението
Аватар
 
Мнения: 86

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта