30. Разпит на вещи лица в досъдебното производство и в ...

Разработки по Криминалистика, съобразени с актуалното учебно съдържание.

30. Разпит на вещи лица в досъдебното производство и в ...

от atanassoff » Пон Ное 23, 2009 6:14 pm

30. Разпит на вещи лица в досъдебното производство и в съдебното следствие. Особености.

Използвана литература:
Беленски Р., Криминалистика., С. 2008.
Цеков Ц., Коцева Е., Криминалистика., С. 2006.
Наказателно процесуален кодекс, актуален към м. януари 2009 г.


1. Обща характеристика, значение и основания за извършване на разпита.

1.1. Понятие.
Разпитът на вещо лице (ВЛ) е уреден като самостоятелно процесуално-следствено действие – способ за събиране на гласни доказателствени средства. Предпоставките за извършването му са две – извършено експертно изследване и обявяване на заключението на ВЛ. Разпитът на ВЛ няма задължителен характер, а допълва дейността по извършването на експертизата. Той служи за проверка и оценка на представеното заключение на вещото лице. Показанията на ВЛ имат самостоятелно доказателствено значение.

1.2. Основания за извършване на разпит на ВЛ.
Най-често срещани основания за разпит на ВЛ са противоречие на експертните изводи с останалия доказателствен материал или между отделни части в протокола на експертизата; при непълнота на изследването; за установяване на причините и основанията за депозиране на вероятен или алтернативен извод; необходимост от разясняване на извършеното изследване и направените изводи; необходимост от процесуално закрепване на изследванто, извършено извън задачите на експертизата, въз основа на допълнително установени от ВЛ обстоятелства.

1.3. Формиране обясненията на ВЛ.
Обясненията на ВЛ се формират през няколко етапа: 1) по време на експертното изследване; 2) след приключване на изследването и представянето на протокола за извършената експертиза и 3) по време на разпита на ВЛ. Върху формирането на показанията на ВЛ влияят няколко основни фактора – личността на ВЛ, състоянието на общата научна методика на съответния вид съдебна експертиза, конкретна фактическа обстановка по отношение организацията на изършваната експртиза.

2. Подготовка и извършване на разпита.

2.1. Подготовка на разпита.
Подготовката на разпита на ВЛ се концентрира върху няколко въпроса. На първо място се определя времето и продължителността на разпита. Осигуряват се условия за спазване на процесуакни изисквания за провеждане на разпита – условията, визирани в чл. 139, 149, 277, ал. 3 НПК. Предметното съдържание на разпита трябва да е насочено към решаване на въпроси 1) относно дейността на ВЛ по общата организация на експертизата; 2) относно организацията на същинското експертно изследване и получените резултати; 3) относно формираните изводи и интерпретацията на резултатите от изследването и изводите от експертизата. Последователността на задаването на въпросите обикновено следва структурата на експертното заключение. Обикновено мястото на извършване на разпита в досъдебното производство е в кабинета на разследващия орган, но е възможно да бъде извършен и в експертното помещение. Тактическите способи при извършване на разпита са детайлизация на разпита, предявяване на изследваните веществени и писмени доказателства, задаване на система от контролни въпроси.

2.2. Тактика на извършване на разпита.
2.2.1. Предварителен етап на разпита.
На този етап се снема личността на ВЛ и се установяват неговите взаимоотношения с останалите участници в наказателното съдопроизводство. ВЛ се предупреждава за отговорността по чл. 291 НК и то дава обещание да даде добросъвестно и безпристрастно заключение.

2.2. Същински разпит.
Разпитът на ВЛ има характер на кръстосан разпит.
Възможно е да се извърши и само във въпросно-отговорно форма, тъй като основните моменти от организацията на експертизата по силата на чл. 152 НПК са фиксирани в писменото експертно заключение. Задават се допълващи, уточняващи, разясняващ и контролни въпрпоси.Когато разпитът се извършва в съдебната фаза на наказателния процес, въпросите се задават по реда на чл. 277, ал. 3 и 4 НПК – най-напред от прокурора или частния тъжител, частния обвинител и неговия повереник, гражданския ищец и неговия повереник, гражданския ответник и неговия повереник, другите подсъдими и техните защитници и защитника на подсъдимия.
Когато се извършва и свободен разказ, той обикновено се отнася до задачите на експертизата и тяхното съответствие към обекта на излседване, поредността на решаването им и взаимната връзка между тях; вида на използваната методика; отделните методи, които ВЛ е използвало и тяхната последователност и приложение, техническите средства и техните предимства и недостатъци.

2.3. Фиксиране на резултатите от разпита.
Фиксират се не само резултатите но и целият ход на разпита. Протоколът за извършения разпит има стойността на писмено доказателствено средство.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта