Въпросник по Философия на правото (ПУ)

Предмет и съдържание. Човекът като правно същество. Нравственост, принуда, интерес, цел. Равенство и справедливост. Ценност. Оценка. Познавателното съдържание на правото.

Разработки по ФП

Въпросник по Философия на правото (ПУ)

от Nelly » Пет Сеп 21, 2007 3:58 pm

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет

Катедра “История и теория на правото”

Въпросник по Философия на правото


1. Обект, предмет, функции и понятиен апарат на философията на правото.
2. Философията на правото като структурен елемент на социалната философия и на общата философия. Същност на философско-правната: онтология, гнесеология, епистемология, аксиология и праксеология.
3. Типология на философските концепции за правото. Философско-правен идеализъм. Философско-правен материализъм. Философско-правен рационализъм. Философско-правен ирационализъм. Философско-правен позитивизъм. Философско-правен персонализъм. Философско-правен либерализъм. Естествено и позитивно право.
4. Философско-правните идеи на Древния свят, Средновековието, Възраждането и Новото време. Платон, Аристотел, Цицерон, Августин, Тома Аквински, Н. Макиавели, М. Лутер, Жан Боден, Х. Гроции, Спиноза, Т. Хобс, Дж. Лок, Монтескьо, Русо.
5. Философията на правото на И. Кант.
6. Философията на правото на Г. Хегел.
7. Философията на правото на К. Маркс и Ф. Енгелс.
8. Философията на правото на Х. Келзен, Е. Ерлих и Р. Паунд.
9. Спецификата на Западно-европейската и на Руската философия на правото.
10. Правната реалност и жизнения сват на човека. Човекът като “правно същество”. Същност на правната антропология.
11. Човешко битие и правна реалност. Структура на правната реалност. Същност и специфика на правните отношения. Същност, структура и функции на правното съзнание.
12. Право и закон. Правото като обществено феномен. Законите на обществото и на държавата.
13. Право, воля и власт. Авторитет, власт и закон. Правото и държавната стратегия.
14. Цивилизация, култура и право. Същност и структура на правната култура. Цивилизационния характер на правната култура.
15. Право и справедливост. Природа и същност на справедливостта.
16. Правото като ценност. Ценностните установки и ориентации като фактор на правно релевантната социална активност.
17. Право и морал.
18. Херменевтика и право.

ИЗГОТВИЛ: Ст. н. с. доц. Янко Янков
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта