Въпросник по Философия на правото (ЮЗУ)

Предмет и съдържание. Човекът като правно същество. Нравственост, принуда, интерес, цел. Равенство и справедливост. Ценност. Оценка. Познавателното съдържание на правото.

Разработки по ФП

Въпросник по Философия на правото (ЮЗУ)

от Росен » Вто Сеп 18, 2007 12:37 am

ЮЗУ "Неофит Рилски"
Правно-исторически факултетФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО

1. Предмет на Философията на правото.
Г. Бойчев, Правова държава /ПД/ 25-29, 32-35 стр.
Г.Бойчев, Философия на правото /ФП/ 7-11, 20-28 стр.

2. Съдържание на Философията на правото.
ПД 29-37 стр.
ФП 29-42 стр.

3. Философия на правото и другите юридически науки.
ПД 37-39 стр.
ФП 12-19 стр.

4. Историческо развитие на философията на правото.
ПД 21-24 стр.
5. Причини и условия за възникване и развитие на правото.
6. Философски определения за правото.
ПД 39-42 стр.
ФП 203-209 стр.

7. Познавателно съдържание на правото.
ПД 90-91 стр.
8. Право и справедливост.
ПД 57-60 стр.
ФП 52-53, 78, 80, 84, 184, 195, 196-198, 211, 213, 215, 216 стр.

9. Правото като основна форма на социална свобода.
ПД 39-43 стр.
ФП 51, 77-78, 88, 97-98, 165, 167, 173, 190 стр.

10. Право и правна принуда.
ПД 43-52 стр.
ФП 69, 77, 119-134, 135-164, 213, 215 стр.

11. Право и нравственост.
ПД 68-76 стр.
ФП 183-184, 185-188 стр.

12. Естествени права и позитивно право.
ПД 52-57, 60-68 стр.
ФП 56-63, 69, 72-73, 74-75, 170-178, 246-248, 251, 256, 260, 267-268 стр.

13. Икономически, социални и културни права на човека.
ФП 82-93 стр.
14. Граждански и политически права на човека.
ФП 94-118 стр.
15. Право и интерес.
ПД 76-78 стр.
ФП 165, 168, 177, 183, 189, 191-193, 246 стр.
16. Право и цел.
ПД 78-82 стр.
ФП 185, 189, 194, 214 стр.

17. Правна норма и оценка.
ПД 85-90 стр.
ФП 220-221 стр.

18. Ценносите в правото и правото като ценност.
ПД 91-94 стр.
ФП 220, 222, 263 стр.

19. Право и правно съзнание.
ПД 82-85 стр.
ФП 215, 231-234 стр.

20. Право и закон. Правовост. Легитимност на правото.
ПД 14-19 стр.

ИЗГОТВИЛ: проф. д-р Г. Бойчев

ЛИТЕРАТУРА
1. Г. Бойчев, Правова държава, Раздел I, "Философското учение за правото", С. 2003 г.
2. Г. Бойчев, Философия на правото. Учебно помагало, 2003 г.
3. Ц. Торбов, Основният принцип на правото. Право и справедливост. С. 1992 г.
4. Ц. Торбов, Философия на правото и юриспруденция. С. 1992 г.
5. Ц. Торбов, Естествено право и философия на правото. С. 1991 г.
6. Ц. Торбов, История на правната наука, гл. III, гл. IV, гл. VI и гл. VII. С. 2002 г.
7. Ц. Торбов, Обща теория на правото, гл. II и гл. III, С. 2003 г.
8. Д. Вълчев, Студии по западноевропейска философия на правото. С. 2000г.
9. Ж. Стоянов, Философия на правото /Исторически аспекти/, С. 1993 г.
10. Ст. Йовов, Въведение във философията на правото. С. 1994 г.
11. Н. Неновски, Право и ценности. С. 1983 г.
12. М. Михайлова, Право, равенство, справедливост. С. 1990 г.
13. М. Михайлова, Цел и целесъобразност в правото. С. 1983 г.
14. Н. Неновски, Приемствеността в правото. С. 1975 г.
15. Н. Неновски, Единство и взаимодействие на държавата и правото. С.1980 г.
16. М. Поповилиев, Нравственост, право и държава. С. 1993 г.
17. Д. Вълчев, От апология на правната норма към теория на правния ред. Гл. VII, С. 2003 г.
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта