Въпросник по Философия на правото /ВТУ/

Предмет и съдържание. Човекът като правно същество. Нравственост, принуда, интерес, цел. Равенство и справедливост. Ценност. Оценка. Познавателното съдържание на правото.

Разработки по ФП

Въпросник по Философия на правото /ВТУ/

от stancho_83bg » Пет Май 09, 2008 4:25 pm

Въпросник по Философия на правото /ВТУ/


1. Предмет и задачи на философията на правото. Философията на правото и частните правни науки. Дялове на философията на правото.
2. Проблемът за същността на правото: основни решения през ХХ век.. Правен позитивизъм. Теории за естественото право.
3. Проблемът за същността на правото: основни решения през ХХ век.. Правен психологизъм. Правен реализъм.
4. Модернизъм и постмодернизъм в съвременната философия на правото
5. Правото като система от норми. Философски теории за същността на нормите. Нормативните системи.
6. Правото като социален факт. Право и социални интереси. Либерализъм и комунитаризъм. Правото като част от културата. Социологическата юриспруденция: Ерлих.
7. Психологическото битие на правото. Генезис на правото. Право и воля. Интуитивното право. Правната политика като дисциплина.
8. Епистемология и херменевтика на правото. Познанието на правото и правното познание. Херменевтични концепции за правото.
9. Съдебното изследване като форма на познанието. Съдебният процес.
10. Вероятност и достоверност на съдебното изследване: основни стандарти в наказателния и гражданския процес.
11. Обективна или прагматическа е юридическата аргументация? Правен аргумент и ценности. Теорията на Х. Перелман. Уловки в съдебния процес.
12. Юридическото тълкуване. Принципи на юридическото тълкуване. Хуманистичната интерпретация – приложения.
13. Приложения на етиката към правото. Етика и социална философия. Моралната философия и конституционното право.
14. Справедливостта и прилагането на правото. Процедурна теория.
15. Методологични проблеми на правните науки. Дефинициите на правните понятия. Система на правните науки.

Доц.д-р Вихрен Бузов

Литература:

1.БУЗОВ,В., 1999, Аспекти на правната логика, С., “Д. Яков”;
2. СТОЯНОВ,Ж.,1993, Философия на правото, “Софи-Р”;
3. МИХАЙЛОВА,М.,1993, Правото-воля, субективно, нормативно, социално. 5 Лекции, С., УИ «Св. Кл. Охридски»
4. ЙОТОВ,Ст.,1995, Въведение в философия на правото, “Минерва”.
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта