30. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХ

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

30. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХ

от AbuTalib » Пон Окт 26, 2009 9:21 pm

30. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА

1. Нормативни актове – Закон за Управление на Отпадъците (ЗУО); субсидиарно приложение: ЗООС, ЗУТ, подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане.
2. Правни мерки за ООС от вредното въздействие на отпадъците
а) правни мерки по ЗУО:
- изброяване на видовете отпадъци, спрямо които се прилага закона – чл.2, ал.1. Те биват:
1) битови;
2) строителни;
3) производителни;
4) опасни.
- приемане на програми за управление на дейностите, свързани с отпадъците.
Три вида програми:
1) национална – утвърждава се от Министерския Съвет
2) общинска – от общинския съвет;
3) програми на отделни ФЛ или ЮЛ, извършващи дейности, свързани с отпадъците – утвърждават се от РИОСВ;
- разрешителен режим за дейности по събиране, превозване и обезвреждане на отпадъци – чл.37-49. Органи, издаващи разрешителни са РИОСВ – за отпадъци на нейна територия или МОСВ за отпадъците на 2 или повече РИОСВ;
- лицензионен режим за търговия с отпадъци от черни или цветни метали – чл.54-61. Лицензиите се издават от Министъра на Икономиката и Енергетиката или “ресорен” министър;
- разрешителен режим за дейности, свързани с образуване на масово разпространени отпадъци или отпадъци от опаковки – чл.62-71. Разрешенията се издават от организации по “оползотворяване” от МОСВ;
- разрешителен режим за внос, износ и транзитен превоз на отпадъци. Разрешенията се издават от МОСВ
б) прави мерки по ЗООС – като тема 17;
в) Принудителни Административни Мерки – чл.100-103 ЗУО – спиране на дейности, извършвани в нарушение на изискванията на закона;
3. Юридическа отговорност за ООС
а) АНО – чл.104 и чл.116-118 ЗУО;
б) гражданска отговорност – деликтна по общ ред на основание чл.170-172 ЗООС, чл.46-52 ЗЗД
в) екологоправна имуществена отговорност – чл.105-115 ЗУО, когато правонарушител е ЮЛ;
г) наказателна отговорност – чл.234б от НК – неправомерна търговия с отпадъци от черни и цветни отпадъци;
- чл.353б – неправомерен превоз на опасни отпадъци в нарушение на международен договор по които България е страна (Конвенция за контрол трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
- чл.353в от НК – неправомерно събиране, използване и обезвреждане на опасни отпадъци;
- чл.353а от НК– информационен член
 
Мнения: 14

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта