Юридическа отговорност

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Юридическа отговорност

от edelvais » Пет Окт 12, 2007 2:17 pm

Юридическа отговорност за нарушаване на нормите , регламентиращи задължения за опазване на околната среда.


Юридическа отговорност – възможността на държавните органи да засягат правни сфери на отделни субекти по определен от правото ред и процедура , когато те са нарушили определени правни норми.Юр.отговорност винаги и определена от правото , както и реда за нейното прилагане.
Начина по , който се засяга правната сфера на субекта е Санкцията.Юр.отговорност бива:наказателна , административна , дисциплинарна и гражданска.
Административна –има широко приложение , при нея имаме разрешителни режими.Обикновено санкциите се налагат от министъра на ОСВ или упълномощени от него лица , също така от директорите на регионалните инспекции и т.н.Ред за налагането им – ЗАП съответно ЗАНН. Обжалването не спира тяхното действие.На юр.лица се налагат имуществени санкции , а на физ. Лица – глоби.Принудителни административни мерки се налагат с заповеди , а глобите и имуществените санкции с наказателни постановления.Санкцията зависи от замърсителите и количеството им.
Гражданска – допустима на базата на института на непозволено увреждане.Възможно е да е договорна , ако с договор се уреждат отношения свързани с околната среда.За причинени неотсраними щети на защитени природни обекти се използва т.нар. тарифно-таксов метод за определяне размера на дължимото обезщетение.По принцип при прилагане на гражданската отговорност обезщетението би трябвало да включва всички разходи за възстановяване на нанесените щети , но тъй като в конкретния случай това е неосъществимо , чрез тарифи на МС предварително се определя размера на щетата.
Дисциплинарна – при изпълнение на служебни задължения , когато лицето е в трудови правоотношения.Задълженията трябва да са част от длъжностната му характеристика и той да ги е нарушил.
Наказателна – най-тежката.Условно някой състави могат да се нарекат екологични в НК.Те са разпръснати в специалната част на НК.Рядко се стига до прилагането им – незаконна сеч , лова и риболова.
Административната и наказателната не могат да се комулират , другите може.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта