Право на информация

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Право на информация

от edelvais » Пет Окт 12, 2007 2:17 pm

Право на информация за състоянието на околната среда.Права и дейност на обществените ( неправителствени ) организации за опазване на околната среда.


Един от най-важните принципи е принципа за информиране на гражданите , за състоянието на околната среда.Информацията е инструмент за защита на човешкото здраве.В ЗООС ( стария и новия )- специални глави , посветени на правото на информация.Стария закон не разрешаваше отказване на информация.Той даваше по-добри гаранции на гражданското общество във връзка с получаването на информация.Беше възприет принципа на служебното начало и различните органи , които събираха информация , бяха длъжни да я разпространят. Новия – прие обратния принцип и регламентира предпоставянето да става по общия ред. Установи основания при които органа може да откаже да я предостави.Единствено правото на информация за емисии на вредни вещества като стойностни показатели е неограничено.Новия закон , както и стария определят какъв е предметния обхват на информацията за околната среда – що е то информация за околната среда:
1.данни за състоянието на компонентите;
2.данни за факторите , които влияят върху компонентите на околната среда;
3.данните или описание на мерките които се предприемат от държавните органи или др.лица във връзка с опазването на околната среда;
4.данните за различните видове емисии , изпускани от източниците на замърсяване;
5.общи финансови данни за разходите , извършени във връзка с опазване на околната среда;
6.данните за състоянието на човешкото здраве и доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на околната среда , или определени форми , влияещи върху околната среда.
Компетентни органи за събиране на информация :
1.МОСВ;
2.други органи – органите на гражданска защита, военните и т.н.
Новия закон отстъпи от принципа на служебното начало и възприе общия ред за предоставяне.МС е длъжен ежегодно да внася доклад в НС за състоянието на околната среда.След приемането му следва да се публикува от МС.След 90г. има само 3-4 доклада – не се изпълнява това задължение.В Б-я има около 250 организации за опазване на околната среда.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта