Система, принципи и понятия

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Система, принципи и понятия

от edelvais » Пет Окт 12, 2007 2:16 pm

Система на действащото законодателство по опазване на околната среда.Основни принципи на правото по опазване на околната среда ( екологичното право ).Основни легални понятия на действащото екологично право.


Над 300 НА са източници на ЕП.Между НА съществува взаимовръзка в различни направления:
- предмет на регулиране
- съподчиненост на отделните НА.
Тази взаимовръзка придава качеството системност на различните норми – система на правото и съответно система на отделни клонове на правото.По предмет на правно регулиране правните норми са:материални – преобладават в ЕП и процесуални.Системността се изразява във взаимовръзката на нормите от гледна точка на ранг или мястото което заемат в правната система.Системата на ЕП включва норми от всякакъв ранг включително конституционни , норми на международното право,законови норми и подзаконови от всякакъв ранг.Във връзка с предмета на регулиране НА се делят на общи и специални закони.Общите закони уреждат в съвкупност обществените отношения , а специалните – регламентират отделен компонент във връзка с околната среда.
Има конституционни норми –чл.15 и чл.55 от КРБ.

Нормите на международното право имат приоритет пред вътрешното право.България е страна по около 50 конвенции.
Легални понятия:
1.Природен ресурс – част от органична или неорганична природа които се използват или могат да се използват за задоволяване на човешките потребности.Ресурсите се делят на: възобновяеми – по естествен начин могат да възстановят своето състояние и невъзобновяеми – не могат да се възстановяват.
2.Замърсяване и увреждане на околната среда – Замърсяване-промяна на качеството на даден компонент в следствие на привнасяне на физически , химически или биологически фактори , независимо дали се превишават действащите в страната норми.Увреждане – изменение на няколко компонента което води до влошаване на качеството на живот на хората , до обедняване на биологичното обогатяване.
3.Изменение на околната среда – такова , което води до влошаване на качеството на живот на хората , до обедняване на биологичното разнообразие и до затруднено възстановяване на природните екосистеми.При изменението негативните последици са трайни , един или повече компоненти са увредени и е влошено качеството на живот.До изменение се стига чрез натрупване на замърсители.
4.Емисия – някакво пряко или непряко изпускане на вредни вещества , шумове , вибрации от организирани или неорганизирани източници.
5.Норми за допустими емисии – различни стойности за маса на вредните вещества и други негативни фактори , които не следва да бъдат надвишавани за един или повече определени периода от време.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта