Право за опазване на околната среда

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Право за опазване на околната среда

от edelvais » Пет Окт 12, 2007 2:14 pm

Право за опазване на околната среда ( екологично право ) – нов отрасъл на правната система на РБ.Зараждане и историческо развитие.Предпоставки за обособяване в отделен отрасъл на правото.


Предмет на ЕП – този кръг от обществени отношения , които са свързани с опазване на околната среда , които са насочени към предотвратяване на замърсяването и увреждането на околната среда , свързани с управление на околната среда.Това са обществени отношения във връзка с осигуряване на благоприятна околна среда.От гледна точка на това , че се защитава най-висшата ценност човешкото здраве – това са охранителни отношения в най-общ смисъл.Всички тези отношения имат за цел запазването на нормалните условия на живот.
В ЕП се използва предимно властническия метод на правно регулиране , но в редица случаи се използва и метода на равнопоставеност – комбинация от двата метода.Преобладават императивни правни норми.
На някакъв етап от общественото развитие екологичните кризи се появяват – възниква необходимост от подробна правна регулация , предотвратяваща възникването на екологични кризи и гарантираща опазването на околната среда и живота.Норми , които защитават отделни природни ресурси могат да се открият от най-дълбока древност.В този смисъл норми с екологична насоченост има при възникването на правото като социален регулатор.На този етап екологичната насоченост не е била самостоятелна , а винаги е била в рамките на опазването на собствеността върху съответния природен компонент , ресурс или част от него.На даден исторически етап натрупването на правни норми с екологична насоченост е довело до обособяването на отделен правен отрасъл – ЕП.Според някои все още няма отделен правен отрасъл –ЕП.ЕП се разглежда като част от административното право или като особена пресечна точка между админ.право , гражд.право и наказ.право.У нас първият закон на екологичното право е от 1898г. Закона за горите.В последствие постепенно са е натрупали норми в закони за промишлената дейност , за водите, Закони за поставяне под особена закрила на обекти.1936г. под въздействието на това обществено движение се приема Закона за защита на околната среда. След Втората световна война във връзка с индустриализацията има екологизация в правото – Закон за горите – 1950г. , З-н за водите , З-н за защета на природата – 1967г.Конституцията от 1971г. чл.20 има специална правна норма , която изрично прокламира правото на благоприятна околна среда е задължението на държавата да осъществява екологична политиа за опазване и възпроизводство на околната среда.С промяна в края на 90-те год. и във връзка с развитието на националната правна система , този правен отрасъл се развива значително – приеха се закони : ЗООС от 1991г. , З-н за чистотата на атмосферния въздух , новите закон за горите , за водите и др.У нас ЕП като научна дисциплина се създава 60-те год. на ХХв.Външен критерий , който достатъчно ясно показва наличието на правен отрасъл – нормативна база ( ЕП има достатъчно развита нормативна база – над 300 норм, актове , от които около 20 закона , около 50 конвенции и др. международни договори , над 200 подзаконови нормативни акта ).
Предпоставки:
1.Предмет на правна регулация –обществените отношения.Те са и съдържание на политиката.2 групи отношения:отношения свързани с природоопазването и отношения във връзка с прекратяване на негативното влияние.
Това право е правото на опазване на живота , не само на човека а и на всички живи организми.
Аватар
 
Мнения: 135

Re: Право за опазване на околната среда

от edelvais » Пет Окт 12, 2007 2:15 pm

(!) Всичко от написаното трябва да бъде сравнено с действащото към момента законодателство, може да са възниканали промени (!)
Аватар
 
Мнения: 135


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron