Въпросник по Екологично Право на Русенския Университет

Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Правомощия на отделните органи и администрации.

Въпросник по Екологично Право на Русенския Университет

от AbuTalib » Сря Окт 28, 2009 8:12 pm

Въпросник по ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО
Юридически Факултет при Русенски Университет


Тема 1.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВНАТА ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.- Екологични проблеми на съвременното общество.
2.- Основни насоки на съвременната екологична политика.
3.- Основни принципи на правна политика по опазване на околната среда.

Тема 2.
ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО

1.- Специфика на правоотношенията в опазването на околната среда.
2.- Предмет на системата на Екологичното Право.
3.- Източници на Екологичното Право.

Тема 3.
ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ И СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО

1.- Възникване и обособяване на природозащитното законодателство.
2.- Възникване и обособяване на екологичното право.
3.- Съвременни тенденции в развитието на екологичното право.

Тема 4.
СПЕЦИФИКА И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

1.- Екологичното законодателство като специфичен отрасъл на действащото право.
2.- Конституционно правни основи на екологичното законодателство
3.- Екологичното законодателство и международните стандарти.
4.- Съвременни тенденции в развитието на екологичното законодателство.
Тема 5.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.- Общи принципи на управление на околната среда.
2.- Конституционно-правни основи на управлението на околната среда.
3.- Устройствени принципи на законодателството по опазване на околната среда.
4.- Централизация и децентрализация на управлението на околната среда.

Тема 6.
ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ПО ООС

1.- Правомощия на НС
2.- Правомощия на МС
3.- Правомощия на МОСВ и на другите централни органи
4.- Правомощия на местната администрация
5.- Ролята на НОО в управлението на околната среда.

Тема 7.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.- Обща характеристика на правото на информация.
2.- Конституционно-правни гаранции за правото на информация.
3.- Законодателна уредба на правото на информация.
4.- Общественото мнение за правото на информация.

Тема 8.
МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

1.- Правна уредба на мониторинга.
2.- Принципи на ОВОС
3.- Правна уредба на ОВОС.

Тема 9.
ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.- Същност на юридическата отговорност.
2.- Видове юридическа отговорност.
3.- Специфика на юридическата отговорност в екологичното законодателство.


Тема 10.
ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

1.- Право на собственост и право на природоползване.
2.- Конституционно-правна защита на обектите-изключителна държавна собственост.
3.- Особени правни режими върху природните ресурси.

Тема 11.
ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ

1.- Опазване на въздуха от замърсяване.
2.- Опазване на водите от замърсяване.
3.- Опазване на почвите от замърсяване.

Тема 12.
ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

1.- Правен режим горите.
2.- Правен режим на защитените територии
3.- Опазване на биологичното разнообразие.

Тема 13.
МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.- Конституционно-правно признаване на приоритета на международните договори.
2.- Директиви на Европейския Съюз.
3.- Хармонизиране на законодателството.

Изготвили професор д-р Стефка Наумова
2005 г.
 
Мнения: 14

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта