Конспект по Публична администрация (ПУ)

Разграничение между публична администрация и държавна администрация. Административна правосубектност...

Конспект по Публична администрация (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 7:54 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация и държавна администрация.
2. Публичната администрация като клон на науката. Връзката с другите обществени науки.
3. Публичната администрация като учебна дисциплина.
4. Правни основи на публичната администрация.
5. Източници на административното право.
6. Административна власт и административна дейност. Форми на административната дейност.
7. Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност.
8. Административна правосубектност. Субекти в административните отношения.
9. Административноправен режим на гражданите. Гражданско състояние.
10. Държавен административен апарат. Административни органи – понятие, видове.
11. Административни органи - компетентност. Делегиране.
12. Правителство. Видове правителства.
13. Министерски съвет и министерства. Администрации.
14. Административно-териториално устройство.
15. Местна администрация.
16. Държавна служба и държавни служители.
17. Административни организации: Основни положения на организационната теория.
18. Школи/теории на “затворения” организационен модел.
19. Школи/теории на “отворения” организационен модел.
20. Организационни модели на “административния човек”.
21. Организационни структури. Комуникационни структури.
22. Йерархия, субординация и координация. Централизация и децентрализация.
23. Управленски решения в администрацията.
24. Определяне на проблема и проблемната ситуация.
25. Цели и целесъобразност в процеса на вземане на решения.
26. Решението като избор. Определяне на вариантите на решение.
27. Избор на варианти при вземане на управленско решения.
28. Колегиалността като метод в администрацията. Колегиални органи.
29. Единоначалие и еднолични органи.
30. Възможни грешки при вземане на решения.
31. Публичната администрация в демократичната държава. Общественият интерес в публичната администрация.
32. Преосмисляне на държавната администрация в модерната държава.
33. Административна реформа: цели, задачи, стратегии.
34. Сравнителна публична администрация – понятие, значение. Сравнителни методи.
35. Сравнителна публична администрация – профилна структура на държавното управление в подбрани държави.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛ: Проф. д-р Емилия Къндева
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron