Конспект по Общо учение за държавата (ВТУ)

Същност, възникване и развитие на държавата. Проявления, преобразуване и форми на държавата.

Разработки по ОУД

Конспект по Общо учение за държавата (ВТУ)

от stancho_83bg » Чет Окт 23, 2008 5:12 pm

К О Н С П Е К Т

ПО

ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА

/редовно обучение/


1. Предмет на “Общо учение за държавата”. Място в системата на обществените науки.
2. Методология на Общо учение за държавата.
3. Власт и управление в държавното общество.
4. Възникване и форми за възникването на държавата.
5. Конституиращи елементи и признаци на държавата.
6. Територия и териториално деление на населението.
7. Население и народ в държавната организация на обществото.
8. Държавна власт.
9. Суверенитет. Видове.
10. Юридически признак на държавата. Държава и право.
11. Социална роля, предназначение и същност на държавата.
12. Функция на държавата: понятие, класификация, видове.
13. Правни форми на държавната власт.
14. Методи на държавната дейност.
15. Държавен орган: понятие и белези.
16. Класификация и видове държавни органи.
17. Държавен апарат: структура, принципи на организация и дейност.
18. Принцип за разделение на властта в държавния апарат.
19. Принцип на политическа неутралност на държавните служители
20. Форма на държавата: понятие, определящи фактори, структура.
21. Форма на държавно управление: понятие, видове.
22. Форма на държавно териториално устройство: понятие, видове.
23. Унитарна държава: признаци, видове.
24. Федерации: признаци, видове.
25. Политически режим. Понятие, класификация.
26. Демократически политически режим. Основни белези.
27. Авторитарен политически режим. Видове. Тоталитарен режим.Диктатура.
28. Политика и политическа система на обществото.
29. Структура на политическата система: политическо съзнание.
30. Структура на политическата система: институционен компонент.
31. Полицейска държава- същност, характерни черти.
32. Социална и либерална държава.

33. Структура на политическата система: нормативен компонент.
34. Държавата в политическата система на обществото.
35. Правова държава: историческо развитие на учението.
36. Правова държава: основни черти и принципи.
37. Правова държава: конституционносъобразност и законосъобразност.
38. Правова държава: защита на личността, нейните права и свободи.
39. Правова държава: отговорността на държавата и гражданите.
проф. д-р Т. КОЛЕВ
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта