Конспект по Съдебни експертизи (ВТУ)

Обща теория на съдебната експертиза. Обща организация на извършването на съдебната експертиза.Организация и методика на извършване на отделните видове експертизи

Конспект по Съдебни експертизи (ВТУ)

от stancho_83bg » Чет Окт 23, 2008 5:50 pm

Конспект за изпит

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
І. Обща част

1. Съдебна експертиза. Правна същност и особености. Основни законови принципи в НПК и в ГПК. Общи черти и различия на съдебната експертиза в наказателното и в гражданското производство.
2. Възникване на съдебната експертиза. Правна уредба на съдебната експертиза. Състояние и тенденции на развитие.
3. Видове съдебни експертизи в България. Правен режим. Класификационни критерии. Характеристика на отделните видове експертизи.
4. Състезателна съдебна експертиза. Контрадикторна и контролирана съдебна експертиза. Особености на колективната съдебна експертиза и принципа на състезателната експертиза. Сравнение.
5. Система на съдебната експертиза в България. Тенденции на развитие на правната уредба.
6. Назначаване на съдебна експертиза в наказателното производство – правна характеристика. Особености на назначаването на експертизата в предварителното разследване и в съдебното следствие. Съдържание на решението за назначаване – правни изисквания.
7. Назначаване на съдебна експертиза в гражданското производство. Съдържание на решението (определението) за назначаване – правни изисквания. Общи черти и различия на правната уредба на експертизата в наказателното и в гражданското производство.
8. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза. Правни основания. Особености в сравнение с назначаване на основната (първоначалната) експертиза.
9. Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания на личната експертиза.
10. Назначаване на международна съдебна експертиза. Правен режим и особености в сравнение с назначаване на експертизата по НПК и ГПК.
11. Съдебни експерти. Правно положение. Принципи за избор на експертите според правната уредба в НПК и ГПК. Списъци на експертите. Значение и процедура на съставяне.
12. Права и задължения на експертите. Правна характеристика.
13. Отказ на експерта да извърши възложената му експертиза. Правни основания и правни последици. Отводи на експертите – правни основания. Заместване на един експерт с друг – правна характеристика на процедурата.
14. Подготовка и извършване на съдебната експертиза – правна уредба и характеристика. Задължения на следователя, прокурора и съда. Задължения на експерта. Връзка и взаимодействие.
15. Експертно заключение – правна същност и доказателствено значение. Съдържание на експертното заключение.
16. Експертно заключение при допълнителна, повторна и комплексна експертиза. Правни изисквания към експертното заключение на колективната експертиза. Хипотези.
17. Действия на следователя, прокурора и съда след получаване на експертното заключение. Правни последици.
18. Приемане на експертното заключение. Фактическо и процесуално приемане. Правна характеристика.
19. Илюстративни, информационни и други материали към експертното заключение. Правно значение. Изисквания при съставянето и приемането им.

ІІ. Особена част
20. Съдебно-криминалистични експертизи на писмени доказателства. Обща характеристика и класификация. Правно значение в наказателното и в гражданското производство.
21. Съдебно-криминалистична експертиза на писмената реч. Обща характеристика. Правни основания за назначаване. Общи черти и различия с почерковата експертиза.
22. Съдебно-криминалистична експертиза на следи от ръце. Обща характеристика. Основни хипотези на назначаване в наказателното и в гражданското производство.
23. Съдебно-криминалистична експертиза за установяване на цялото по неговите части. Обща характеристика.
24. Съдебно-криминалистична експертиза на магнетофонни и видеомагнетофонни записи на гласа и речта. Обща характеристика. Правни хипотези в наказателното и в гражданското производство.
25. Съдебно-криминалистична експертиза за идентификация на човека по неговите външни черти, отразени върху фотоснимка (фотопортретна експертиза). Обща характеристика. Правно значение на резултатите от експертизата.
26. Съдебна фототехническа експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
27. Съдебно-медицинска експертиза на труп. Обща характеристика. Сравнение с другите съдебни експертизи. Съдържание и особености.
28. Съдебно-медицинска експертиза на телесни повреди. Обща характеристика. Сравнение с другите съдебни експертизи. Значение на експертното заключение. Съдържание и особености.
29. Съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски подход. Обща характеристика. Правни основания за назначаване.
30. Съдебно-медицинска експертиза за установяване на пола и на половите функции. Обща характеристика. Хипотези на назначаване в наказателното и в гражданското производство.
31. Съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човека. Обща характеристика. Сравнение с другите идентификационни съдебни експертизи в наказателното и в гражданското производство.
32. Съдебно-медицинска експертиза по писмени данни. Обща характеристика.
33. Съдебно-биологична (съдебно-медицинска) експертиза на веществени доказателства от човешки произход. Обща характеристика. Правно значение в наказателното право.
34. Съдебно-психиатрична експертиза. Обща характеристика. Приложно поле в наказателното и в гражданското производство. Правно значение.
35. Съдебно-психологична експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Значение и приложно поле. Съдебно-биологична експертиза на хранителни продукти. Обща характеристика.
36. Съдебно-биологична експертиза на обекти от растителен произход. Обща характеристика. Приложно поле в наказателното право.
37. Обща съдебнотехническа експертиза. Характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
38. Съдебно-автотехническа експертиза. Обща характеристика. Значение за изясняване на обстоятелствата по делото при разследване на престъпления по автомобилния транспорт. Правни основания за назначаване в гражданското производство.
39. Съдебна строителнотехническа експертиза. Обща характеристика.
40. Съдебна пожаротехническа експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
41. Съдебна агротехническа експертиза. Обща характеристика. Значение и особености.
42. Съдебно-счетоводна експертиза. Обща характеристика. Правно значение и приложно поле в наказателното и в гражданското производство. Особености на правния режим.
43. Съдебна финансово-икономическа експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Особености в сравнение с другите съдебни експертизи.
44. Съдебно-стокова експертиза. Обща характеристика. Приложно поле.
45. Съдебно-химическа експертиза на наркотични вещества. Обща характеристика.
46. Съдебно-химическа експертиза на лекарства и лекарствени средства. Обща характеристика.
47. Съдебно-химическа експертиза на нефтопродукти и материали. Обща характеристика.
48. Съдебно-химическа експертиза на бои и лакове. Обща характеристика. Правни основания за назначаване в наказателното и в гражданското производство.
49. Съдебно-екологична експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване.
50. Съдебно-технологична експертиза. Обща характеристика. Правни основания за назначаване.
51. Съдебно-ветеринарна експертиза. Обща характеристика. Правен режим. Значение и приложно поле.


Проф.д-р Евгения Николова Коцева
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта