Конспект по ЮЛНЦ /ВТУ/

Понятие, същност и правна уредба. Възникване и прекратяване на ЮЛНЦ. Видове: фондации, сдружения в частна и обществена полза. Дейност на ЮЛНЦ. Приходи. Разходване на имуществото.

Правила на форума

Основополагащи нормативни актове

(i) Закон за юридическите лица с нестопанска цел - 08.11.2008 г.

Конспект по ЮЛНЦ /ВТУ/

от stancho_83bg » Нед Юли 06, 2008 6:35 pm

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ

1.Предмет и метод на правно регулиране.
2. Източници на правната уредба на ЮЛ
3.Свободата на сдружаване, регламентирана в Конституцията на РБългария, актове, приети в рамките на ООН и международнопрвни актове .
4.Теории за съществуването на ЮЛ.
5.Правосубектност на ЮЛ. Правоспособност и дееспособност на ЮЛ.
6.Основни признаци на ЮЛ.
7. Видове ЮЛ.
8.Понятие за юридическо лице с нестопанска цел..
9.Признаци на ЮЛНЦ.
10. Видове ЮЛНЦ.
11.Цели, средства и предмет на дейност на ЮЛНЦ.
12. Учредяване на ЮЛНЦ.
13. Недействителност на ЮЛНЦ.
14.Понятие за сдружение и обща характеристика.
15. Ограничаване на сдруженията от сходни правни фигури.
16.Учредяване на сдружението.
17. Видове сдружения.
18. Устав на сдружението.
19. Имущество на сдружението.
20. Възникване и прекратяване на членските правоотношения.
21. Съдържание на членството. Защита на членството.
22. Управление на сдружението
23.Клон на сдружението. Аналогия с ТЗ.
24.Обединяване на сдружения.
25. Кратки исторически бележки.
26. Понятие за фондация.
27. Разграничаване между фондация и други сходни правни институти.
28. Видове фондации.
29.Учредяване на фондацията.
30..Устройство и дейност на фондацията. Обща характеристика. Що е общественополезна дейност?
31.Регистриране на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност.
32.Управление на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност.
33.Устройство ЮЛНЦ.
34.Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел.
35.Прекратяване на сдружение.
36.Прекратяване на фондацията и разпределение на имуществото.
37.Прекратяване на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност със или без ликвидация.

проф.д-р Георги Стефанов;
ст. ас. Мария Куздова Герасимова
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта