Конституционен контрол (СУ)

Възникване и утвърждаване на съдебния контрол за конституционност. Европейският модел на конституционен контрол. Отношението към конституционния контрол през социалистическия период. Конституционният контрол в проектите за конституция – 1990 – 1991 г. Моделът на конституционен контрол, възприет в Конституцията от 1991 г. – абстрактен, последващ контрол; възможности за конкретен нормен контрол. Актове на Конституционния съд и тяхното правно действие.

Конституционен контрол (СУ)

от atanassoff » Пон Сеп 24, 2007 1:30 am

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Юридически факултет


Въпросник по Конституционен контрол


1. Възникване и утвърждаване на съдебния контрол за конституционност – политически и съдебен контрол за конституционност. Делото Марбъри п. Медисън – исторически и политически контекст; аргументи на съдията Маршал за присъщата компетентност на ВС на САЩ да осъществява конституционен контрол. Характерни черти на американския модел за конституционност.
2. Европейският модел на конституционен контрол – теоретичната конструкция на Х. Келзен и принципите на народен суверенитет и разделението на властите в европейската (континентална) конституционна традиция. Характерни черти на европейския модел.
3. Природа и цели на конституционния съд като институция. Конституционният съд – пазител на конституцията като върховен закон. Конституционният съд – институция на правовата държава в нейния съвременен смисъл. Конституционният съд като специализирана юрисдикция. Легитимност на Конституционния съд – демократично легитимен ли е конституционният съд?
4. Конституционните съдилища в Европейския съюз – характерни черти и особености на конституционните юрисдикции в Австрия, Германия, Италия. Конституционният съвет във Франция.
5. Сравнителен поглед върху конституционните юрисдикции в други европейски страни – характерни черти и особености на контрола за конституционност в Швеция, Дания, Холандия, Висшия специален съд в Гърция.
6. Сравнителен поглед върху конституционните съдилища в основните европейски страни – характерни черти и особености на конституционните юрисдикции в Испания, Португалия, Белгия.
7. Конституционните юрисдикции в страните-членки на Европейския съюз от 2004 г.
8. Конституционните юрисдикции в новите демокрации след политическите промени от 1989 г. – характеристика. Други конституционни юрисдикции – ЮАР, Конституционният съд в Русия.
9. Идеи за съдебния конституционен контрол в България – въпросът за конституционния контрол според Стефан Киров, Стефан Баламезов, Любомир Владикин; проектът за Конституционен гаранционен съд на Венелин Ганев.
10. Отношението към конституционния контрол през социалистическия период. Конституционният контрол в проектите за конституция – 1990 – 1991 г. Моделът на конституционен контрол, възприет в Конституцията от 1991 г. – абстрактен, последващ контрол; възможности за конкретен нормен контрол.
11. Организация и състав на Конституционния съд на Р България – конституционна и законова уредба. Правомощия на Конституционния съд на Р България- каталог и особености. Тълкуване на Конституцията – изисквания към искането за тълкуване от КС.
12. Правомощия на Конституционния съд на Р България: установяване противоконституционност на законите и другите актове на Народното събрание, както и актовете на Президента. Практиката на КС – развитие.
13. Другите правомощия на Конституционния съд – чл. 149, ал. 1, т. 3-8; чл. 72, ал. 1, т. 3; чл. 97, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Конституцията.
14. Конституционно съдопроизводство. Сезиране – субекти/ юриспруденцията на КС по тази материя/. Фази на конституционния съдебен процес. Изисквания за допустимост на искането – особености на споровете за компетентност. Възможност за КС сам да определя компетентността, която да упражни. Заседания на Конституционния съд. Гласуване и вземане на решение.
15. Актове на Конституционния съд и тяхното правно действие. Решение № 22 от 1995 г. Особени мнения и становища – понятие и правно значение.


Литература

М Карагьозова-Финкова, Американският и Европейският модел на съдебен контрол за конституционност, С. 1996.
Конституционен съд, Юриспруденция/1991-1996/, гл. Конституционен съд, С., 1997.
Б. Спасов, Конституционен съд, С., 1994.
Н. Неновски, Кой може да сезира КС, ПМ 1993/кн.4; За понятието “конституционно правосъдие”, СП 1997/кн. 6.
Н. Неновски, Конституционното правосъдие- изпитание за традиционното правно мислене, СП 1995/кн.6 и Законът за ВАС не е съгласуван с чл.150 от Конституцията, СП 1998/ кн. 3.
Ж. Сталев, Сила на решенията на КС, обявяващи закона за противоконституционен, СП 1995/кн. 5.
Б. Баламезов, Тълкувателни решения на Конститутуцията, С., 1997.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта