10. Административен съд

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

10. Административен съд

от iodine » Сря Юни 16, 2010 8:12 am

10. Административен съд

Административните съдилища са на нивтото на окръжните. Пред тях се атакуват незаконосъобразни актове на публичната власт, включително и на областният управител. Пред тях не се следи за целесъобразност, а единствено за законосъобразност на актовете на администрацията. Целта е да се защитят правата на гражданите от евентуално нанасяне на вреди от страна на администрацията чрез незаконосъобразни актове.

Административните съдилища действат като първа инстанция по всички административни дела освен тези, които по закон се гледат директно от ВАС. Съдебните райони и седалищата на административните съдилища съвпадат с тези на окръжните съдилища.

Състават по дела е един съдия, възможно е и участието на прокурор от окръжната прокуратура в предвидените случаи.

Общото събрание на административния съд се състои от всички съдии. То утвърждава всяка година състава на специализираните отделения, които се председателстват от председателя на административния съд или замесниците му. Обсъжда разпределението на съдиите по отделения на всеки три години и го предлага на председателя, обсъжда и анализира практиката на административни съд, дава мнение на ВАС по искания за приемане на тълкувателни решения. Нужният кворум за провеждане е половината членове, а за взимане на решение – повече от половината гласове. То не може да взима решения, компетентност на председателя на районния съд, свързани с организацията на дейността на съда.

Председателят на административния съд осъществява организационно и административно ръководство, отговаря за дейсността на съда и го представлява. В тази връзка на всеки шест месеца изготвя и предоставя на Инспектората към ВСС и на мин. на правосъдието обобщена информация относно образуването, движението и приключването на делата и окончателно отменените актове от по-горни инстанции. Той изгорвя годишен доклад за дейността на административния съд, който предоставя на председателя на ВАС. Докладът се обсъжда от съдиите в administratiwniq съд, които се свикват от председателя на първия. Той разпределя съдиите от административния съд по съответните отделения. Свиква и ръководи общото събрание. Много важно е, че неговите разпореждания относно организацията и работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Веднъж на три години, в случай на свободно съдийско място в административния съд, председателят на ВАС може да командирова в срок до 6 месеца съдия от друг административен съд, който да заеме празното място при нужда.
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта