Организация на правозащитните институции (ВТУ)

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

Организация на правозащитните институции (ВТУ)

от stancho_83bg » Чет Окт 23, 2008 5:28 pm

Конспект за изпит по дисциплината


1. Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Правото като обект на правна защита.
2. Правозащитна институция – понятие. Видове правозащитни институции.
3. Съдебната власт в разделението и баланса на властите – конституционни модели. Субекти, осъществяващи съдебната власт. Магистратура.
4. Същност на правозащитната дейност, осъществявана от съдилищата.
5. Принципи на организация на съдилищата. Принципът за независимост на съдиите и организационното му осигуряване.
6. Висш съдебен съвет.
7. Съдебна система. Видове съдилища. Инстанционност и структура на съдебната система.
8. Организация на районния съд, окръжния съд и апелативния съд.
9. Върховен касационен съд – организация.
10. Върховен административен съд – организация.
11. Военен съд – особености на организацията.
12. Специфика в правозащитната дейност на прокуратурата. Организация на прокуратурата – принципи и система.
13. Специфика в правозащитната дейност на следствените служби. Организация на следствените служби.
14. Правен статус на съдиите, прокурорите и следователите. Правен статус на съдия-изпълнителите.
15. Стажант-юристи и съдебни кандидати. Младши съдии и младши прокурори.
16. Дисциплинарна отговорност на съдиите, прокурорите и следователите.
17. Нотариуси. Организация на нотариата.
18. Правото на защита и адвокатурата. Организация на адвокатурата – принципи и система.
19. Правен статус на адвоката.
20. Институционализиране на контрола за конституционосъобразност. Конституционни модели.
21. Организация на Конституционния съд – конституционна и законова регламентация.
22. Правен статус на конституционния съдия.
23. Институцията “народен защитник” (омбудсман – същност и европейски модели).
24. Българският модел за омбудсмана.
25. Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и механизмът на правната й защита. Европейски съд по правата на човека в Страсбург.
26. Европейското право и механизмът за правна защита.
27. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
28. Европейският съд в Люксембург – организация и дейност.


доц.д-р Пламен Киров
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта