Организация на правозащитните институции (СУ) - въпросник

Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Правозащитна дейност, осъществявана от Съда на европейските общности - видове.

Организация на правозащитните институции (СУ) - въпросник

от iodine » Чет Юни 17, 2010 6:55 am

Въпросник по Организация на правозащитните институции


(i) 1. Правозащитна функция на правовата държава и гражданското общество. Правото като обект на правна защита.
2. Правозащитна институция - понятие. Видове правозащитни институции.
(i) 3. Съдебната власт в разделението и баланса на властите. Субекти, осъществяващи съдебната власт, според Конституцията на Република България от 1991 г. Магистратура.
(i) 4. Принципът за независимост на съдебната власт и организационното му осигуряване.
(i) 5. Висш съдебен съвет. Инспекторат към Висшия съдебен съвет.
(i) 6. Същност на правозащитната дейност, осъществявана от съдилищата. Принципи на организация на съдилищата.
(i) 7. Съдебна система. Видове съдилища. Структура на съдебната система.
(i) 8. Районен съд.
(i) 9. Окръжен съд.
(i) 10 Административен съд.
(i) 11. Апелативен съд.
(i) 12. Върховен касационен съд.
(i) 13. Върховен административен съд.
(i) 14. Военен съд.
(i) 15. Специфика в правозащитната дейност на прокуратурата. Организация на прокуратурата - принципи, система.
(i) 16. Специфика в правозащитната дейност на следствените служби. Организация на следствените служби.
17. Правен статус на съдиите, прокурорите и следователите. Дисциплинарна отговорност.
18. Правен статус на държавните и частните съдебни изпълнители. Правен статус на съдиите по вписванията. Дисциплинарна отговорност.
19. Стажант-юрист. Младши съдия, младши прокурор и младши следовател. Национален институт на правосъдието.
20. Нотариус. Нотариална камара и органи на Нотариалната камара.
21. Правото на защита и адвокатурата. Организация на адвокатурата - принципи и система.
22. Правен статус на адвоката.
23. Медиатор. Извънсъдебно решаване на правни спорове.
(i) 24. Институционализиране на контрола за конституционосъобразност. Конституционни модели.
(i) 25. Организация на Конституционния съд - конституционна и законова регламентация.
(i) 26. Правен статус на конституционния съдия.
(i) 27. Институцията омбудсман - същност, европейски модели. Европейски омбудсман
(i) 28. Правен статус на омбудсмана в Република България.
29. Европейската конвенция за защита на права на човека и основните свободи и механизмът за правна защита. Европейският съд по правата на човека в Страсбург - организация.
30. Съдът в Люксембург като общностен съд - възникване и развитие. Организация на Европейския съд в Люксембург - състояние и преспективи (Съда на ЕС).
31. Правозащитна дейност на Европейския съд в Люксембург (Съда на ЕС) - специфика, видове правозащитни функции.
32. Правен статус на съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
33. Правен статус на съдиите от Европейския съд в Люксембург (Съда на ЕС).
 
Мнения: 30

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron