Коспект ОТП

Предмет и метод на ОТП. Място на ОТП сред другите науки. Що е право? Възникване на правото. Основни правни понятия: източници на право, субективни права и правоотношения, юридически факт, правонарушение. Теория на тълкуването.

Разработки по ОТП

Коспект ОТП

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:17 pm

Конспект за изпит

1. Предмет на общата теория на правото. Обща характеристика. Структура.
2. Функции на общата теория на правото.
3. Място на общата теория на правото в наукознанието и сред юридическите науки.
4. Методология на общата теория на правото. Правопознание. Техника на юридическата наука.
5. Възникване и развитие на общата теория на правото
6. Доправна нормативна организация на обществото-обща характеристика.
7. Възникване на правото-фактори, основни пътища. Теории.
8. Многоаспектна същност на правото. Основни битиета на същността на правото. Теории за същността на правото.
9. Императивно-атрибутивен характер на правото. Основни същностни характеристики на писаното право.
10. Цел и целесъобразност в правото.
11. Право и ценности. Правото-ценностно-нормативно отражение на действителността. Правото като ценност.
12. Противоречия в правото.
13. Приемствеността в правото-фактори и проявления.
14. Право и общество. Относителна самостоятелност на правото.
15. Активна творческа роля на правото в обществото. Предели.
16. Право и икономика. Право и духовен живот на обществото. Право и политика.
17. Право и държава. Правова държава.
18. Правосъзнание, правна култура, правно възпитание.
19. Право, общество, личност-обща характеристика.
20. Права на човека-понятие, видове, защита.
21. Правото в системата на нормативната организация на обществото-обща характеристика.
22. Право и морал.
23. Право и корпоративни норми, право и обичаи, право и религиозни норми.
24. Основни правни системи на съвременността-обща характеристика.
25. Романо-германската правна система.
26. Система на общото право.
27. Други правни системи на съвременността.
28. Механизми на правно регулиране. Понятие. Видове.
29. Източници на правото-обща характеристика. Основни видове.
30. Структура на правото-обща характеристика.
31. Публично и частно право.
32. Материално и процесуално право.
33. Вътрешно и международно право. Право на европейската общност.
34. Система на правото-понятие, критерии.
35. Основни елементи на системата на правото. Взаимоотношения.
36. Система на правото, система на законодателството, система на правните науки.
37. Субекти на правото-обща характеристика.
38. Правосубектност-правоспособност, дееспособност, деликтоспособност. Правен статут и правен статус.
39. Основни видове правни субекти.
40. Индивидуални правни субекти-правосучектност, видове.
41. Колективни правни субекти-правосубектност, видове.
42. Държавата като особен субект на правото. Международни органи и организации като субекти на правото.
43. Представителство-понятие, основания, принципи.
44. Видове представителство.
45. Правни норми.-обща характеристика.
46. Структура на правната норма.
47. Правни норми и правнипредписания.
48. Основни видове правни предписания.
49. Принципи на правото.
50. Юридически факти-обща характеристика.Теории.
51. Основни видове юридически факти.
52. Правомерни юридически действия. Структура на правомерното юридическо действие.
53. Видове правомерни юридически действия.
54. Неправомерни юридически действия. Видове. Заобикаляне на правото.
55. Фактически състав-понятие, видове.
56. Правни последици при незавършен фактически състав.
57. Презумпции в правото.
58. Фикции в правото.
59. Правни отношения-обща характеристика.
60. Структура на правното отношение.
61. Субективни юридически права и субективни юридически задължения-корелативна връзка.
62. Видове правни отношения.
63. Субективно юридическо право-понятие, теории.
64. Структура на субективното юридическо право.
65. Граници на осъществяването на субективното юридическо право. Злоупотреба с правото.
66. Видове субективни права.
67. Защита на субективните права.
68. Формиране на правото и правотворчеството.
69. Етапи на правотворчески процес.
70. Систематизацията на правото.
71. Тълкуването в правото-понятие, основания. Теории.
72. Видове тълкуване в правото според субекта на тълкуването.
73. Начини на тълкуване в правото.
74. Тълкуване на обема на правните актове.
75. Реализация на правото-понятие, форми на проявление, видове.
76. Правоприлагане. Обща характеристика. Основания.
77. Етапи на правоприлагане. Правоприлагащ акт.
78. Прилагане на правото по аналогия.
79. Юридически актове-обща характеристика.
80. Юридическа сила и ранг на правните актове.
81. Основни видове юридически актове.
82. Нормативни юридически актове. Видове.
83. Индивидуални юридически актове. Видове.
84. Валидност на правните актове. Недействителност.
85. Действие на юридическите актове-обща характеристика.
86. Действие на юридическите актове във времето. Времето като юридически факт. Влизане в сила на юридическите актове.
87. Загубване на юридическата сила на правните актове.
88. Действие на юридическите актове занапред. Обратно действие на нормативните юридически актове.
89. Видове обратно действие на нормативните юридически актове.
90. Юридическа техника-понятие, структура, видове.
91. Държавната принуда в правото. Държавна принуда и правна принуда.
92. Юридическа отговорност. Обща характеристика. Основания.
93. Вина-понятие, форми.
94. Функции на юридическата отговорност.
95. Видове юридическа отговорност. Освобождаване от юридическа отговорност.


/проф. Димитрина Милкова,
проф.Тенчо Колев/
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта