Конспект по Сравнително конституционно право (СУ)

Възникване на конституциите и развитие на понятието за конституция. Същност на конституцията. Видове конституции. Партийни системи. Понятие за парламент. Представително управление. Правно положение на депутатите. Понятие, състав, образуване и компетентност на правителството.

Конспект по Сравнително конституционно право (СУ)

от Assasiyah » Пон Юни 09, 2008 7:57 pm

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Юридически факултет


Конспект по Сравнително конституционно право1. Предмет, методи и система на сравнителното конституционно право.
2. Източници на сравнителното конституционно право.
3. Възникване на конституциите и развитие на понятието за конституция.
4. Същност на конституцията.
5. Видове конституции.
6. Конституционни принципи.
7. Създаване и изменение на конституциите.Учредителна власт.
8. Развитие на конституционализма. Конституционни вълни, поколения и семейства.
9. Възникване, развитие и предназначение на конституционния контрол и надзор.
10. Структури, форми и правни последици на конституционния контрол.
11. Социално-икономическите фактори в конституционното право.
12. Политическата система и конституционното право.
13. Политическите партии в конституционното право.
14. Партийни системи.
15. Конституционен статус на гражданите и демокрацията. Класификация на правата и свободите.
16. Основни политически права.
17. Основни социално-икономически и лични права.
18. Конституционни задължения.
19. Форми на държавно управление и форми на държавно устройство.
20. Понятие и видове политически режими.
21. Демократични и деспотични политически режими.
22. Политически режим и форма на управление.
23. Избирателно право и избирателна система. Обща характеристика.
24. Принципи на избирателното право.
25. Организация и ред за провеждане на изборите.
26. Системи за определяне на изборния резултат.
27. Форми за прякото осъществяване на държавната власт.
28. Понятие за парламент.
29. Представително управление. Правно положение на депутатите.
30. Парламентаризъм.
31. Образуване на парламента.
32. Структура на парламента.
33. Вътрешна организация на парламента.
34. Ред за дейност на парламента
35. Компетенции на парламента.
36. Законодателен процес. Лобизъм.
37. Понятие за държавен глава.
38. Видове държавни глави.
39. Избиране и отговорност на държавния глава.
40. Компетенции на държавния глава.
41. Понятие за правителство.
42. Състав на правителството.
43. Образуване на правителството.
44. Компетентност на правителството.
45. Министър-председател - статус и правомощия.
46. Режим на извънредно положение.
47. Конституционни основи на съдебната власт.
48. Понятие, развитие и система на държавния апарат.
49. Основни системи на административно - териториално деление.
50. Понятие,развитие и образуване на органите за местно самоуправление.
51. Структури и компетентност на органите за местно самоуправление.
52. Органи на местно управление.


Литература


Съставил:
проф. д-р Евгени Танчев
Аватар
 
Мнения: 531

Re: Конспект по Сравнително конституционно право (СУ)

от max » Сря Фев 18, 2009 9:30 am

Е какъв е този Конспект по Сравнително конституционно право, в който не се обръща никакво внимание на Принципа за разделение на властите? Как се прилага този принцип в отделните държави? Каква е разликата между фундаментално и само функционално разделение на властите, и т.н.?
 
Мнения: 4

Re: Конспект по Сравнително конституционно право (СУ)

от atanassoff » Пет Фев 20, 2009 12:38 pm

Мисля, че това се изучава от общото учение за държавата, както и от самото конституционно право, а СКП по-скоро сравнява правните системи в конституционноправен аспект т.е. не е необходимо отново да се изясняват понятията.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Сравнително конституционно право (СУ)

от max » Пон Мар 02, 2009 12:36 pm

Е как може да има такива въпроси като Парламентаризъм (№30 и т.н.), Държавен глава (№37 и т.н.), Правителство (№41 и т.н.), а да не се обръща специално внимание на Принципа за разделение на властите и приложението на този принцип в различните Конституции? Всъщност, за какво сравнително конституционно право става въпрос, когато конспектът очевидно следва модела и логиката на българската Конституция
 
Мнения: 4

Re: Конспект по Сравнително конституционно право (СУ)

от svetlio.varna » Пет Яну 07, 2011 3:17 pm

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КОНСПЕКТ ПО СРАВНИТЕЛНО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО 2010/2011


1. Предмет, методология и система на сравнителното конституционно право
2. Източници на сравнителното конституционно право
3. Възникване на конституциите и развитие на понятието за конституция
4. Същност на конституцията
5. Видове конституции
6. Същност и система на конституционните принципи.
7. Разделение на властите
8. Демократична държава
9. Политически плурализъм, политически корпоратизъм и политически монизъм
10. Правова държава.
11. Социална държава.
12. Принципът на суверенитета в конституционното право – същност и разновидности
13. Създаване и изменение на конституциите. Учредителна власт.
14. Развитие на конституционализма. Конституционни вълни, поколения и семейства
15. Форми на държавно управление. Видове политически режими. Сравнителноправна типология на демокрацията
16. Парламентаризъм
17. Форми на държавно устройство
18. Същност и историческо развитие на пряката демокрация
19. Сравнителноправна типология и форми на пряката демокрация
20. Сравнителноправни модели на пряката демокрация
21. Политически партии и партийни системи
22. Представително управление. Понятие за парламент. Видове парламенти
23. Структура на парламента. Вътрешна организация на парламента. Ред за дейност на парламента
24. Функции и правомощия на парламента
25. Правно положение на депутатите
26. Понятие за държавен глава. Място на държавния глава в конституционната система. Видове държавни глави. Сравнителноправна характеристика на вицепрезидента
27. Конституиране на държавния глава. Мандат на президента
28. Прекратяване на пълномощията и отговорност на държавния глава
29. Функции и правомощия на държавния глава. Актове на държавния глава и приподписване
30. Понятие за правителство. Висши органи на изпълнителната власт.
31. Образуване на правителството. Състав и структура на правителството
32. Отговорност на правителството и министрите. Способи за прекратяване пълномощията на правителството и отделните министри. Механизми за стабилизиране положението на правителството
33. Принципи на организация и дейност на правителството. Сравнителноправни характеристики на статуса на министър-председателя и министрите.
34. Функции и правомощия на правителството
35. Видове правителства. Служебно правителство
36. Организация и структура на съдебната власт
37. Възникване, развитие и предназначение на конституционния контрол и надзор
38. Структури, форми и правни последици на конституционния контрол
2010/2011 г. проф. д-р Евгени Танчев
Аватар
 
Мнения: 3


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта