Конспект по Криминалистика (СУ)

Криминалистика - принципи и особености. Съдебна идентификация. Криминалистични методи и средства за откриване на съдебните доказателства. Съдебна балистика. Учение за следите. Криминалистична екпертиза. Огледи. Разпити. Разпознаване. Следствен експеримент. Разследване на видовете престъпления.

Разработки по Криминалистика

Конспект по Криминалистика (СУ)

от atanassoff » Съб Яну 10, 2009 12:46 am

АКТУАЛЕН КОНСПЕКТ ЗА 2008-2009
*Индексът на страниците в учебниците на двамата преподаватели е мой и не е довършен, но реших че е по-добре да го има конспекта.

I. ОБЩА ЧАСТ

(i) 1. Криминалистика - обща характеристика. Принципи и особености. Възникване и развитие. Връзка с други науки. (Беленски с. 28-67; Цеков/Коцева с. 15-39).
2. Съдебна идентификация. Видове идентификация. Идентификациони и неидентификационни съдебни доказателства. (Беленски с. 87-97; Цеков/Коцева с. 40-50).
(i) 3. Идентификация на човека по признаците на външния му вид. Методи – „словесен портрет”, компютърен портрет, фотофит, идентикит, фоторобот, скулптурна реконструкция. (Беленски с. 98-109; Цеков/Коцева с. 51-61).
(i) 4. Криминалистични методи и средства за откриване , фиксиране, изземване, запазване и оценка на съдебните доказателства – съдържание и изисквания. Основни правила, хипотези и критерии. (Беленски с. 69-86; Цеков/Коцева с. 75-98).
(i) 5. Криминалистична регистрация. Същност, възникване и развитие. Значение. Обекти на криминалистичната регистрация. Нормативна основа и правни основания за извършването й. Видове криминалистична регистрация.(Беленски с. 173-181; Цеков/Коцева с. 62-72).
(i) 6. Съдебна балистика – обща характеристика и значение. Откриване, фиксиране, запазване и изземване на огнестрелно оръжие, боеприпаси и на следите, образувани при използването на огнестрелно оръжие. (Беленски с. 163-171; Цеков/Коцева с. 158-166).
7. Учение за следите. Следите като веществено доказателство – понятие и водове. Характеристика и значение на отделните видове следи за разкриването и разследването на престъплението.
(Беленски с. 110-115; Цеков/Коцева с. 99-107).
8. Следи от ръце. Значение за разкриване на престъпленията. Място на следите от ръце при разследването на кражби грабежи и други престъпления. Откриване, фиксиране, запазване и изземване на следите от ръце. (Беленски с. 115-119; Цеков/Коцева с. 108-120).
9. Следи от крака. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на следите от крака при разследване на кражби, убийства и други престъпления. (Беленски с. 119-122; Цеков/Коцева с. 122-126).
10. Следи от зъби. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на посочените следи при разследване на полови престъпления. (Беленски с. 122-124; Цеков/Коцева с. 128-132).
11. Други следи от човек – следи от кръв. Други веществени доказателства от биологичен произход. Значение. (Беленски с. 132-140; Цеков/Коцева с. 133-139).
12. Следи от оръдия за взлом. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени при разследването на кражби чрез взлом и други престъпления. Следи от автомобили. Обща характеристика и криминалистично значение. (Беленски с. 124-128; Цеков/Коцева с. 141-151).
13. Микроследи. Особености и значение. Криминалистични изисквания при откриването, фиксирането, запазването, изземването и изследването на миркоследите. (Беленски с. 128-130; Цеков/Коцева с. 152-157).

II. ОСОБЕНА ЧАСТ

14. Криминалистични експертизи – понятие, обща характеристика и видове. Обща методика на подготовката и извършването на криминалистичните експертизи. (Беленски с. 315-328; Цеков/Коцева с. 167-198).
15. Тактикеска организация на осигуряване на образци за сравнително изследване. Понятие и видове образци за сравнително изследване. Доказателствено значение. Особености на подготовката и вземането. (Беленски с. 449; Цеков/Коцева с. ---).
16. Следствени и съдебни версии. Видове версии в наказателното производство.
17. Организация на предварителното разследване и на съдебното следствие. Планиране на предварителното разследване и на съдебното следствие.
18. Видове следствени действия при разследването. Първоначални, неотложни, последващи и повторни следствени действия – характеристика, общи черти и различия.
(i) 19. Оглед на местопроизшествието – общи изисквания, подготовка, извършване и закрепване на резултатите. Повторен оглед на местопроизшествието – основания и особености. (Беленски с. 331-341; Цеков/Коцева с. 332-348).
(i) 20. Оглед на труп – особености, подготовка и тактика на извършване. Повторен оглед на труп (ексхумация). (Беленски с. 342-349; Цеков/Коцева с. 349-353).
(i) 21. Други видове оглед – на документи и предмети, на автомобили и други превозни средства. Оглед в гражданското производство.(Беленски с. 351-361; Цеков/Коцева с. ---).
(i) 22. Освидетелстване – общи изисквания, подготовка, извършване и закрепване на резултатите. (Беленски с. 364-373; Цеков/Коцева с. 354-356).
(i) 23. Претърсване на жилищни помещения и открити местности – общи изисквания, подготовка и тактика на извършване. Други видове претърсване. Повторно претърсване. (Беленски с. 375-385; Цеков/Коцева с. 357-365).
(i) 24. Личен обиск – общи изисквания, подготовка, извършване и закрепване на резултатите. (Беленски с. 385-388; Цеков/Коцева с. 365-368).
(i) 25. Тактика на изземване. Особености на изземването като самостоятелно следствено действие и като действие при огледа, претърсването и личния обиск.
(i) 26. Разпит. Общи въпроси – етапи при извършването му. Основни тактически способи при разпита.
(i) 27. Разпит на свидетели, свидетели очевидци и на пострадалия в наказателното производство. Защита на свидетеля.
(i) 28. Особености на разпита при лъжесвидетелстване. Фактори, влияещи върху достоверността на свидетелските показания.
(i) 29. Тактика на разпит на малолетни и непълнолетни свидетели. Процесуални и криминалистични различия от разпита на пълнолетни свидетели.
(i) 30. Разпит на вещи лица в досъдебното производство и в съдебното следствие. Особености.
(i) 31. Разпит на обвиняем. Общи особености и изисквания на провеждане. Особености на разпита на непълнолетен обвиняем.
(i) 32. Самопризнание и алиби на обвиняемия – същност, значение и тактически особености на представянето и проверката.
(i) 33. Разпит пред съдия. Разпит в съдебното производство.
(i) 34. Тактика на очна ставка. Особености на очната ставка в съдебното следствие. Очна ставка между повече от две лица. Очна ставка в гражданското производство.
(i) 35. Разпознаване – обща характеристика, основания за извършване, особености на подготовката, извършването и закрепването на резултатите. Повторно разпознаване – възможности и хипотези.
(i) 36. Разпознаване на живи лица. Видове разпознаване – в натура и по фотоснимки. Разпознаване на трупове, предмети и животни. Особености. Различия от разпознаването на живи лица. Разпознаване в гражданското производство. Основни хипотези.
(i) 37. Следствен експеримент. Общи изисквания към подготовката, извършването и закрепването на резултатите от следствения експеримент. Видове следствен експеримент. Разграничаване от другите следствени действия.
(i) 38. Тактическа организация на специалните разузнавателни средства.
39. Форми на противодействие при разследването на престъпленията.
40. Участие на защитника в разследването.
41. Криминалистична методика на разследването – обща характеристика и разграничения. Видове методики на разследване. Структура на методиката на разследване.
42. Разследване на убийства.
43. Разследване на автотранспортни престъпления.
44. Разлседване на длъжностни присвоявания.
45. Разследване на подкуп.
46. Разследване на документн престъпления.
47. Разследване на компютърни престъпления.
48. Разследване на палежи.
49. Разследване на престъпления свързани с наркотици.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Криминалистика (СУ)

от atanassoff » Съб Яну 10, 2009 12:52 am

todor.velikov написа:В конспекта са пропуснати 3 теми - 33 Разпознаване, 34 Разпознаване на живи лица и 35 Следствен експеримент.

В моя конспект темите са 45, а тук са 42.

Тези три теми отпаднали ли са?
Моят конспект е купен октомври 2008 и е от 2007 година.

Поздрави.


Актуалният конспект е с 49 въпроса. От тази година - взех го от методическия.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Криминалистика (СУ)

от man4ester » Сря Яну 21, 2009 2:42 pm

Само тоя 18-ти въпрос, къде е в учебника на Цеков, ако някой знае, много ще е добре :)
 
Мнения: 3Re: Конспект по Криминалистика (СУ)

от atanassoff » Пон Ное 23, 2009 7:03 pm

Колеги, току що публикувах конспекта от миналата година, заедно с почти половината разработки. За съжаление останалите разработки бяха изгубени още през януари месец след технически проблеми (т.е. гръмна ми компа), така че ще е добре ако някой се готви и ги има развити да ги качи.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Криминалистика (СУ)

от Josefinne » Пон Яну 04, 2010 2:06 pm

Някой да знае дати за януари?? (lipssealed)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116

Re: Конспект по Криминалистика (СУ)

от waxmen » Сря Яну 06, 2010 3:16 pm

Днес ходих до Ректората и нямаше никаква информация по въпроса. Ако някой знае нещо по други канали, да пише.
 
Мнения: 27

Re: Конспект по Криминалистика (СУ)

от petia182 » Нед Яну 10, 2010 9:52 pm

Изпита по Криминалистика е на 25 януари.
 
Мнения: 8

Re: Конспект по Криминалистика (СУ)

от Assasiyah » Чет Яну 14, 2010 12:26 pm

На таблото се е появила дата за задочно: 19 януари, 8 ч.
Съдебните експертизи са веднага след това в същия ден - 14.00 ч.
Аватар
 
Мнения: 531

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта