СРП +Руслан Терзийски+ Златарева -поръчкови психиатри по чл

Особена част на Наказателното право - видове престъпления. Престъпления против собствеността. Престъпления срещу правата на човека. Престъпления срещу мира и човечеството.

Разработки по НП - Особена част

СРП +Руслан Терзийски+ Златарева -поръчкови психиатри по чл

от 0001 » Чет Фев 23, 2012 8:42 pm

Прокурорска закрила над психиатъра Руслан Терзийски по дознание срещу него по чл 291 от НК.

Мога ли да търся справедливост и прогласяване на нищожност на ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА СРП и СГП?
Налице е постановление на Апелативна Прокуратура /което публикувам/, отменящо като незаконосъобразни "адвокатските" постановления на СРП и СГП, което отменя постановленията като незаконосъобразни , но не ги обявява за нищожни.
До момента, прокуратурата приема че съм "невменяем", без никога да съм бил подсъден и което е видно от профила ми:
http://www.facebook.com/profile.php?id= ... ef=tn_tnmn
Преди 7 години съм освидетелствуван поръчково от Руслан Терзийски, без да съм преглеждан от него, както и без да съм имал някога психически проблеми. Имам официален документ , за това , че никога не съм бил обект на внимание или обгрижван от Психиатрични заведения , който обаче не струва нищо , когато мирише на доста пари.
Търговец съм на авточасти и автосервизни услуги,във фирма с над 100 човека персонал, бивш научен работник, строител по образование и професия - по настоящем собственик на фирма Ем Комплект 33.
Фирма "Ем Комплект" и аз станахме обект на финансов интерес и изнудване чрез органите на властта и правосъдието , от страна на мой бивш съдружник- нещатен сътрудник на МВР . Така преди 7 години бях поръчково арестуван от магазина си от цивилни полицаи, без съдебно или прокурорско разпореждане , без да съм извършил нищо. Парите винаги са били фактор , знаете това.
Ареста стана пред клиентите ми и служителите ми , докато си вършех работата зад щанда.
Служителите на МВР , които извършиха този арест , бяха наказани с последно предупреждение, а някои от тях и уволнени и това се случи по времето когато ББ Беше Главен Секретар на МВР. Целта на ареста ми е бил, да бъда освидетелствуван от Руслан Терзийски. Един месец по късно, без въобще да подозирам , вече забравил "случая" , получих постановление от Районна Прокуратура - подписано от Прокурор Немска , че следва да бъда задържан за "принудително лечение в специализирано медицинско заведение" , като невменяем правонарушител.
Постановлението беше отменено като незаконосъобразно от съдия Ушев - вече председател на Специализирания съд. Но какво от това, че има съдебно решение, когато прокурорите играят в отбора на противника?
Прокурор Немска е вече в Градска Прокуратура , вероятно ще стигне и в Апелативна прокуратура и тогава такива като мен , няма да имат шанс - като сега - с публикуваното по долу постановление на Апелативн апрокуратура. Постановлението е удар в десятката - ясно точно!
Престъпници като Терзийски и техните покровители,са не наказуеми , а в психиатрията , ще бъдат вкарвани здрави хора. В Пловдив - един човек стана предмет на обществен интерес / в предаване на "Хрътките"/ държан дълго време в прокуратурата по разпореждане на прокурор.
Неравностойна е борбата ми със СРП , Терзийски да бъде осъден още веднаж , по чл 291 от НК , за експертизата , подписана от него и съучастничката му - психолог Димитрина Стефанова Златарева – Станчева.
Но ето един документ , който малко променя нещата:


АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА
№ 4642/2011 Г.
27.12.2011 Г.
С О Ф И Я

ДО
АДВ. МИНЧО СПАСОВ
Гр. София, ул. „Перник” № 114
Офис 6а
КОПИЕ: СОФИЙСКА ГРАДСКА
ПРОКУРАТУРА
На № 11378/2010 г.
• П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
гр. София, 15.12.2011 г.
Григор Скелин – прокурор при Апелативна прокуратура – София, като се запознах с материалите по преписка № 4642/2011 г. по описа на Апелативна прокуратура – София,
У С Т А Н О В И Х:
Адвакат Минчо Спасов, като пълномощник на Любомир Димитров Мулетаров обжалва постановление от 20.10.2011 г., с което Софийска градска прокуратура е оставила без разглеждане, като недопустима, жалбата му срещу постановление от 27.05.2011 г. по преписка № 654/2009г., с което Софийска районна прокуратура е прекратила досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР, водено срещу Руслан Иванов Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева – Станчева, за престъпление по чл. 291 ал. 1 от НК. Като навежда доводи за неправилност, иска отмяна, както и да бъде разпоредено да му бъде издаден препис от постановлението за прекратяване.
Жалбата е основателна.
Атакуваното постановление на Софийска градска прокуратура е необосновано и незаконосъобразно.
Жалбоподателят Любомир Димитров Мулетаров е „пострадал” по смисъла на разпоредбата на чл. 74 ал. 1 от НПК – претърпял е очевидно вреди от престъплението. На общо основание като такъв, той разполага с правата в досъдебното производство, посочени в чл. 75 НПК, между които и да обжалва актовете, които водят до прекратяване на наказателното производство.
Естествено, за да може да осъществи това си право на обжалване, той следва да разполага с копие – в случая, от постановлението за прекратяване на досъдебното производство.
Отказвайки му да бъде връчено такова, Софийска градска прокуратура е нарушила правата му като „пострадал”. Лишила го е и от възможността по чл. 243 ал. 3 НПК, да обжалва постановлението за прекратяване на наказетелното производство пред съда, както и ако не се възползва в този срок от посоченото му право, да поиска инстанционен контрол.
Съобразно изложеното, постановлението на Софийска градска прокуратура следва да бъде отменено, Софийска районна прокуратура да връчи на жалбоподателя Любомир Димитров Мулетаров препис от постановлението си от 27.05.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР. При допустима жалба, от компетентност на Софийска градска прокуратура, тя следва да се произнесе по същество.
Поради изложеното и на основание чл. 199 и чл. 201 НПК
П О С Т А Н О В И Х:
Отменям постановление от 20.10.2011 г. по преписка № 11378/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура.
Уважавам жалбата на адв. Минчо Спасов, като пълномощник Любомир Димитров Мулетаров.
Указвам на Софийска районна прокуратура да връчи препис от постановлението си от 27.05.2011 г. по преписка № 654/2009 г.
Преписи от настоящето да се изпратят на жалбоподателя за сведение, както и заедно с материалите по преписки № 11378/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура и № 654/2009 г. по описа на Софийска районна прокуратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по текста.

ПРОКУРОР: /п/
гс/сн /Гр. Скелин/

Ако има интерес , мога да бъда по "обстоятелствен" и да изложа и по пикантни подробности и факти, как прокурорите стават адвокати и защитници , на очевадно компроментирани лица и престъпници , като тези двамката - Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева – Станчева.
Тези лица не са изключение- те са само част от "бандата" вещи лица - психиатри и психолози, превърнали съда , полицията и прокуратурата в дойни крави. Техните експертизи "струват" хиляди левове, но служат безотказно при случаи, като този в Перник.
Това не са вещи , това са ЗЛОВЕЩИ лица , помислете само....
Не искам да обиждам и слагам под един знаменател всички подобни специалисти, макар да имам основания за това. Благодаря на "другите" психиатри и психолози, които отвратени от действията на тези двамата , застанаха в моя подкрепа и защита. Благодаря на хора като Божидара Мешекова , както и на специалистите от ОДПЗ - София Окръг , които не са част от "бялата мафия" , те ясно разбраха случая и не отказаха да се произнесат ясно и категорично относно моето прекрасно психическо здраве и състояние.
Благодаря и на Маргарита Михнева и телевизия "Канал 3". Тя направи и беше излъчен филм за моя случай,съдържащ крещящи доказателства за лъжите на вещите лица, за парите и размерът им , които са "мотивирали" и смазали прекрасно "правната машина", насочвайки я срещу мен и "правото".
От филма не произтече нищо -полицаи и прокурори от СРП и СГП продължиха да се гъбаркат професионално с мен , безнаказано и безотговорно.
Чух и гледах за един задържан прокурор , явно нещо не е играл с другите като него....
Ако има интерес , мога да споделя опитностите, в опознаване на "правния" процес - такъв какъвто е , а не такъв , какъвто трябва да бъде.
Мога и ще споделя и абсурдни документи , подписани от полицаи от СДВР , прокурори, психиатри и психолози в кавички , от ОДПЗ - София ГРАД .
Не мога да пропусна факта, че се стигна до там, че за да бъде прекратено следствието срещу Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева – Станчева , бях освидетелствуван "посмъртно", по документи , които документи нямат нищо общо с мен.
При първа възможност, ще споделя с вас тези бисери на продажната и подкупна бяла психиатрична мафия , защото те не трябва да бъдат само мои. Вие трябва да знаете на какво са способни тези същества, за пари или за да защитят себе си.
Бивш водещ съм на радиопредавания в "Радио Дарик" /много кратко време/ Радио Експрес, Радио 99 , Радио 7 дни, когато те съществуваха. Може би някои да си спомнят емоционалните предавания за домовете за умствено изостаналите деца в Родопите - с, Джурково. Певицата Стефка Съботинова, с която събирахме и доставяхме помощи за тези деца в Джурково,почина.Или пък за предаванията против наборната служба и строителни войски от микрофоните на Радио Експрес и Радиот 99? Едва ли някой си спомня за наличието на войничета на частните строителни обекти на Копитото - Витоша . Или за войниците, спящи като скотове на Гара Яна - при изкопаната земя от мините за добив на радиоактивни руди. Или за войничетата , изгоряли на Околовръстния път - Суходол. Къса и избирателна е паметта на обществото.
Но , палачинката се обърна и днес вместо микрофон и ефир , използувам този начин , за да споделя информация за един от многото ужасни , но незнайни случаи , подобни на този с убитото момиче в Перник.
Разберете какъв "невменяем правонарушител" съм- каня да посетите следните линкове:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/
Последна промяна 5311276921 на 05 Фев 2012 04:26 pm, променена общо 1 път
5311276921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Прокурорска закрила на психиатър Руслан Терзийски дозна
от sunshine_75 » 05 Фев 2012 09:22 am

Хмм.. 291 си е престъпление против правосъдието и от него НЯМА и НЕ МОЖЕ ДА ИМА пострадал... - такава според мен е волята на законодателя, а волята на прокурорите, постановили актове преди този, е просто по приложение на закона, нищо повече. Въпреки това ми твърдо становище, доколкото г-н Мулетаров най-вероятно е сезирал прокуратурата при образуване на производството, би следвало да бъде уведомен за изхода, доклкото има правен интерес от него. Много трудно прокурорски акт може да бъде нищожен, или да бъде прогласен като такъв. Това до тук е коментар по принцип, а не във връзка със случая Ви (ако сте г-н Мулетаров) - за да получите по-сериозен коментар е необходимо запознаване с всичко по делата Ви (защото са повече от едно, струва ми се).
sunshine_75

Мнения: 698
Регистриран на: 13 Окт 2004 08:36 am
Върнете се в началото
Re: Прокурорска закрила на психиатър Руслан Терзийски дозна


sunshine_75 написа:
Хмм.. 291 си е престъпление против правосъдието и от него НЯМА и НЕ МОЖЕ ДА ИМА пострадал... - такава според мен е волята на законодателя, а волята на прокурорите, постановили актове преди този, е просто по приложение на закона, нищо повече. Въпреки това ми твърдо становище, доколкото г-н Мулетаров най-вероятно е сезирал прокуратурата при образуване на производството, би следвало да бъде уведомен за изхода, доклкото има правен интерес от него. Много трудно прокурорски акт може да бъде нищожен, или да бъде прогласен като такъв. Това до тук е коментар по принцип, а не във връзка със случая Ви (ако сте г-н Мулетаров) - за да получите по-сериозен коментар е необходимо запознаване с всичко по делата Ви (защото са повече от едно, струва ми се).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Както усещате, казуса , зад който стоя аз - Мулетаров - потърпевш/ неюрист и прокурор/от "схема" ползувана много кратно срещу нищо неподозиращи граждани, за постигане на "различни"цели. Тази схема е ползувана от прокурори, вещи лица и полицаи и се ползува в момента. Тя е същата схема , както при убийството на момичето в Перник.
Налице са две тълкувания - това на прокурор Грамов , вашето и това на апелативна прокуратура.
Висшестоящата - Апелативна прокуратура се произнася мотивирано по казуса , окачествявайки постановлението на СРП - прокурор Грамов и СГС като немотивирано и незаконосъобразно :

"Атакуваното постановление на Софийска градска прокуратура е необосновано и незаконосъобразно.
Жалбоподателят Любомир Димитров Мулетаров е „пострадал” по смисъла на разпоредбата на чл. 74 ал. 1 от НПК – претърпял е очевидно вреди от престъплението. На общо основание като такъв, той разполага с правата в досъдебното производство, посочени в чл. 75 НПК, между които и да обжалва актовете, които водят до прекратяване на наказателното производство.
Естествено, за да може да осъществи това си право на обжалване, той следва да разполага с копие – в случая, от постановлението за прекратяване на досъдебното производство.
Отказвайки му да бъде връчено такова, Софийска градска прокуратура е нарушила правата му като „пострадал”. Лишила го е и от възможността по чл. 243 ал. 3 НПК, да обжалва постановлението за прекратяване на наказетелното производство пред съда, както и ако не се възползва в този срок от посоченото му право, да поиска инстанционен контрол."


Ако професионалистите нямат ясно становище по един казус , какво остава за нас - потърпевшите, които очакваме правосъдие от некомпетентни прокурори или по точно , компетентни прокурори но , но зависими от нещо "друго" - говоря за зависимост от "интереси".
Аз мога да докажа и доказвам , че има "чадър" от страна на прокурор Грамов , в защита на осъден вече престъпник- Терзийски и че зад този чадър има налице интереси и на други "специалисти".
Това не е намек а факт.
Цитирам Ви :
"за да получите по-сериозен коментар е необходимо запознаване с всичко по делата Ви (защото са повече от едно, струва ми се).
Да , защото попаднах в "рутинна схема" за която ви информирам и за осъзнаването на тази схема , ми трябваха 7 години усилия и страдание , причинено от "тези" , които са овластени и заплатени да търсят и раздават "правосъдие".
Казусът е , може ли прокурор Грамов да даде "нещо" , което няма?
Видно от постановлението на Апелативна прокуратура , аз съм "ощетен" от правосъдието, а осъдения Терзийски - "облагодетелствуван" от същото това правосъдие.
Изнасям тези и други факти в интернет пространството и този форум, за да бъдат повод за размисли относно отговорността на "прокуратурата" и на този прокурор лично.
Аз съм здрав и дееспособен възрастен човек , с образование , изграден морал и положение , с финансови възможности над средните. Можех да получа удар в сблъсъците с правната система, получих сърдечна криза при една от атаките на Грамов срещу мен.
Аз не можах да се оправя с този "правосъден чадър" , а какво ли остава за българи, които нямат образование, положение и финанси?

Благодаря за коментара ви.
Разберете какъв "невменяем правонарушител" съм- каня да посетите следните линкове:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Прокурорска закрила на психиатър Руслан Терзийски дозна
от 1968 » 06 Фев 2012 02:16 pm

Много поздрави на този Скелин от АП, ама човека изобщо явно не е наясно с правото.Прав е колегата sunshine_75.А по същество - в казуса изобщо не може да се говори за нищожност на акта.
1968

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аз не съм прокурор ,но съм потърпевш от престъпна дейност на престъпен и осъден лекар, защитаван от прокурор Грамов. Защитата е с цената на лишаването ми от правосъдие , при очевадни доказателства за това. Не съм бил подсъден ,нито съм бил преглеждан от Терзийски, не съм психически болен, както ще разберете или вероятно разбирате от написаното.
Има очевадни доказателства , че Терзийски не е разполагал и въобще не е посочил в този "психиатричен пасквил" дори личните ми паспортни данни, защото не ги е имал. Всеки осъден е глупак, защото е направил незаконна глупост. А този пък глупак Терзийски не е разполагал с моите здравни данни, не е беседвал с мен или близките ми и не е имал никакво основание да се прознася относно здравето ми и да ме обяваява за нелечимо луд, до степен да бъда "принудително лекуван като нарушител". Ще имате удоволствието да се запознаете с неговия "пасквил", зад защитата на който стои и прокурорът Грамов.
Допълнително ще публикувам последващи документи , че "експертизата" -че съм "невменяем който не е в състояние да участва в наказателние процес като свидетел" не е предхождан от постановление на прокурор или съд.
Невярната и неизвършена поръчкова експертиза , не е проведена по законов ред и не е предхождана от някакво основание за извършването и..
Прокурор Грамов има "черни очила" , прокурорът не вижда закона , даже съвестта си!
Той пази Терзийски от повторно осъждане!
Познайте защо- въпросът си има отговор, даже няколко отговора.
Сами ще се убедите в това, когато публикувам документ по документ и ви покажа "етиката" и "професионализма" на един "прокурор-адвокат" на печално известен и скандален престъпник взривил обществеността , както това стана в случай с Перник.Доказан "лекар-мошенник" от който даже и колегите му, отвръщат лице.
Този човек е "отражение на нивото на вещите лица" в страната , на правосъдието и на тези, които използуват услугите му с удобство и интерес.
"Черните очила" са само така казано, защото покурор Грамов отвръща въобще очите си от фактите и от факта , че това е повторен случай на Терзийски,предизвикал и довел до постановление на Прокурор Скелин ,на съдебно решение на съдята Ушев, което е игнорирано и неизпълнено. Вие не го знаете, но ще го публикувам тук, когато смогна . Освен да пиша имам и друга работа , като тази например , да се ровя по закони и наредби.
Цитирам няколко законни текста, които не са за разсъждение и благоволение от прокурора Грамов, а за спазване и изпълнение:
"Чл. 7. (1) Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

(2) Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита, която не може да им бъде отказана."

Всеки човек , даже и аз - "невмевяемия" , но в продължение на години Прокурор Грамов ми отказва процес -справедлив , независим и "безпристрастен" - много ми харесва тази думичка. Безсмислена дума , но законна.
И не само законна, но и смислена ....Само дето няма законно определение на думата "безпристрастен" ! Тази дума се подразбира, но по различен начин , в зависимост от страстите и интересите. Така излиза...нали?
Чета и мисля , четете и вие текстове, които са добри пожелания и нищо повече :

"Чл. 2. Органите на съдебната власт се ръководят от Конституцията и от принципите, установени в този закон.

Чл. 3. При постановяване на своите актове съдиите, прокурорите и следователите се основават на закона и на събраните по делото доказателства."

Чл. 4. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно."

Голи думи без съдържание в този мой случай , извинявам се , че цитирам текста и буквата на "ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"....

Може ли един прокурор да участвува в процеса , когато не е "безпристрастен" и когато съзнателно игнорира документи , доказателства и решения на съд и висшестояща поркуратура?
Зад този процес и доказателства , стоя аз и семейството ми ,"нацвъкани" от един лекар- зло- вещо лице.
Стоят няколко десетки , даже стотици хиляди левове, източени и отнети , благодарение на бездействието на покуратура , полиция и вещи лица, ей така пред очите им ,с тяхното мълчаливо съдействие.
Ще цитирам и още един документ, "уж" най важния, подчертавам думичката "уж" ,защото става въпрос за Конституцията:
"Чл. 117.
(1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона."

Видях че е така. Усетих с цялото си същество че е точно така! Усещам и сега , затова пиша тук - иначе щях да се радвам и да пея чалга и декламирам Хамлет.
ПРокурор Грамов, за който става въпрос, ЗНАЕ ПРЕКРАСНО ,удостоверено е от съдия Ушев и от друг апелативен прокурор /не от Скелин/,че НЕ СЪМ СЪДЕН И ОСЪЖДАН , НЕ СЪМ БИЛ НИКОГА УЧАСТНИК в наказателен процес, освен в случая, по дознанието срещу Терзийски.
Ето защо няма отговор , той не може да отговори и не иска да отговори на въпроса :- в качеството на КАКЪВ съм освидетелствуван от Терзийски , когато не е имало постановление на прокуратурата или съдебно решение разпореждащо това ?
Как се е случило така, да съм "освидетелствуван" без Терзийски да има даже и документа ми за самоличност?
Случая вони и смърди на пари и интереси, нали?
Не говоря за пари , не пиша за пари, само споделих , че с "помоща" на прокуратура, полицията и вещите лица , претърпях щети , въпреки Конституцията , кодекса , съвестта на прокурора и законите.
И аз имам очила / моите не са черни/, за да чета законите,наказан, като "невмевяем" търговец на авточасти.
Чета и се усмихвам- ми то си е за смях :
"Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Наказателният кодекс има за задача да защитава
от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в
страната правов ред."

Наказателния кодекс , който е наказателен, ме "наказа" със защитата си , от прокурор Грамов, полицията от СДВР и вещото лице Терзийски! Благодаря че се "излекувах" от заболяването си , да вярвам на прокурор Грамов.
Как наказателния кодекс , ще ме защитава от делата на този, който го прилага и който е в съдружие , с този , който го нарушава?
Терзийски е невинен, че без съдебно разпореждане и съдебен акт, е издал невярна експертиза за нелечимо заболяване на невинен човек! Той е изискал да бъда защитен и настанен в психиатрично заведение за "нелечимо болни правонарушители" , по чл 85 от НК.
Не съм бил правонарушител и не съм имал нужда от защита!
Нахраних се седем години от пожелания и прокурорски фалш!
Секретарката ми няма време, ще изнеса тази и други подобни "експертизи", даже такава , в която по поръчка на прокурор Грамов , съм освидетелствуван "посмъртно" , по документи, които не са мои, не съм подписал и нямат нищо общо с мен.
Но аз съм все още жив , въпреки защитата на Наказателния кодекс , прокурора и Терзийски и цяла банда вещи лица, за които ще стане въпрос по нанатък.
Може да съм невменяем, даже си признавам че съм невменяем- защото съм вярвал на прокурори и полиция , на лекари като Терзийски. Луд съм и плащам чрез данъците си, да ме правят на луд , да ме "защитават" от самите себе си.
Моята невменяемост, не е довела до престъпление, до наказателен процес , в който да съм невменяем - опасен за околните, обществото и себе си.
Явно лудостта ми е тиха, градивна, печеливша .Даже да е истинска ,моята лудост не е престъпна, опасна.Тя не е разглеждана и установена по изискуемия по Закона начин.
Тогава защо съм пресиран и репресиран от прокурор Грамов, полиция от СДВР и вещи лица?
Въпросът има отговор и вие го знаете, но ще продължа по "писанията", наречени закони:
"Чл. 3. (1) Наказателният кодекс се прилага за всички престъпления, извършени на
територията на Република България."
Ако не съм бил престъпник в "собствения" си магазин за авточасти, в качеството на какъв спрямо мен са приложени процесуални и принудителни мерки и мероприятия?
Защо полицаите които ме арестуваха бяха наказани , даже и после уволнени?
ПРокурор Грамов има сериозни "проблеми със зрението" и затова пиша тук- за да разберете това.
Цитирам като "невменяем и пострадал свидетел" на слепотата му:

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник."

Аз не зная що за "професионалист" сте в областта си? Може да напишете лично до прокурор Скелин тези "смешни поздрави" , които му изпращате!
Аз съм "невменяем" не прокурор и не правно лице , но както виждате, невменяемостта ми стига, за да ви покажа "професионалното" , "законно" и "съвестно отношение" на прокуратурата ,към един гражданин на страната.
"
Пишете:
"Много поздрави на този Скелин от АП, ама човека изобщо явно не е наясно с правото.Прав е колегата sunshine_75.А по същество - в казуса изобщо не може да се говори за нищожност на акта."

Човекът Скелин , не е наясно с правото , но вие сте и това се вижда!Вижда се от прозореца на лудостта ми, от който прозорец се усмихва прост невменяем търговец, без правно образование.
За да разберете какъв "невменяем правонарушител" съм ,ви каня да посетите следните линкове:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/

Ей , който и да сте Вие , аз Ви благодаря с усмивка ! Чета и се усмихвам- ми то си е за смях: защитен съм от Наказателния кодекс, от прокурор Грамов и д-р Терзийски...


Re: Прокурорска закрила на психиатър Руслан Терзийски дозна
от amaranta » 07 Фев 2012 02:01 pm

Можете ли да ми дадете повече информация специално за лицето Димитринка Златарева - Станкова? Тя е вещото лице, изготвило експертиза по дело, което водя за родителски права. Експертизата е категорично лъжлива, изопачава факти, немарлива, съдържа 41 груби правописни грешки и въз основа на нея съдът ще взема решение за родителските права над дъщеря ми.

Търся всякаква помощ срещу това корумпирано, непрофесионално, некомпетентно лице Димитринка Златарева-Станкова!

Делото ми е на 9 февруари! Благодаря предварително!
amaranta

Мнения: 5
Регистриран на: 20 Яну 2012 08:30 pm
Върнете се в началото
Re: Прокурорска закрила на психиатър Руслан Терзийски дозна


amaranta написа:
Можете ли да ми дадете повече информация специално за лицето Димитринка Златарева - Станкова? Тя е вещото лице, изготвило експертиза по дело, което водя за родителски права. Експертизата е категорично лъжлива, изопачава факти, немарлива, съдържа 41 груби правописни грешки и въз основа на нея съдът ще взема решение за родителските права над дъщеря ми.

Търся всякаква помощ срещу това корумпирано, непрофесионално, некомпетентно лице Димитринка Златарева-Станкова!

Делото ми е на 9 февруари! Благодаря предварително!


Ето прилагам линкове съм експеритзата на двамата "велики" психиатри и психолози, които забъркаха себе си и мен, в една гнусна "каша" , в която каша после затънаха после велики и известни "прокурори" с тяхната "съвест" и "независимост "от правосъдието" и законите.
Не не обходимо да ми вярвате , защото знаете , че всичко си има "цена" , която е платена от това, което аз и семейството ми загубихме с помоща на тези велики вещи лица, прокурори , следователи и полицаи.
Димитрина Златарева - Станкова е брънка в бандата психиатри и психолози, кацнала като муха на ....това вонящото "произведение" . Там са кацнали и други нейни колеги, за които не знаете , докато не публикувам "документите" и пасвилите им. Тяхната професия е , да издават фалшиви документи , с невярно съдържание , обслужващи интереси на "инвеститорите на дребно", или на пркурорите - по цени на едро или срещу колегиални "услуги".
За съжаление , линковете не се качват.Експертизата се преписва и ще я пейсна тук, за да прочетете клевети и глупости , които после са откопирани с "копи-пейс" в постановлението на възложителя- прокурор.
Терзийски и Димитрина Станкова не са разполагали с личните ми данни, защото ме грабнаха от щанда без да ми позволят да си взема документите, затова са си измислили ЕГН , но това няма значение за прокурорите.
Те не са очаквали тогава , че тези "документи" ще увиснат като "прани гащи" , на простора на вниманието ви ,ще пробудят чувството ви за хумор, усмивката ви, ще съживят умрялото ви от скука усещане, че живеем в правова държава.
Правата на гражданите по закон и НК НПК , не са "крива работа", нали?
Не казвайте на никого , тайната , че седем години никое длъжностно лице от Прокуратурата , Съда , "Министерството на право-криво-съдието" не се заинтересова от тази порочна схема и практика.
Полицаи, поркурори, вещи лица - организирана схема работеща всеки ден - "хонорари" от хиляди левове , движещи се в точно определени посоки от и към хора като Терзийски ,Златарева .......
Не смея да споменавам имена на прокурори и полицаи, защото ....ме е страх и с основание - ТЕ СА НЕПОДКУПНИ , ПРАВИСТИ , ЮРИСТИ,МАГИСТРАТИ , ИМАТ СЪВЕСТ и за тяхната съвест и правдивост , знае целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.
Само и единствено Маргарита Михнева от Канал 3, отдели време,направи филм по този случай, предизвика стрес в ОДПЗ - София град . Директора на това заведение едва не получи инфаркт-видях един психиатър -пародия, с треперещи ръчички , изсъхнала уста , притеснен и ужасен от невъзможността на овладее обстановката и да я манипулира.
На довиждане , го попитах с усмивка как се чувства и защо изглежда така зле и му треперят ръцете.

Разберете какъв "невменяем правонарушител" съм- каня да посетите следните линкове:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФАЛШИВИ ЕКСПЕРТИЗИ - РУСЛАН ТЕРЗИЙСКИ + ДИМИТРИНКА ЗЛАТАРЕВА

Публикувам първичния документ , "сътворен" от Психиатри -мошенници , поръчково , без преглед, в пълен разрез с Наредба №23 , за извършване на такива експертизи, "възложена" от полицай, без да има предхождащо , възбуждащо постановление на СРП или Съд, В момента на ареста и освидетелсвуването ме, няма заявителски материал срещу мен - такъв е заведен на следващия ден в 8,30 сутринта.
Арестуван съм "на частно"с цел - именно да бъда освидетелствуван от бившия си съдружник, мой близък приятел и съратник.Повярвайте ми, той не е толкова "умен", образован и юридически подготвен, няма идеи за да може да възложи и организира такава високопрокурорска "манджа" , без създаден тил и организация на кадри - полицаи и психиатри.
Това мой приятел , се оказа "нещатен сътрудник на МВР" -/да не си помислите че е доносник- нее е е не, повервайта - той не е доносник/ и с трима полицаи от 03РПУ взети назаем , ме арестува лично от магазина ми , пред служителите и клиентите ми.
След ареста ми , съм сервиран на тоиз екип психиатри, които си "свършват работата" , съвсем безвъзмездно, "да не помислите че им е платено....не не/, професионално и честно /без съмнение/ , както ще се убедите сами. Полицаите извършили този арест , бяха разследвани, наказани, дознателката , злоупотребила с правата си, беше уволнена или пратена някъде в изгнание, шефа на 03РПУ беше сменен......но моята прокурорска сага тръгна от този момент.
Надявам се дави бъде интересно , защото казусът като тъкъв е нестандартен и интересен ......
Аз не съм преглеждан, защото отказах да говоря с психиатрите .....

В написаното, като започнете от ЕГН-то , всичко е фалшиво , но за това - по нататък.
Приятно четене на глупостите на "сговорната дружинка" - Терзийски - Златарева:


СЪДЕБНО- ПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Вещите лица д-р Руслан Иванов Терзийски, съдебен психиатър, експерт към СГС и Димитринка Златарева , психолог към ОДПЗС – София град ЕОД освидетелствахме

ЛЮБОМИРДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ,
Жив. гр. София, „Славия” бл. 20 вх. Б
По разпореждане на А. Ганчева, дознател при 03 РПУ във връзка с дознание № ЗМ 2342/04 г. със задача да преценим: Страда ли осв. от психично заболяване? Към момента на инкриминиране на деянието бил ли е в състояние да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи поведението си? Годен ли е да участва във фазите на наказателния процес?

ДАННИ ОТ ДОЗНАНИЕТО
От дознанието е видно, че Любомир Димитров Мулетаров е обвинен в това, че за времето от м. Юли до 17. 09. 2004 г. в гр. София, се е заканил с думите „ще те убия, ще те заколя, ще смажа теб и семейството ти” на лицето Калин Витанов Балканлиев и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му.
Осв. Съобщава „ Аз не съм лицето Любомир Димитров Мулетаров, не съм направил никакво престъпление”.
От протокола за разпит на свид. Калин Витанов Балканлиев” ... Мулетаров твърди, че е ненаказуем по всякакви закони, тъй като е починал отдавна, като за целта сам си еиздал некролог, удостоверяващ смъртта му /според него/, уронва авторитета ми предслужители, клиенти на фирмата, като твърди, че съм уволнен, че той управлява фирмата... Мулетаров системно притеснява мен, приятелката ми и детето ми, като това се изразява с системен тормоз по телефона, изразяващ се в обиди, заплахи...Унижава приятелката ми на публични места, като засяга интимната и неприкосновеност, изразяващо се в падане на колене и целуване на обувките на публични места и в офисите на фирмата, което е много унизително и уронващоавторитета на приятелката ми... В този сайт публикува изключително нелицеприятни и обидни епитети и изнудвания, за което прилагам копия... Към молбата прилагам смъртния акт, който си е издал Мулетаров, копие от интернет сайта...”
Свид. Чавдар Гълъбов споделя, че Мулетаров системно тормозел както свид. Балканлиев, така и останалите колеги с грубо и пренебрежително отношение, като включително симулирал припадъци.
Свид. Ива Чорапинова съобщава, че Мулетаров често е симулирал припадъци в присъствието на други хора и е говорел против Балканлиев.
ДАННИ ОТ КЛИНИКО-ПСИХИАТРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗВЪРШЕНО В УСЛОВИЯТА НА АМБУЛАТОРИЯ
Обективно: Психомоторно и говорно оживен, адистантен, многоречив сам налага словесен контакт. Емоционално – приповдигнат, с набелязана дисфорична зареденост. Мисловният процес е ускорен по протичане с бързи преходи от една тема на друга, което създава впечатление за разкъсаност. Налудни идеи от мегаломанния кръг за повишени вазможности, съчетаващи се с такива за чужд произход и самоличност. Множество неологизми. Волево хиперболичен. Дълбоко некритичен към състоянието си, без съзнание за психическо заболяване.
Споделя: „ Аз не съм Любомир Мулетаров, защото някой ми е присвоил това име. Това е псевдонил и не ми е истинското име. Това име е на мъртвец... Хората се движат по улици на мъртъвци и носят имена на мъртъвци. Вие след като сте жив, защо не сте щастлив... Аз съм йога, практикувам учението на н.нар. Учител. Не съм дъновист, но изучавам Дънов. Доставя ми удоволствие да го изучавам и практикувам. Аз съм честен мошеник. Признавам си че лъжа... Думата колега е от думата кол, което на енглийски е звъня... Бедните винаги искат много, но не могат да го получат...”
ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
При осв. Любомир Мулетаров се установяват данни за болестни отклонения в личностовата норма с трайна промяна на адаптивните възможности в психотичен ктил. Налице е устойчив когнитивен модел с болестна загуба на представата за реалност и изместване на преживяванията изцяло в собственото субективно пространство. Възприемането на действителността е налудно, с непоколебима убеденост в собствената правота, категоричност и непоколебимост на възгледите и убежденията. Мисленето е паралогично с подчертани резоньорски тенденци. Съдържа и множество специфични нарушьения – неологизми, изводими от болестната логика на осв.
Концепцията за собствената личност е също болестно променена с отчужденост от собствения аз, „живот” извън времето и обективната действителност.
На фона на обща емоционална изравненост и дистантност лесно възниква гневно дисфорична и агресивна готовност. Липсва възможност за корекция на болестните изживявания по рационален път. Не е възможно адекватно социално включване и функциониране на осв.
СЪДЕБНО-ПСИХИАТРИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Осв. Любомир Мулетаров е с интелект във високите граници на нормата, съответен на възрастта, придобитото образование и социален опит. Осв. Има више образование. Работил е във фирма. Семеен.
От клинико психиатричния преглед и психологичното изследване извършени в условията на амбулатория и въз основа на данните от дознанието се налага експертното становище, че при осв. се касае за МАНИЕН ЕПИЗОД С ПСИХОТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕЛЕЗИ НА АТИПИЗЪМ.
Основания за горното експортно диагностична оценка са:
-Болестно приповдигнато настроение на моменти с гневно дисфорични преходи / видно от психиатричния статус осв. е психомоторно и говорно оживен на моменти до степен на психомоторна възбуда, адистантен, фамилиарен, сам налага словесен контакт. На моменти в хода на интервюто става подчертано гневен и с агресивна зареденост/;
-Налудности от мегаломанния кръг за повишени възможности, съчетаващи се с такива за чужд произход и самоличност / видно от данните по дознанието и от споделеното от осв. в хода на психиатричния преглед твърди, че не признава законите в РБ, държавността, административните институции и че е свободен човек, обицетворяващ се с Исус Христос, понякога като Петър Дънов и ще възстанови правдата на земята, твърди че е нанаказуем по всякакви закони, тъй като е починал отдавна, като за целта сам си е издал некролог, удостоверяващ смъртта му/;
- Ускорен мисловен процес на моменти създаващ впечатление за разкъсаност с бързо прескачане от тема на тема, улесненост на асоциативния поток, като асоциациите са по сходство и несъществени признаци. Отпадане на ръководната роля на мисленето като цяло; Изострено пасивно внимание и отслабено активно;
-Болестно повишена волева активност, обуславяща и неадекватност на поведението като цяло.
Манийният епизод е фаза на биполярното афективно разстройство / манийно депресивна психоза; циклофрения/, за която характерни са болестните разстройства на афекта, мисленето и волята. Тя представлява душевно заболяване в клиничвия смисъл на понятиетол
Липсват достатъчни обективни анамнестични данни за проследяване на началото, хода и развитието на заболяването, дебютирало най-вероятно остро в рамките на месеци / видно от свидителските показания осв. се държал неадекватно, симулирал припадъци, отправял заплахи и оказвал психичен тормоз на служителите на фирмата, публикувал в интернет страници на фирмата текстове с нелепо съдържания, обидни епитети, заплахи и изнудвания/.
Белезите на атипизъм в клиничната картина - налудности с нелепо мегаломанен хакатер, неологизми, структурни разстройства на мисловния процес повдигат хипотезата за принадлежност на психотичният епизод към групата на шизоафективната психоза, за която е характерно съчетание на афективни и шизофренни симптоми.
Значително по-малко вероятна на този етап е хипотезата за декомпенсация на личностово разстройство с психотичен облик или за остра мегаломанна парафрения /дебют на шизофренна психоза с парафренна симптоматика/.
Манииният епизод по своята същност представлява качествено разстройство на съзнанието в списъл на чл. 33 от НК и лишава осв. от годностите му да разбирасвойството и знанчението на извършеното от него и да ръководи поведението си, както и да участва в наказателен процес и да носи наказателна отговорност.
При осв. е уместно приложението на чл. 89, б. „Б” от НК – принудително лечение на невменяеми правонарушители в районната психиатрична клиника.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

От клинико психиатричния преглед и психологичното изследване извършени в условията на амбулатория и въз основа на данните от дазнанието се налага експертното становище, че пи осв. се касае за МАНИЕН ЕПИЗОД С ПСИХОТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕЛЕЗИ НА АТИПИЗЪМ.
Манииният епизод е фаза на биполярното афективно разстройство / маниино депресивна психоза; циклофрения/, за която характерни са болестни разстройства на афекта, мисленето и волятал Тя представлява душевно заболяване в клиничния смисъм на понятието.
Манииният епизод по своята същност представлява качествено разстройство на съзнанието в смисъла на чл. 33 от НК и лишава осв. от годностите му да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи поведението си, както и да участва в наказателен процес и да носи наказателна отговорност.
При осв. е уместно приложението на чл. 89, б.”Б” от НК – принудително лечение на невменяеми правонарушители в районната психиатрична клиника.

София, 24.09.2004 г. ЕКСПЕРТИ:
1. /п/ /не се чете/
2. /п/ /не се чете/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оцелял на косъм от "чл. 89, б.”Б” от НК – принудително лечение на невменяеми правонарушители в районната психиатрична клиника." , несъден и неосъждан "свидетел", оцелял и все още жив , въпреки грижите на прокурор Грамов, ви насочвам към следните линкове:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОЕ Е ФАЛШИВОТО НА ТАЗИ ФАЛШИВА ЕКСПЕРТИЗА?


Кое е фалшивото на тази "фалшива експертиза", освен това , че ЕГН-то не е вярно , а други данни за мен липсват....защо ли? Кой и с какъв документ и по кое дело , на какви основания , определи реши и назначи тази експертиза? Къде е документа по нея?
Как при липсващо право и основание в закона за МВР , полицай може да назначи самоволно експертиза, по "несъществуващо и необразувано дознание" , ще си отговорите сами.

Цитирам единствената "Наредба №23 за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи" , която не е спазена и която МАСОВО НЕ СЕ СПАЗВА от полиция , прокуратура и вещи лица , както ще се убедите сами:СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗАЧл. 21. Съдебнопсихиатричната експертиза се назначава за установяване психичното състояние на лице, когато съществува съмнение за психично разстройство.
Чл. 22. Съдебнопсихиатричната експертиза има за задача да даде заключение при заподозрян, обвиняем, подсъдим, свидетел, пострадал или страна в гражданския процес относно:
1. вменяемостта по отношение конкретно деяние;
2. психичната годност за участие в предварително или съдебно производство;
3. психичната годност за изтърпяване на наказание и необходимостта от медицински грижи по време на наказанието;
4. необходимостта от прилагане на принудителни медицински мерки и техния вид;
5. психичната годност за разбиране и противодействие при упражнено физическо или психическо насилие;
6. дееспособността на лица при сключване на сделки и извършване на правни действия;
7. други задачи, поставени от органа, назначил експертизата.

/Виждате ли някъде тук , по този казус на има органа, назначил експертизата на гражданин, арестуван на частно ?/


Чл. 23. (1) Съдебнопсихиатричната експертиза се извършва в болнични или извънболнични психиатрични и други здравни заведения, в това число и в частни лекарски кабинети.
/не е записано че експертиза може да се извършва в МВР- нима в "експертизата" е мястото на извършването по този ВАЖЕН член? Масово експертизи се правят в полицията , без наличието на дело , без разпореждане от прокурор и съд./

(2) В особени случаи експертизата може да бъде извършена и извън здравно заведение или задочно или посмъртно по документи.

/Ще ви докажа, че аз съм "особен случай" и като такъв, съм освидетелствуван в полицията , а по късно и "посмъртно" , но това, когато му дойде времето./

Чл. 24. (1) За всяка съдебнопсихиатрична експертиза се съставя писмен документ, озаглавен "Съдебнопсихиатрична експертиза", който се състои от увод, данни от делото, данни от психиатричното изследване, експертно обсъждане и заключение.

(2) От делото се включват:

1. номер и дата на делото и кой орган го е образувал;

2. кратки съществени данни за характера на делото и естеството на деянието или съдебния спор;

3. кратко извлечение на същественото от показанията на обвиняемия, свидетелите или страните.

(3) Данните от психиатричното изследване включват:

1. анамнезни сведения с посочване на източника им;

2. сведения от всички допълнително събрани документи, особено за здравословното състояние на лицето, изпратено за експертиза;

3. резултатите от цялостното телесно, неврологично и психично изследване.

(4) Експертното обсъждане съдържа:

/Аз изглежда нямам семейство и колеги, нямам работна среда, нямам и престъпна биография, нямам социална анамнеза......здравен картон/

1. разбор на семейната (вкл. наследствената) и на социалната анамнеза, на биологичното, психичното и социалното развитие на изследваното лице, на миналите заболявания и на сегашното му здравословно състояние;
2. анализ на психичното състояние на лицето преди, по време и след извършване на деянието или действието - предмет на правен спор;
3. диагнозата на психичното заболяване и отражението на установената болест върху критериите за разбиране и ръководене на постъпките с оглед да се даде ясен отговор на поставените въпроси в смисъла на изброените в чл. 25 задачи на експертизата.
(5) В заключението се отразяват:
1. научнообоснованите изводи по поставената задача - окончателна, ясно формулирана диагноза и съдебнопсихиатрична оценка, както и допълнителни отговори на поставените пред експертизата въпроси;
2. конкретни медицински препоръки с оглед необходимите мерки или грижи с медицински характер спрямо лицето, обект на експертизата.
Глава четвърта.

СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Чл. 27. Съдебнопсихологичната експертиза има за задача да даде заключение при заподозрян, обвиняем, подсъдим, свидетел, пострадал или страна в гражданския процес относно:
1. равнище на развитието на интелекта и личностовата структура;
2. съответствие на интелект и личностово развитие спрямо календарната възраст;
3. психична годност правилно да се възприемат фактите, които имат значение за делото, и да се дават достоверни обяснения за тях;
4. оценка на личностово развитие и структура - ефективен живот и самоконтрол, интереси и насоченост на личността, умения за решаване на проблеми, други области;
5. анализ на психологичните преживявания и механизми, свързани с инкриминирано деяние, и на психологичните механизми на поведение изобщо;
6. други задачи, определени от органа, назначил експертизата.

Чл. 28. (1) Съдебнопсихологичната експертиза е самостоятелна или комплексна със съдебнопсихиатрична или друг вид експертиза.

(2) Съдебнопсихологичната експертиза се извършва амбулаторно или стационарно в здравни заведения или в частни кабинети и по изключение извън такова заведение (кабинет), задочно или посмъртно по документи.

/Ето за този член ви "намеквах", че ПРОКУРОР ГРАМОВ не може да чете човекът- "бъгнал се е" , прокурорска му работа, нямаща нищо общо с професията, а със зрението , съвестта на прокурора, които не са професионално определени по закон/

Когато едни изисквания на наредбата не са изпълнени и липсват , както е в този случай, може ли анонимката и пасквила , да се наричат "психиатрична експертиза" или просто да документ с невярно съдържание, съдържащ невярни обстоятелства и факти?

Никога не съм допускал за възможно , психиатрите да са толкова глупави и нагли , за да повличат със себе си прокурори и полицаи!
Не съм вярвал че "българския чадър" е български , но вече вярвам!
Не съм вярвал че "Темида" не вижда правдата и кривдата , но се оказва , че тя не иска да вижда , а везните и са бутафорни и нямат "протокол за точност"!
Ей хора, ако това не го бях преживял , нямаше да повярвам че е възможно в 21 век.
Ако не страдах, щях да се присмея като на пошла комедия, каквато всъщнот е!

Праните гащи и памперси на Терзийски неговите съдружници вонят от простора тук.
Тези гащи и памперси не са изпрани - зад думите ми стоят документи, които ще споделя с вас.
По тях ще видите следите на "кривото правъсъдие" , от което се отвръщат магистрати и медии, правозащитни органицаии , прокуратура и съд.
Ако имате познати приятели , от познати и непознати медии, ако има накакво разбиране и съчуствие, се радвам че съм ви заинтригувал с глупостите на глупаците /психиатри и психолози/ , въпреки усилията на които ,съм жив и здрав, даже с чувство за хумор.

"невменяем окъкан свидетел " поканващ ви , да посетите следните линкове:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОВИ ЩРИХИ И ИГРАЧИ В ПЪЗЕЛА НА ФАЛША:


Ето , едно постановление, което после е отменено , като незаконосъобразно , но то почива на лъжи и неверни обстоятелства, видими само за тези, които имат опит. Срещу мен никога не е имало дознание , това е първото прокурорско постановление по моя случай. Не може да има дознание, ако не е имало престъпление, ако това престъпление не е констатирано , анализирано , проучено и ако не ми бъде връчено , на мен и адвокатите ми, ако не ми е предявено по съответния ред. Ето затова, това "постановление" , отменено от съдия Ушев , който се е усетил и му благодаря.
Ако сте от професията, прочетете постановлението, в което няма никакви данни за извършено от мен престъпление. Твърди се че съм заплашил някого по телефона, без да е ясно дали имам телефон , дали съм говорил по телефона, кой е номера на този телефон, кога - в кой ден и кой час съм говорил по телефона.
Не е ясно , на кой телефон съм се обаждал , кога , в колко часа , няма записи на телефонни разговори, защото такива не е имало.
Това не е важно за красивата Прокурор Немска , както и за моя приятел , бивш съдружник, мой охранител , ангел пазител някога и някъде........Той е жена му, ни бяха най близките ни хора 14 години,семейни приятели, после съдружници , които съм обичал уважавал ....
Важното е пред-последното изречение , което ще прочетете ....... "капана" за мен и семейството ми .... заложен не от съдружника ми , а от някой съветник и грамотен прокурор:


РБ
СОФИЙСКА РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА
№ 43725/04
24.11.2004
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
гр. София, 16.11.2004 г.
М.НЕМСКА – прокурор при СРП, след като се запознах с материалите по дознание № ЗМ 2342/2004г. по описа на 03 РПУ – СДВР, пр. пр. № 43725/2004 г. по описа на СРП
У С Т А Н О В И Х:
Полицейското производство е образувано и водено срещу ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. с ал. 1 от НК за това че за времето от месец юли до 17.09.2004 г. в гр. София, се е заканил с думите „ ще те убия, ще те заколя, ще смажа теб и семейството ти” на КАЛИН ВИТАНОВ БАЛКАНЛИЕВ и с това заканване е възбудил основателен страх у пострадалия за осъществяването на тези заплахи.
След като обстойно се запознах с доказателствения материал по реда на чл. 234 от НПК установих следното:
Дознанието е образувано по повод подадена в РПУ молба от КАЛИН ВИТАНОВ БАЛКАНЛИЕВ относно отправени заплахи за убийство към него и приятелката му лично и по телефона от ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ- бивш негов съдружник. Жалбата е подадена на 17.09.2004 г.
На 21.09.2004 г. като свидетели по дознанието са разпитани ЧАВДАР ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ и СТОЯН ПЕТКОВ ГЕЧЕВ – служители във фирма ЕМ КОМПЛЕКТ и свидетелката ИВА ЧАВДАРОВА ЧОРАПИНОВА служителка във фирма ЕТ КАЛЕ. Същите са били свидетели на различни случаи при които МУЛЕТАРОВ се е държалнеадекватно за ситуацията, отправял е заплахи, обиждал и ругаел персонала.
На 17.09.2004 г. и на 08.10.2004г. е разпитван тъжителя КАЛИН БАЛКАНЛИЕВ, в чийто разпити са описани различни случаи при които МУЛЕТАРОВ се е държал грубо и е отправял различни закани и обиди.
На 21.09.2004 г. е съставен протокол за разпит на уличено лице на ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ в присъствието на служебен защитник. Разяснено му е за какво му се повдига и прадявява обвинение и правата му като уличено лице по дознанието. Последният отказва да подпише протокола, не се признава за виновен. Поради отказа протокола е подписан от поемно лице.
Още същият ден е назначена съдебно-психиатрична експетиза с участието на съдебен психиатър и психолог. На 24.09.2004 г. е изготвена възложената експертиза.Заключението на същата е, че при освидетелствуваното лице се касае за МАНИЕН ЕПИЗОД С ПСИХОТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕЛЕЗИ НА АТИПИЗЪМ. Характерни са болестни разстройства на афекта, мисленето и волята.Това представлява душевно заболяване в клиничния смисъл на понятието. По своята същност представлява качество разстройство на съзнанието в смисъла на чл. 33 от НК и лишава освидетелствувания от годностите му да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи постъпките си, както и да участвува в наказателен процес и да носи наказателна отговорност.
Съгласно императивната разпоредба на чл. 33, ал. 1 от НК не е наказателноотговорно лице, което действа в състояние на невменяемост – когато поради умствена недоразвитост ими продължително или краткотрайноразстройство на съзнанието не е могъл да разбирасвойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си. В конкретния случай уличеният ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ е невменяем – страда отдушевно заболяване в клиничния смисъл напонятието и съгласно съдебно-психиатричната експертиза следва да се приложи разпоредбата на чл. 89, б. „Б” от НК – принудително лечение на невменяеми правонарушители в районна психиатрична клиника.
С оглед на изложеното и поради липса на годен наказателно-правен субект наказателното производство следва да бъде прекратено.
На основание чл. 237, ал. 1, т.1, вр. с чл. 21, ал. 1,т.5, вр. с чл. 414 от НПК
П О С Т А Н О В И Х:
ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по дознание № ЗМ 2342/ 2004 г. по описа на 03 РПУ – СДВР, пр. пр. № 43725/2004 г. по описа на СРП образувано и водено срещу ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. с ал. 1 НК.
Препис от постановлението да се изпрати на ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ- ГР. София, ж.к. „Славия”, бл. 20, вх. Б и на КАЛИН ВИТАНО БАЛКАНЛИЕВ – ГР. София, кв. „Княжево”, ул. „776” № 3
След влизане в сила на постановлението делото да се докладва в сектор „ИНПА” при СРП за образуване на процедура по реда на чл. 89, б. „Б” от НК.
Постановлението може да се обжалва в 7 дневен срок от получаването му пред СРС – НК.

ПРОКУРОР: /п/ не се чете / печат/
/М. НЕМСКА/

Ето така , ако бях проспал една седмица, ако не бях грамотен, ако не четях задълбочено, ако нямах контакти с по грамотни от мен , щях да се отзова в "психиатрията" , да ме съсипят с някоя друга инжекция и ..адиос на фирмата, на семейството , на децата ... в името на парите и интересите.
Нещата загрубяха , чак сега ме хваща страх, какво е могло да стане тогава, от грижата на Прокурори , психиатри и полицаи.....
Виждате и усещате,нещата не са били весели и безопасни, поставете се на мое място...усетете безсилието си, когато сте изправен срещу безсъвестна машина, овластена , коварна , образована , продажна , корумпирана.....
СъдЕБНАТА машина , направо си ме ЕБНА, грамотно, професионално, организирано ...по НПК НКи разни други членове.
Ей какви опашати прокурорски лъжи , разкрити в последствие от съдия Ушев , обявени за незаконосъобразни:

"На 21.09.2004 г. е съставен протокол за разпит на уличено лице на ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ в присъствието на служебен защитник. Разяснено му е за какво му се повдига и прадявява обвинение и правата му като уличено лице по дознанието. Последният отказва да подпише протокола, не се признава за виновен. Поради отказа протокола е подписан от поемно лице."

Лъжа , от началото до края - официален документ с невярно съдържание, но няма кой да бръкне в помията и да види , какво и кой са вътре в тази помия.

Тогава адвокат на фирмата беше г-ж Червенякова , която също има спомени от събитията , впечатления от това , което е могло да ми се случи в демократичната страна България , където можеш да правиш безнаказано всичко, ако си прокурор.

Кой се интересува от този случай?
Никого от тези, които получават власт и заплата , които могат и са длъжни да се "самосезират"и да потърсят пипалата на организираната група от длъжностни лица, които могат да планират , организират и проведат такава схема, на изхода на които стоят десетки , даже стотици хиляди левове- чужди и лесно присвоими ако имаш съдружници, облечени с хубави дрехи и с власт.
Но това не е всичко и ...ще продължа утре.
Кой се интересува от този случай? Кой има познати , приятели известни журналисти , с позиция , с авторитет ?
Кой има познати в чужбина, които ........
Има ли някой ?

Ако има някой тук, нека види какво нямаше да се случи, при условието , че нямах адвокат и съдия Ушев не се беше произнесъл за незаконноста на това постановление:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/
Това е внучката на обречения невменяем :
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
 
Мнения: 12

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта