СРП + д-р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев, Наталия Цолов

Особена част на Наказателното право - видове престъпления. Престъпления против собствеността. Престъпления срещу правата на човека. Престъпления срещу мира и човечеството.

Разработки по НП - Особена част

СРП + д-р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев, Наталия Цолов

от 0001 » Чет Фев 23, 2012 8:29 pm

Излагам ви факти , за СХЕМА на прокурорски "чадър" върху неверните психиатрични поръчкови експертизи , възлагани и изготвяни по поръчка на прокуратурата.
Целта на тези експертизи ще установите сами, като прочетете, е по "указания" на прокурор Грамов .Той отказва да привлече като обвиняеми вещите лица, за издаване на документи с невярно съдържание". Целта на тази "експертиза" изготвена от бялата психиатрична мафия е, да помогне на осъдения психиатър Терзийски и колежката му -Златарева , да избягнат правосъдието по чл 291 от НК.Това става под диктовката и с помощта на "професионалиста" прокурор Грамов от СПР.
ПРокурорът , отказва да реагира на жалба и данни за извършено престъпление по НК .
Четете и се наслаждавайте на Българската правосъдна система и на съвестта на един "прокурор- адвокат" на лекари и психиатри , по наказателни дела срещу тях:


до Г-н Грамов - Районен прокурор

при Софийска Районна ПрокуратураЖ А Л Б А

От Любомир Димитров Мулетаров, София 1309; Зона Б 18; Бл. 1; вх. А; GSM – 0888710202СРЕЩУ: експертиза на ОДПЗС София –
град д-р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев, Наталия Цолова .Уважаеми г-н Прокурор,

На 21. 03. 2010 година, без да съм следствен или осъден, се явих доброволно на психиатрично изследване в ОДПЗС София - град, с цел да изчистя името си, набедено и оклеветено от ”псевдо- психиатрична” експертиза от д-р Терзийски - Златарева, изготвена ми, без да ми е извършван преглед .
Доброволното ми явяване в ОДПЗС стана по Ваше разпореждане .
В изпълнение на това разпореждане , психиатри от ОДПЗС София – град – в състав : д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, даде заключение с експертно мнение от 31. 03. 2010 г., че в момента съм здрав . Медицинското заключение приемам - като изводи. Като цяло обаче, експертното мнение е пълно с лъжи, клевети и невярни обстоятелства и факти , нямащи отношение към здравния ми статус, съдържа тенденциозни неточности, грешни предположения и невярни твърдения. Моля, тази експертиза да се разглежда, като съучастна на експертизата, изготвена от екипа Терзийски – Златарева , мотивирана от конфликти на интереси, които ще изброя .
Ето защо, посочените експерти се съсредоточават в тълкуването на глупави твърдения и изводи написани в експертизата на Терзийски, които последния просто си е съчинил , за да мотивира болестното състояние, което ми е приписал – БЕЗ ДА МЕ ПРЕГЛЕЖДА.
Допускам предположението, че тези десетки невярни обстоятелства и факти, които ще изброя по долу, може би дори са вмъкнати умишлено с цел да помогнат на колегите им Терзийски и Златарева, да избегнат последствията от деянието си – издаване на невярна експертиза.
Получава се така че, експертно мнение е официален документ, съдържащ невярни обстоятелства и факти, злепоставящо ме и внасящо необосновано съмнение в психическия ми статус в минало време .

Ето някои от най-характерните неточности, съдържащите се в Експертното мнение на ОДПЗС от 31. 03. 2010 г. :

Страница 4 : “ПРЕГЛЕДЪТ БЕШЕ ИЗВЪРШЕН СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ и отлагане, поради (първоначалния отказ на г-н Мулетаров да се яви в диспансера ?), за което уведомихме писменно СРП и последва нейното разпореждане до 03 РПУ , (за принудителното му довеждане ?).”
Това твърдение е абсолютна лъжа !
Вие г-н Прокурор, най-добре знаете , че д-р Живков – директор на ОДПЗС , отказа писменно да назначи комисия (“поради конфликт на интереси” – това са негови думи ) и се обърна към Вас , да насочите експертизата към друго лечебно заведение.
Писменния отказ на д-р Живков е при Вас в преписката.
Доктор Секулов лъже официално , че съм доведен принудително.
Самия той прекрасно знае истината, лично му звънях многократно с въпроса кога ще започне прегледа. Звънях му , звънеше му и моя юрист,
г-н Йосифов. Докато д-р Живков ни съобщи причината за забавянето / че е поискал от Вас да го освободите от това задължение /, д-р Секулов забрани на мен и на г-н Йосифов да го безпокоим “да спра да му досаждам” ?! и да чакаме докато ме уведомят. Да ме “уведомят” –– за какво ?
Тези факти са лесно доказуеми. Оставам на Вас да прецените какъв интерес има лекаря Секулов да лъже така безобразно.

Страница 3 “ Еспертите от ОДПЗС София – град ; приемат , допускат , цитират и се позовават на клевети и лъжи, които фигурират в оспорва-ната диагностичната оценка на Терзийски – Златарева. Многократно съм заявил отказ да съм автор на такива очевидни глупости.
Тези абсурдни твърдения е ясно защо ми се приписват от д-р Терзийски.
Той чрез подобни фантазии се стреми да докаже мое болесно състояние и да подкрепи експертизата, която буквално си е изсмукал от пръстите. Защо обаче д-р Секулов, е отделил толкова време и място за да ги обсъжда е друг въпрос. Многократно заявих на д-р Секулов, че не не съм говорил подобни глупости. Той ме видя и разговаря с мене продължително. Нима не вижда абсурдността на твърдението, че съм имал “ налудности от мегаломанен кръг , съчетаващи се с такива за чужд произход и самоличност , олицетворяващ се за Исус Христос, понякога за Петър Дънов и че ще възстанови правдата на Земята .... и т.н ” Позоваването на такива чужди и невярни твърдения, в медицински документ към м. април 2010 година, /твърдения каквито никога не съм изричал и няма никакви доказателства да съм ги изричал / и свързването им с психичното ми здраве, е клевета.
Такава задача дори не е формулирана в постановлението на СРП.

Моля, да обърнете внимание г-н Прокурор - от една страна д-р Секулов се подписва под експертиза, че не ме счита за луд, а в същото време надълго и нашироко коментира очевидно налудни твърдения уж казани от мен. Що за тънка граница намира той между лудоста и нормалноста.
Аз например, ако някой започне да твърди пред мен подобни неща , без най-малко колебание ще го счета за душевно болен. Вие наверно също.
За какво му е на д-р Секулов да прави такава еквалибристика , хем приема че съм нормален, хем надълго и нашироко обсъжда преписвани ми налудни изказвания присъщи само на очевидно болни психически хора. За мен остава само съмнението, че по някакъв начин залага в експертизата си възможност неговия колега д-р Терзийски да се спаси от търсенето на отговорност за деянието си.
Сигнализирам ви, че е налице явен конфликт на интереси, касаещ чувствени и сърдечни отношения между хора и лекари, с различна от моята сексуална ориентация, които се стремят да се подпомогнат . Това става за моя сметка и за сметка на нарушаване на човешките ми права. Доктор Терзийски далече не е единствен от лекарите , даващи невярни твърдения относно психическото ми състояние, със сексуална ориетнтация различна от моята.

Страница 4

Записано за мен е:
“...Налице е известна параноялна нагласа, сензитивност, мнителност и подозрителност ...” , от записа става ясно , че имам параноидна мнителност . Това е лъжа – спокойно информирах “специалистите от ОДПЗС“, че имам резерви и недоверие към тях, защото техни колеги, специалисти като тях се гаврят вече пет години с мен. Нима очакват да им имам доверие ?
Дори след обстоятелстото, че повече от три месеца отказ- ваха да започнат да ме преглеждат и правят експертиза поради “конфликт на интереси” –– това те го казват и пишат официална до Вас ! И след това се експертите се чудят на странца 7 , “защо не мога да осъществя връзка пълна с доверие”, без да обясняват , че е налице явна и очевидна разлика в сексуалната принадлежност .

Страница 3

“Теоритично съществува вероятност и е възможно съществуването на “диссимулация на психопатологични мисли и преживявания, за които нямаме клинични потвърждения “. Без да съм болен и психопат, съм жертва на психиатри , лишен съм от констутиционно право да участвувам в съдебен процес .
Психиатрите от ОДПЗС имат ясно формирана задача, в нея не фигурира абсурдно “теоритично” произнасяне за “възможен” психиатричния статус , “без наличие на клинични данни” /цитирам/. При липса на клинични данни, експертите надълго и на широко обсъждат липсата и са записали : “Теоритично съществува вероятност и е възможно . ..”
Задачата, ясно формулирана , не изисква теоритизиране, а точни и конкретни експертни преценки , получени при прегледа ми , каквито очевидно липсват . Експертите затова са записали изрично , че нямат клинични потвърждения за такъв извод , следователно такъв запис не би трябвало да съществува, но той е факт – на стр 6. Защо им е подобна еквилибристика питам пак? Това не прави ли документа невярен ?
На страница 8 се твърди за наличие на друга експертиза , касаеща ме, без експертите от ОДПЗ да разполагат с нея : “Защо и друг експерт /д-р Цветислава Гълъбова/, без връзка с първите двама, по същото време дава заключение за “невменяемост” с диагноза “ Шизофренна психоза” “ , без тази експертиза да е приложена към експертното мнение но ОДПЗС . Как може да се обясни , че “специалистите” от ОДПЗС се позовават на документи, с каквито не разполагат ? И ако имам такава диагноза , как същите те , се произнасят че съм здрав ?
Същите тези “обективни “ експерти не приемат, не цитират и не се позовават на двете частни психиатрични еспертизи / д-р Мешекова , психолог Огнянова , д-р Емилия Велева и психолог Н. Иванова /, които съм предоставил преди прегледа? От тези две задълбочени експертизи , макар и частни , е безспорно видно че съм здрав , дееспособен както сега, така и в минало време. Тези констатации , не се покриват с “интересите” на д-р Секулов , затова той ги игнорира .
Мотивирани от служебни, професионални, колегиални и интимни причини , Секулов и ОДПЗ “удобно” поставят под съмнение моето психично състояние в минало време. Така дават възможност на осъдения вече за невярни експертизи, д-р Терзийски, да “мине метър” за издадената невярна експертиза, касаеща здравето ми . Така помагат и на колежката си , от другия кабинет – Златарева , но в моя вреда и против нормите на професионалната си етика.
Видно от мнението на ОДПЗС, д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова , приемат че има и цитират “съдебно психиатрична ексеприза “ на Терзийски , в която няма нито едно клинично доказателство, психиатрични тестове, анамнеза , дори и наблюдения , обосноваващи мое психично заболяване. Тези “липсващи” тестове, анамнези, прегледи и наблюдения са задължителни за всяка експертиза. Съгласно чл. 6 от Наредбата, експертизите задължително се провеждат в болнични заведения или лекарски кабинети . Ескпертите от ОДПЗС изпълниха всички условия на Наредбата , но когато се намесят колегиални и интимни отношения , същите тези експерти приемат , че мога да бъда освидетелствуван без каквито и да е данни и преглед , както това са сторили Терзийски – Златарева.

ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

Считам, че не е необходимо да цитирам и останалите пасажи от експертизата, които съдържат противоречия , теоретизиране и лъжи в експертното становище - Вие ги виждате.
Моля, само да прецените - смисъла и съмнението , които е видял д-р Живков, декларира наличието на “конфликт на интереси” при първия отвод на ОДПЗ, да се произнася по психичното ми здраве.
На основание на гореизложеното, моля да бъдат изяснени фактите и причините , експертното мнение , издаден по Ваше разпореждане от ОДПЗС , да съдържа такива явно подвеждащи , лъжливи и неверни твърдения имащи за цел да подведат и заблудят СРП и Съда, както и за да получат за това не малък хонорар.
Моля да привлечете експертите ОДПЗС - д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, като съучастници на експертите „Терзийски – Златарева” , поради наличие на явно невярни обстоятелста и факти в „експертното мнение” на ОДПЗ от 31. 03. 2010 г.


София, 25. 05. 2010 г. Любомир Мулетаров

Обръщам се с апел за съдействие от тези, които имат връзки и контакти с "разследващи журналисти", с такива които могат да вдигнат скандал за прокурорските чадъри в медиите или извън граница.
Случая е достоен за скандал, а предстои , да публикувам и други документи ,за други психиатри и други чадъри- това не е последния.
Коснстатирайте верността на сентенцията :
"В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПРАВИШ ВСИЧКО КОЕТО ИСКАШ,АКО СИ ПРОКУРОР"

За да съпоставите фактите и лъжите на прокурора и "ЧЕСТНИТЕ И ПОЧТЕНИ ВЕЩИ ЛИЦА" ОДПЗС - д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, ви каня да разберете отношението ми към църква и религията, показано в следния клип:
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
 
Мнения: 12

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron