Страница 1 от 1

Въпросник по Политически и правни учения (ПУ)

МнениеПубликувано на: Пет Сеп 21, 2007 5:15 pm
от Nelly
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет


Катедра “История и теория на правото”

Въпросник по Политически и правни учения
(Общ курс)


1. Същност и история на науката за политическите и правните учения.
2. Политически и правни учения на Древния Изток. Месопотамия, Древен Египет, Древен Иран, Юдея, Древен Китай, Древна Индия.
3. Политически и правни учения на Древна Европа. Гърция и Тракия.
4. Политически и правни учения на Древна Европа. Рим.
5. Политически и правни учения на Средновековието. Арабския Изток. Византия. Русия. България. Западна Европа.
6. Политическите и правните възгледи на Н. Макиавели, Ж. Боден, Т. Мор, Т. Кампанела.
7. Политическите и правните възгледи на Х. Гроций, Т. Хобс, Б. Спиноза, Дж. Лок, Ч. Бекариа, Ш. Монтескьо, Ж. Ж. Русо, Т. Пейн, Т. Джеферсън, А. Хамилтън, И. Кант, Г. Хегел.
8. Същност на политическата идеология. Консерватизъм. Анархизъм. Фашизъм. Християндемокрация. Социализъм и комунизъм. Ционизъм. Либерализъм.
9. Теории за социалната стратификация. Маси. Класи. Касти. Елит. Номенклатура. Интелигенция. Интелектуалци.
10. Теории за справедливостта.
11. Теории за суверенитета.
12. Национална сигурност. Армия. Военни доктрини. Война и мир.
13. Същност на политическото решение.
14. Политическо пространство и геополитика.
15. Европеизъм. Същност на европейския федерализъм.
16. Балканизация. Илюзии и реалност на балканския федерализъм.
17. Империите на “черното злато”. Ролята на петрола в световната политика.
18. Тайните общества и политическите процеси. Масонството.
19. Специалните служби и политиката.
20. Политическите институции.
21. Гражданското общество.

ИЗГОТВИЛ: Ст. н. с. Доц. Янко Янков