Конспект по Правен режим на международните организации (ПУ)

Конспект по Правен режим на международните организации (ПУ)

от Nelly » Пон Сеп 24, 2007 2:50 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Въпросник по “Правен режим на международните организации”

1. МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ТЕОРИИ.

2. ПРЕДИСТОРИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МНОГОСТРАННАТА ДИПЛОМАЦИЯ И ПОЯВА НА ПЪРВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

4. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

5. ВИДОВЕ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ – ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ.

6. МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН СТАТУС НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМУНИТЕТ И ПРИВИЛЕГИИ.

7. ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРЕД ВЪТРЕШНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВИТЕ. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИЯ СТАТУС НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

8. ДОГОВОРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ОТГОВОРНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

9. УЧРЕДЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НA МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ДРУГИ ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В ТЯХ.

10. ПРОЦЕС НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. АКТОВЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОНЯТИЕ ЗА ВЪТРЕШНО ПРАВО/ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

11. ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

12. ПРАВЕН СТАТУС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИВИЛЕГИИ, ИМУНИТЕТИ, УЛЕСНЕНИЯ, НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

13. ООН. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ. СТРУКТУРА. ГЛАВНИ ОРГАНИ.

14. СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ. СЪСТАВ, ПРАВОМОЩИЯ, ПРОЦЕДУРА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ, НАЛАГАНИ ОТ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ.

15. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ООН. ОРГАНИ. ПРАВОМОЩИЯ. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА.

16. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА ООН.

17. СЕКРЕТАРИАТ НА ООН. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР.

18. ВЪПРОСЪТ ЗА РЕФОРМАТА НА ООН И СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ.

19. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СИСТЕМАТА НА ООН.

20. ОССЕ.

21. СЪВЕТ НА ЕВРОПА.

22. НАТО.

23. ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Уч. 2006-2007 г.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта