31. Престъпления по служба.

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

31. Престъпления по служба.

от aahz » Пон Авг 13, 2012 12:02 pm

31. Престъпления по служба


-- А -- Престъпление по служба по чл. 282 НК
- най - общо от общите престъпления по служба; към него се прибягва, когато специализираните органи осъществяващи наказателно преследване не могат да намерят други разпоредби, с които да обосноват наказателната репресия. Подобни са и съставите за безстопанственост.

І) Основен състав по чл. 282, ал. 1 НК:
1) изпълнението е в 4 форми, които могат да се групират две по две:
(1) Нарушаване или неизпълнение на служебни задължение
(2) Превишаване на власт и превишаване на права.
* разликата между двете двойки е, че при първата деецът действа или бездейства в кръга на своята служба, а при втората - излиза извън обхвата на своите правомощия;
* разликата вътре в двойките е дали поведението е активно или активно. При втората двойка още с Пост №3/1982г. Пленума на ВС- хипотези:
-Превишаването е по вертикала - навлиза в правомощия спадащи в компетентността на горестоящо длъжностно лице;
-Превишение по хоризонтала - навлиза се в правомощия на длъжностно лице от същия ранг, но с друг обхват на правомщия от тези на дееца;
-Когато дадено решение следва да се вземе от колективен орган, а деецът го взема еднолично.
* разликата вътре във втората двойка е дали субектът е само длъжностно лице или е и орган на власт - при превишаване на властта той е и орган на власт;
2) довършеност - съставът е резултатен - вследствие изпълнението на престъплението могат да настъпят немаловажни вредни последици. Уточнение:
-Могат да настъпят - достатъчно е да е създадена опасност, за да е довършено престъплението
-Вредни последици, а не вреда или щета - понятието включва вреди и от имуществен, и от неимуществен характер
-Да са немаловажни
3) субект - особен - само длъжностно лице, а при третата форма на изпълнение е и орган на власт;
4) от субектвна страна - пряк умисъл
5) специфична цел - дадена в 3 варианта:
- да набави за себе си облага;
- да набави за другиго облага ФЛ илиу ЮЛ;
- да се причини другиму вреда - тук според съдебната практика се разбират вредни последици в смисъла по- горе.


ІІ) По-тежко наказуеми хипотези по чл. 282, ал. 2 - 5 НК

-- Б -- Използване на длъжностно качество по чл. 283 НК
1) изпълнение - използване на служебното положение
2) субект - особен - само длъжностно лице
3) от субективна страна - пряк умисъл;
4) специфична цел - да набави за себе си или другиго имотна облага
* Разграничаване от подкуп: при чл. 283 НК става въпрос за използване на служебно качество и се характеризира с това, че се получават облагите от дееца за едно общо благоразположение - не се очаква да извърши нещо конкретно по служба в случая.

-- В -- Съобщаване или обнародване на информация по чл. 284
1) предмет - служебна тайна, която понякога може да представлява и класифицирана информация, въпреки че не е държавна тайна
- служебната тайна е поверена на дееца или му е достъпна по служба;
2) изпълнението се изразява в съобщаване другиму или обнародване на такава информация;
3) допълнително условие - нанася се вреда на държавата, организацията, фирмата или частно лице;
4) субект - особен - само лице с длъжностно качество;
5) от субективна страна - пряк умисъл - да се включва и знанието че информацията е служенбна тайна
* по ал. 2 - 3 има специфика с оглед субекта


-- Г -- Престъление по чл. 284а НК - регламентирано е, за да не се допуснат злоупотреби от лицата, работещи в Комисията за разкриване досиетата (ЗДРДОПБГДСРСБНА)
1) предмет е информация или документ въз основа, на които се решава въпросът за принадлежност или непринадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
2) изпълнението е разгласяване на информация или разпространяване на документ с такава информация
3) допълнително изискване - това да е станало в нарушение на специалния закон за разкриване
4) субект - само длъжностно лице от състава на комисията - такова, което в това му качество се е сдобило с информацията или документа;
5) от субективна страна - пряк умисъл


-- Д -- Престъпление във връзка със СРС по чл. 284в НК
1) изпълнението е в 2 варианта: разрешаване или разпореждане да се използват СРС, да се прилагат или да се съхранява информация получена чрез тях;
2) допълнително изиксване - това да е противозаконно;
3) субект е само длъжностно лице
4) от субективна страна - умисъл


-- Е -- Допустителство по служба по чл.285 НК
1) изпълнението се изразява в допускане подчинено на дееца лице да извърши престъпление свързано със службата или работата му - т.е. пасивно изпълнение
*Допуснатото престъпление може да е непредпазливо.
2) субект - само длъжностно лице
3) от субективна страна: умисъл

* Разграничение между допустителството и помагачеството чрез бездействие като форма на съучастие? Защо доопустителят при умисъл не се третира като съучастник? Изключение от общността на умисъла се допуска при помагачество - подпомогнатият може да не съзнава че е подпомогнат - допуска се само, когато помагачеството е с активно поведение. Но случаите както по чл.285 НК, когато се допринася за умишлено престъпление с пасивно поведение умисълът означава липса на съучастие и ако я нямаше чл.285 НК допустителя нямаше изобщо да може да бъде наказан.
- още основните състави на тази група престъпления изискват длъжностно качество - това са т. нар. „същински длъжностни престъпления”;
- при чл. 195,ал.(2),т.5 НК- имаме „несъщинско длъжн престъпление” - това е от значение заради формата на съучастие по чл. 21, ал.(4) НК. Тук длъжностните престъпления са общи, а не специални дали се засягат само обществените отношения, свързани със служебната дейност;
- ако се засягат и други обществени отношения - тогава са специални длъжностни престъпления. Тук имаме същински общи длъжностни престъпления.
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron