Данъци - понятие

Разработки по Данъчно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Данъци - понятие

от soraya » Съб Мар 31, 2012 4:31 pm

Данъците имат икономическа и правна характеристика. Проектобюджетът на държавата се изгражда на база постъпления от данъци.
1. Юридически белези:
а) данъкът е публично субективно право на държавата да получи определени парични средства. Говори се за фискален данъчен суверенитет на държавата. На това право съответства корелативното задължение на данъчно-задължените лица;
б) данъците са законово установени вземания на държавата;
в) вземанията са невъзвратими - държавата не поема задължение към данъчно-задължените лица (ДЗЛ) да върне сумата при определени условия. От икономическа гледна точка говорим за косвена възвръщаемост;
г) данъците са безвъзмездни вземания за разлика от таксите - данъкът се определя едностранно от държавата в качеството й на власт, реализираща държавния суверенитет. Договорното начало тук е изключено. Данъците не са санкции.
Установяват се като задължение за всички ДЗЛ. Те възникват по силата на закона, а не във връзка с издадения данъчен акт, който има декларативно действие;
д) данъците като вземания на държавата са непрехвърляеми - това не изключва възможността данъкът като парично задължение да се плати доброволно от 3то лице;
е) неизпълнението на данъчното задължение е скрепено с държавна принуда.
2. Видове данъци:
а) в зависимост дали ДЗЛ е и платец:
-преки (ДОД, корпоративен данък)
-косвени (ДДС)
б) според системата за определяне на данъка:
-пропорционални - данъчната ставка е пропорционална величина, променя се само данъчната основа
-прогресивни - данъчната ставка се изменя с увеличаване на данъчната основа
-в абсолютен размер
в) в зависимост от това какво стои в основата на данъчното облагане:
-лични
-имуществени - подоходни и имуществени в т.см.
г) с оглед на това в кой бюджет постъпват:
-републикански
-местни
3. Принципи:
*Принцип на законоустановеност- водещ принцип. Отнася се до всички елементи, характеризиращи данъка, включително данъчните облекчения (чл.60 КРБ)
* Данъчна справедливост - извежда се отново от чл.60, КРБ. Данъкът следва да се съобразява с дохода и имуществото на лицата. Данъците нямат конфискационен характер, а данъчната тежест трябва да е поносима.
* Еднакво приложение на данъчните закони - Данъчната равнопоставеност обаче не е абсолютна и не изключва възможността за създаването на специален режим за определени групи лица.
4. Данъчна политика:
- дали данъците следва да са 1 или повече в една държава
- на кои данъци да се дава приоритет - преобладава разбирането, че на косвените
- до каква степен да има данъчни преференции.
 
Мнения: 9

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта