31. (СУ) Индивидуална работна заплата.

Разработки по трудово право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

31. (СУ) Индивидуална работна заплата.

от atanassoff » Пон Мар 23, 2009 4:27 pm

31. ИНДИВИДУАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.

1. Минимална, начална и основна работна заплата.

Размерът на минималната работна заплата се определя от МС – чл. 244, т. 1 КТ. Минималната работна заплата за страната е най-ниско равнище, което може да се договори между работника и служителя и работодателя. Нейната функция е да покрие жизненото равнище и основните потребности на човека.
Размерът на ТВ, различно от минималния за страната се определя по два начина:
- по нормативен път се определя размерът на възнаграждението за съответна длъжност и под този размер не може да се слиза – това е т.нар. начална работна заплата. Тя се определя по нормативен път за работещите в държавната администрация.
- с вътрешен акт на работодателя, който се нарича Правила за работната заплата. Тук работодателят установява минимални равнища на ТВ за съответни длъжности. В практиката е възможно началната работна заплата да се определи с колективен трудов договор (КТД). В КТД могат да се уреждат само по-добри условия от тези в закона в широк смисъл на думата.
Основната работна заплата по арг. от чл. 66, ал. 1 – това е заплатата, която се договаря между работника и работодателя, съобразно закона и КТД. Работодателя определя и договаря размера съобразно квалификацията на работника или служителя , както и съобразно жизненото равнище. Така чл. 4, ал. 1, изр. 1 от Наредбата гласи „Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа.”
За бюджетните учреждения съществуват максимални граници на работната заплата за дадена длъжност. В държавната администрация с постановление на МС също са фиксирани минимална и максимална граница за всяка една длъжност. Такива ограничения са въведени и за държавни предприятия, които са губещи. Ограничението на максималния размер на ТВ се постига чрез специални задължение на работодателя за всяко увеличение да внася значително по-високи данъци. В частния сектор няма ограничения за максималния размер на ТВ. Тук важат правилата на търсене и предлагане.

2. Определяне на индивидуалното ТВ. Допълнителни възнаграждения.

Размерът на ТВ се определя в ТД или в допълнително споразумение по чл. 107 КТ. Работодателят не може едностранно да променя в посока надолу работната заплата на работника или служителя, но може свободно да я променя в посока нагоре.
В Наредбата по делегация на чл. 244, т.2 КТ са определени минималните размери за допълнителните ТВ. За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях, се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0,10 лв.
В чл. 10 от Наредбата се определя и допълнителното плащане за трудов стаж и професионален опит. Става въпрос само за стаж и професионален опит съответен на ТФ на работника или служителя. Размерът на ТВ се увеличава с 0,6 % за всяка прослужена година на същата или сходна работа. Преценката дали работата е сходна прави работодателят. Право на допълнително възнаграждение има работник или служител, който работи за един работодател макар и на различни работи. Право на допълнително възнаграждение имат и лица, които притежават научната степен „доктор” и „доктор на науките”.
За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго. Ако положения извънреден труд е през почивни дни размерът на ТВ е „+50%”, а през официални празници – „+100%”.

3. Брутна заплата.

Съгласно чл.3 от Наредбата Брутната работна заплата се състои от:
- основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
- допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
- други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.
Брутната работна заплата е основата, върху която се изчислява изплащането на обезщетенията по Глава 10, рздел II, както и заплатата по време на отпуск. Брутното ТВ има значение и за базата, върху която се правят вноски за общественото осигуряване.

Именно брутната работна заплата представлява индивидуалното ТВ на работника или служителя. То е индивидуално, тъй като е различно от ТВ на работник или служител на една и съща длъжност със същите допълнителни възнаграждения.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron