55. Преобразуване - форми. Съотношение на замяна.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

55. Преобразуване - форми. Съотношение на замяна.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:33 pm

55. Преобразуване - форми. Съотношение на замяна.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Същност и принципи на преобразуването.

1.1. Възможност за преобразуването. Режимът се отнася само до преобразуването на ТД. Не е възможно преобразуването на ТД в ЕТ и обратно; нито ТД в кооперация, в гражданско дружество или ЮЛНЦ и обратно. Не може да се преобразува и ТД в несъстоятелност, освен ако оздравителният план предвижда това.Възможно е едно ТД в ликвидация да бъде преобразувано, но само ако прекратеното ТД бъде продължено и възстанови търговското си качество при предпоставките, посочени в чл. 274, ал. 1 ТЗ.
1.2. Същност и фактически състав. Смисълът на преобразуването е да се избегне ликвидацията, въпреки че и понастоящем режимът на преобразуване е доста сложен.
Преобразуването представлява един смесен фактчически състав, при който ТД или имущество на едно или повече ТД, преминава върху едно или повече ТД, а съдружниците на прекратеното дружество придобиват дялове респ. акции от новото ТД. Възникват няколко групи правни последици по тоншение на съществуващото дружество, на неговото имущество и на членствените права на участниците в него.
1.3. Принципи на преобразуването.
1.3.1. При всички форми на преобразуване преобразуващите се дружества може да са от различен вид, доколкото закон не предвижда друго (чл. 261, ал. 2 ТЗ). „Друго” предвижда ЗППЦК.
1.3.2. Преобразуването не засяга интересите на трети лица. По отношение на кредиторите съществува различна форма на защита от закона, като тя по принцип може да бъде предварителна и последваща. У нас защитата е най-вече последваща. Преобразуването не може да бъде оспорено по исков път.
1.3.3. Преобразуването не трябва да засяга интересите на съдружниците и акционерите, участващи в преобразуващите се дружества.
Съдружниците респ. акционерите на преобразуващите се дружества придобиват дяловете/акциите в новите дружества, които трябва да отговарят на справедливата цена на дяловете/акциите им в старото дружество (чл. 261б ТЗ). Съществуват три групи методи за определяне на цената: на базата на очакваните приходи; на базата на нетната стойност на акциите (това по принцип е балансовата стойност); на база на пазарни цени на дружества аналози.Цената се определя към една и същата дата за всяко ТД и по един и същи метод (последното не е изрично уредено). Възможно е да не могат да бъдат получени дялове или акции на справедлива цена – в тези случаи съдружникът има право на обезщетение за разликата. Стойността на това обезщетение може да бъде максимум 10% от съвкупната номинална стойност на всички придобити дялове /акции. Възможно е по-този начин да се застрашат интересите на кредиторите, т.к. ТД се декапитализира.
Съгласно чл. 216в ТЗ членовете на управителните органи на преобразуващите се и приемащте дружества отговарят пред съдружниците и акционерите в дружеството за вреди от неизпълнение на задълженията им при подготовката и провеждането на преобразуването.

2. Форми на преобразуването.

Съществуват четири класически форми на преобразувено плюс една особена по чл 262г ТЗ, която се отнася до отделяне на ЕТД. Прекратяването става без ликвидация.
2.1. Вливане (чл. 262 ТЗ). Вливането е форма на преобразуване, при която имуществото на няколко ТД преминава върху едно съществуващо ТД, като преобразуващите се ТД се прекратяват. Не е позволено на ТД-правоприемник да променя правноорганизационната си форма с акта на самото вливане.
2.2. Сливане (чл. 262а ТЗ). Сливането представлява смесен фактически състав, при който цялото имущество на две или повече ТД преминава към едно новообразувано ТД.
2.3. Разделяне (чл. 262б ТЗ). При разделяне част от имуществото на едно преобразуващо се ТД преминава към две или повече ТД, които стават негови правоприемници за съответната част.
2.4. Отделяне (чл. 262в ТЗ). При отделяне част от имуществото на едно преобразуващо се ТД преминава към едно или повече ТД, които стават негови правоприемници за съответната част, като преобразуващото се ТД не се прекратява.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 55. Преобразуване - форми. Съотношение на замяна.

от DirtyVersion » Сря Юни 13, 2012 5:02 pm

2.1. Вливане (чл. 262 ТЗ). Вливането е форма на преобразуване, при която имуществото на няколко ТД преминава върху едно съществуващо ТД, като преобразуващите се ТД се прекратяват. Не е позволяно на ТД-правоприемник да променя правноорганизационната си форма.
МОЖЕ, но не може да стане едновременно с акта на вливане, а трябва да е самостоятелно действие ;)
Аватар
 
Мнения: 17Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта