52. Командитно дружество с акции.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

52. Командитно дружество с акции.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:30 pm

52. Командитно дружество с акции.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Обща характеристика. Нормативна уредба: чл. 253 – 260 ТЗ.

Командитното дружество с акции (КДА) е по същество капиталово дружество, което включва две категории съдружници: командатисти (ограничено отговорни) – минимум 3-ма акционери, на които се издават акции и комплементари (неограничено отговорни) – те също могат да притежават акции. Управителният орган се формира само от комплементарите.
Режимът на КДА е лаконичен. Субсидиарно се прилагат правилата за АД с едностепенна система. Следователно управителният орган е СДир и неговият състав е минимум 3 комплементари. Фирмата на ТД се орбазува с добавка „КДА” или пълното „Командитно дружество с акции”.

2. Учредяване. Капитал. Вноски.

КДА се учредява от комплементарите по синмултантната система. Комплементарите избират акционерите, изготвят устава и свикват учредителното събрание. За приемането на устава трябва да е налице съгласие и на командатистите. Прилагат се общите правила по отношение на учредяването на АД.
В устава се определя капиталът и размера на вноските. Минималният капитал е 50 хил. лв.

3. Органи на КДА.

3.1. Общо събрание (чл 257 ТЗ). ОС права на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Комплементари дори и да притежават акции имат само съвещателен глас. Компетентността на ОС се определя в устава. То не може да избира съвет на директорите, т.к. той се състои само от комплементарите. При изменение на устава е необходимо съглсисие на комплементарите. ОС може да разгледа иск на акционер за проверка на дейността на КДА и да взима решение в тази насока.
3.2. Съвет на директорите. Състои се само от комплементари. ОС не може да ограничава техните правомощия.

4. Прекратяване и преобразуване на КДА.

За прекратяването на КДА се изисква съгласие и на комплементарите. При смърт респ. обявяване в несъстоятелност на командатист КДА не се прекратява (диспозитивно правило). При смърт или обявяване в несъстоятелност на комплементар КДА се прекратява. Ликвидационният дял на всеки съдружник се определяне съразмерно на вноските му в КДА.
За преобразуване на КДА е необходимо единодушно решение на комплементарите с нотариална заверка на подписисте и решение на ОС на акционерите, взето с мнозинство от 3/4.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron