51. Инвестиционни дружества – понятие и видове.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

51. Инвестиционни дружества – понятие и видове.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:29 pm

51. Инвестиционни дружества – понятие и видове. Дружества със специална инвестиционна цел.

Този въпрос отпадна през 2008-2009 година.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 51. Инвестиционни дружества – понятие и видове.

от Nicht » Чет Май 03, 2012 9:41 am

Лекция, водена от проф. д-р Камелия Касабова, март 2012:

Инвестиционно дружество

Дефиниция
Вид АД, който емитира акции (публично предлагане) и инвестира получените от това парични средства във високоликвидни ЦК при диверсификация на риска. То е инвеститор по занятие. Високоликвидни ЦК – издадени от много надеждни дружества, обикновено ПД, ДЦК от Държавата, преценява се от инвеситиора към всеки отделен момент.
ИД и АД: Общо: и двете емитират Акции. Различно: 1. ИД със събраните $ средства не може да осъществява друга дейност, а само да инвестира в закупуването на ЦК / АД осъществява предмет на дейност, какъвто намери за добре; 2. ИД няма П да емитира Облигации  не може да взема заеми, за да финансира дейността си / АД е свободно само да си преценява това.

Управление на ИД
Сложна структура на управление. Извън стандартните органи на АД: 1. управляващо дружество – самостоятелно АД с абсолютно лимитиран предмет на дейност: да взема инвестиционните решения; 2. Банка депозитар, в к задължително се съхраняват $те средства на ИД, по нейна сметка в ЦДепозитар се водят акциите на ИД, тя изпълнява нарежданията за плащане, но има и контролни функции, т.к. може да откаже да изпълни противозаконни решения/нареждания, направени от ИД или Управляващото Др-во.

Отношенията м-у ИД и УД и ИД и БД – договорни – ненаименован д-р – може да се развали д-ра поради неизпълнение.

Видове ИД
1. ИД от отворен тип
Споменава се като взаимни фондове. ИД е длъжно непрекъснато да емитира акции, но и непрекъснато да прави оценка на тези акции и да формира цената им въз основа на нетната стойност на активите си. т.е. не може да ги продава на по-висока от действителната им нетна цена.
Акционерите имат П да искат ИД да изкупи обратно акциите си от тях и то трябва да го направи в 10дн срок. Такъв инт е възможен когато цената на акцията се е повишила спрямо тази в момента на продажбата. Акционерното право се трансформира в облигационно П на Вз на дружествто.
2. ИД от затворен тип
Създава се със специалната цел неговите акции да бъдат приети за търговия на ФБорса. Ако в ср от 1 г. от своето създаване и впис в ТР неговите Акции не бъдат приети за търговия на ФБ, то не е постигнало целта, за к е създадено и това е основание да прекрати дейността си и да се пристъпи към пр-ра по ликвидация.


Дружества със специална инвестиционна цел

Real Estate Investment Trust – АД, к се създават, за да инвестират в недв им, к после да отдават под наем и от това да печелят, или в изкупуване на ипотечни облигации (заем, к др-вото дава на О-нерите, основаващ се на портфейл от кредити, А НЕ ЧЕ ОБЛИГАЦИЯТА Е ОБЕЗПЕЧЕНА С ИПОТЕКА, Портфейлът от кредити е обезпечен с недв им).

ЗДСИЦ. АД, к емитира акции и облигации. Събраните $ ср-ва от емитиране на А и О АД може да инвестира в два портфейла: 1. недвижими имоти (Изкупуване на селстоп земя, на недв имоти и строителство в-у тях; за разлика от REIT има право да отдава под наем, но и да ги продава и да печели от разликата в цената); 2. като изкупува вземания, най-често по несъбрани кредити от банки.Едно АДСИЦ не може да комбинира 2 портфейла – само единия.

Секюритизация – процес на трансформиране на недв им в ЦК. АДСИЦ играе роля на посредник м-у А-рите, к на практика са собственици на атрактивни строителни обекти чрес притежанието на акции. Възниква като обикн АД и се вписва в ТР с добавката СИЦ, без все още да отговаря на това  зад-е в 6 м. ср да пристъпи към увелич на капитала си чрез публично предлагане, публична подписка, за да може да набере капитал 500 000 лв. Ако набере – придобива статута на ПД, вписва се в КФН като такова, а ако не набере – вписаният СИЦ в ТР служебно се заличава и то продължава да съществува като обикновено ТД от ТЗ.
Поне 30% от капитала на АДСИЦ тр да се притежава от институционални инвеститори (банки, инвест фондове, застрах др-в) – идея е това да служи като репутация на АДСИЦ и гаранция за дребите инвеститори, че проектът, в който дружеството иска да инвестира, е достатъчно надежден.

Особености при управлението - Допълнителни фигури:
Обслужващо дружество
Не е нужно да е АД. Цел – цялата дейност по строителство, по инвеститорски контрол, отдаване и събиране на наем, да се изнесе в обслужващото дружество. АДСИЦ да не се превърне от ИД в строител или събирач на вземания
Банка Депозитар
Банка депозитар, в к задължително се съхраняват $те средства на АД, по нейна сметка в ЦДепозитар се водят акциите на ИД, тя изпълнява нарежданията за плащане.
Поне 90% от печалбата задължително се разпределят под ф-мата на дивиденти. АДСИЦ не подлежи на облагане с данък Печалба.

Разлики м-у Управляващото др-во в ИД и Обслужващото др-во в АДСИЦ
УД е АД, което подлежи на лицензиране от КФН. ОД може да е всякакво ТД и не подлежи на лицензиране.
УД взема инвестиционните решения, замества волята на АД. ОД не взема инвестиционните решения, осъществява спомгателна дейност по строителство, експлотация на обектите, респ. събиране на вз.
Аватар
 
Мнения: 6

Re: 51. Инвестиционни дружества – понятие и видове.

от atanassoff » Чет Май 03, 2012 6:22 pm

Браво! Най-после някой да добави и тази лекция (smile)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта