13. Търговски представител (СУ)

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

13. Търговски представител (СУ)

от atanassoff » Сря Авг 26, 2009 9:05 pm

13. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ (АГЕНТ).
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Понятие за търговски агент. Нормативна уредба: чл. 32 – 48 ТЗ.

Съгласно легалната дефиниция на търг. агент , дадена в чл. 32, ал. 1 ТЗ, той е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Следовател търг. агент може да е физическо или юридическо лице, което има качеството търговец (във вр. с чл. 1, ал. 1 ако е търг. агент по занятие). Той съдейства на търговеца при осъществяването на трърговската му дейност – посредничи, действа като пряко или косвен представител. Това съдействие трябва да има траен характер. Ако не работи в предприятието на търговеца, търг. агент е самостоятелен и независим от него, но действа за сметка и риск на принципала.

2. Отграничения от сродни фигури.

2.1. От търг. пълномощник. Търговският агент задължително е търговец, което не важи за пълномощника. Но първият е нещо повече от пълномощник – той може да бъде сътрудник.

2.2. От дистрибутор. Дистрибуторът е търговец с изключително право на продажба. Дистрибуторът купува определени стоки от един търговец и ги продава на крайните потребители. И дистрибуторът и агентът са задължени да пазят интереса на търговеца респ. производителя, нямат право на конкурентна дейност, задължени са да пазят търговска тайна. Но докато агентът действа за сметка и риск на търговеца, дистрибуторът действа за своя сметка и свой риск. Неговото възнаграждение се образува от разликата между цената, по която се купува и тази, по която се продава.

2.3. От франчайзинга. Договорът за франчайзинг представлява смесен договор, чрез който се прехвърлят определени права върху търговска марка и се продават стоки. При него франчайзодателя диктува условията. Фанчайзополучателя действа за свой риск.

2.4. От търг. посредник. Търговският агент може и да не е посредник. Посредникът действа ad hoc и може да действа и за двете страни, докато агентът има трайно качество по отношение на едната страна – търговец.

3. Видове търговски агенти.

С оглед предоставяното съдействие търговският агент може да бъде: посредник, пряк или косвен представител, както и комбинирана фигура.
Член 36, ал. 2 ТЗ регламентира фигурата на изключителния търг. агент, на който е предоставен определен район или кръг от клиенти. Той има право на възнаграждение и за сделките, които не са извършени с негово съдействие, но са извършени с лица от същия район респ. клиентела.
В агентския договор може да е включена и клауза delcredere. Съгласно чл. 35 ТЗ когато търг. представител се задължи да отговаря лично за изпълнението на задълженията по сключените сделки, има право и на отделно възнаграждение, което се уговаря писмено. Страните не могат да договорят предварително, че такова възнаграждение не се дължи.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 971

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта
cron