3. Действие на финансовите правни норми. (СУ)

Разработки по финансово право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

3. Действие на финансовите правни норми. (СУ)

от atanassoff » Съб Яну 26, 2008 11:08 am

3. Действие на финансовите правни норми по време, по място и по отношение на лицата. Правен режим на свободните безмитни зони.

1. Действие на финансовоправните норми по време

(>>) Влизане в сила 3 дни след обнародването, ако в самия закон не е определено друго.
Отклонения:
(->) отлагателен срок – до 1ви януари на следващата година
(->) ако не, то трябва да е 1во число на някой от месеците
(->) възможно е тези отлагателни срокове да са произволно избрани – тогава, когато финансовите отношения не уреждат движението на парични средства.
(->) ако няма отлагателен срок обикновено не се създава задължение за адресатите (Напр: амнистията – от деня на обнародването)
(->) често финансовоправните норми на един финансов закон влизат в сила по различно време.

(>>) При заварени правоотношения (юридическият факт е настъпил, но правоотношенията не са приключили)
(->) материалноправни норми – ако нищо не е казано в закона – по стария закон. Новият мат.пр. закон ще действа за в бъдеще. Възможно е в закона да е предвидено, че ще намери приложение по отношение на висящите правоотношения.
(->) процесуалноправни норми – счита се, че те са по – съвършени. Винаги новата проц.пр. норма намира приложение по отношение на висящите правоотношения, ако нищо не е казано в самия закон. Макар и рядко, е възможно да се остави да действа старият (ако новият е прекалено тромав).

(>>) Принцип на приложение на по-благоприятния закон:

За всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. (Чл. 3 ЗАНН) Това се отнася само до санкциите, не и за задълженията!

(>>) Отмяна на финансовоправните норми
(->) ако в самия закон е определен краен срок
(->) изрична отмяна – в последващ нормативен акт изрично се посочва кое се отменя.
(->) мълчалива отмяна – когато в един нов нормативен акт едно положение се уреди по нов начин – по – рядко. Независимо дали е изрична или мълчалива, отмяната трябва да се прави с акт равен или по – висок по степен.

2. Действие на финансовоправните норми спрямо лицата

По принцип действат спрямо всички лица.
(^) местни и чуждестранни
(^) лица, които притежават качеството на отчетници – поверени са им парични средства и материални ценности, които да управляват.
(->) категория лица, които нямат качеството на субекти – клонове, представителства...

3. Действие на финансовоправните норми по място

(>>) Принципът е, че финансовоправните норми действат на територията на страната.

Съществуват изключения, които се свеждат до:
(->) На определена част от територията на страната дадена финансовоправна норма не се прилага (митнически, данъчни, валутни норми)
(->) На определена част от територията на страната действат различни финансовоправни норми – свободни безмитни или свободни икономически зони. Указ 2242/1987 г. и Правилникът за прилагането му уреждат режима на тези зони в България.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 3. Действие на финансовите правни норми. (СУ)

от Jantex » Вто Яну 20, 2009 1:04 pm

4. Правен режим на свободните безмитни зони.
Открити пристанища, свободни градове и т.н. на дадени части от територията на страната, по силата на вътрешното законодателство някои финансово-правни норми не се прилагат (данъчни, митнически и валутни).
Финансов режим на безмитните зони - когато на територията им работят чуждестранни или смесени дружества и реализират печалба, данъкът не е между 20 и 40 %, а 5-10%. Когато в тях се влагат стоки за суровини, за производство и търговия и производствени стоки се изнасят на световния пазар, вносни и износни мита не се плащат. Ако в страната се прилага определен валутен режим, той не важи в тези зони. Причините са следните:
♦ от гледна точка на инвеститора: спестява се част или целия данък, не се плаща вносно мито, трудът е евтин, чуждестранните инвеститори завладяват пазари;
♦ от гледна точка на държавата, в която е зоната: привличане на инвестиции, израждане на инфраструктура, навлизане на технологии, носят конвертируема валута и създават работни места.
Изводът е, че безмитните зони са нова форма на международен търговски обмен, те обхващат голяма част от световната търговия. В България тази дейност се регулира от Указ № 2242 за свободните зони и Правилника за неговото приложение. В Русе и Видин са създадени първите, а по-късно и в Бургас, Пловдив, Свиленград, София и др. Всяка зона е юридическо лице и има собствен вътрешен правилник.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron