27. Правен режим на таксите.

Разработки по финансово право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

27. Правен режим на таксите.

от atanassoff » Чет Сеп 11, 2008 8:40 am

27. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ТАКСИТЕ

Таксите са вид публично държавно вземане. Подобно на данъците и те се определят едностранно от държавата, но за разлика от данъците, при тях е налице насрещна престация под формата на услуга. За разлика от гражданскоправните вземания не винаги има еквивалентност между същността на таксата и стойността на услугата. При определянето на таксите, подобно на данъците, се използва властническият метод на правно регулиране. Плащането им е скрепено с държавна принуда. Разграничаваме държавни и местни такси, като са два и основните източници на правната уредба – ЗДТ и ЗМДТ. Особеното в правната уредба на държавните такси е, че законодателят иисква основанието за събиране на таксата да е посочено в закон. Конкретните размери на таксите най – често се определят с тарифи, приети от МС (например Тарифа № 1 на Министерство на правосъдието за таксите, събирани в системата на съдилищата). Без внасянето на таксата, делото не може да бъде образувано. Размерът на таксата може да бъде определен в твърд размер или според стойността на материалния интерес. За местните такси – основанието трябва да е определено в ЗМДТ, а конкретния размер – в общински тарифи.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 27. Правен режим на таксите.

от Jantex » Нед Яну 25, 2009 6:25 pm

1. Правен режим на таксите.
Таксите са вид държавно вземане с данъчен произход. Те не са данъци, но са изцяло подчинени на режима на данъците. Те са държавни финансови вземания, които формират приходи в бюджета. Правната основа за вземане на такси е извършването на услуга от държавен орган или възможност за получаване на услуга (пътен данък).
Прилики между данък и такса:
- става дума за финансови плащания;
- методът на правно регулиране е властнически.
Разлики:
- таксата има възмезден характер (плаща се за получаването на услуга);
- таксата се договаря едностранно от държавата;
- еквивалентност, но не в икономически смисъл и не като в гражданското право;
- таксата постъпва в бюджета, а при гражданските правоотношения - в една от страните;
- таксата е финансово плащане, строго определено от държавата, тя може да я намали, увеличи или премахне за определен кръг лица.

2. Нормативната уредба
е в Конституцията, Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси. Тарифите не са нормативни актове, а нещо като приложение към нормативния акт. Тарифата детайлизира. Таксата е в резултат от предоставена услуга. Първо се плаша таксата и после се получава услугата. Може да се плати първо една част от таксите, а после друга.

3. Видове такси:
- според органа, при който постъпват: държавни и местни;
- особен вид са съдебните такси - събират се от съдилищата и постъпват в бюджета на съдебната власт. По принцип тя е 4% от стойността, при дела за делба - след делбата се начислява такса върху всеки дял, при брачните дела - първоначално таксата е 10 лв., а след това - 50 лв.;
- според вида на предмета на услугата;
- според начина на изчисляване - твърди, в абстрактна стойност или прогресивна;
- според начина на плащане - гербови марки и др.

4. Субекти - те са активни (държавата) и пасивни.
При таксите има и освобождаване от задължението за плащане (преференции) - при таксите трябва да ги има. Освободени от държавни такси са бюджетните учреждения, лица, които имат специални качества - дипломати (ако е реципрочно), инвалиди, членове на многодетни семейства.

5. Производство
- повечето такси се определят в абстрактна стойност, при пропорционалните и прогресивните има изчисления. Таксите се плащат доброволно, защото лицето търси услугата. Ако таксата е надвнесена, лицето трябва да подаде молба.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Re: 27. Правен режим на таксите.

от aum » Вто Яну 18, 2011 6:08 pm

Данъците също възникват едностранно и се определят от държавата.
Аватар
 
Мнения: 41

Re: 27. Правен режим на таксите.

от DirtyVersion » Съб Яну 22, 2011 9:32 pm

- таксата постъпва в бюджета, а при гражданските правоотношения - в една от страните;

Данъците също са бюджетни приходи! При гражданските правоотношения таксата няма как да постъпи в една от страните, понеже най-важната характеристика на таксите е това, че "Таксите са вид публично държавно вземане" или аз бъркам нещо (thinking) ?

- таксата е финансово плащане, строго определено от държавата, тя може да я намали, увеличи или премахне за определен кръг лица.

Данъците също са финансови плащания, строго определени от държавата и посочени в Конституцията чл.60 ал.1. Данъците също могат да бъдат намалени,увеличени или премахнати за определени цели (свободни икономически зони).
Аватар
 
Мнения: 17

Re: 27. Правен режим на таксите.

от aahz » Вто Фев 22, 2011 9:29 pm

DirtyVersion написа:
- таксата постъпва в бюджета, а при гражданските правоотношения - в една от страните;

Данъците също са бюджетни приходи! При гражданските правоотношения таксата няма как да постъпи в една от страните, понеже най-важната характеристика на таксите е това, че "Таксите са вид публично държавно вземане" или аз бъркам нещо (thinking) ?

- таксата е финансово плащане, строго определено от държавата, тя може да я намали, увеличи или премахне за определен кръг лица.

Данъците също са финансови плащания, строго определени от държавата и посочени в Конституцията чл.60 ал.1. Данъците също могат да бъдат намалени,увеличени или премахнати за определени цели (свободни икономически зони).


По първото - подозирам, че поради липса на търпение(която ми е много добре позната), Jantex e спестил част от изречението, което би следвало, за да бъде пълно, да звучи така "За разлика от частните вземания,при които има прехвърляне на право от имуществото на единия субект в имуществото на другия, таксата постъпва в държавния бюджет."
По второто - данъците са определни по размер, но са пропорционални на имуществото на данъчнозадълженото лице (определят се като процент от стойността на имущество, от дохода и т.н.), т.е. може да се спори дали е "строго определено". За освобождаването - при таксите има елемнт на привилегия (освобождават се например лица с увреждания, в неравностойно положение и т.н), докато при данъците освобождаването от тях изпълнява по-скоро икономическата политика на държава.
Модератор
 
Мнения: 81


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron